ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Internet Banking system-related maintenance works

Internet Banking system-related maintenance works

We wish to inform you that the Internet-Banking system-related maintenance works may cause the following effects:

  • from 19 October (Saturday) 11 a.m. till 20 October (Sunday) 11 a.m. will be impossible to connect to the Internet Banking system.

To minimise inconveniences and provide access earlier than the specified time, we will proceed with the works as quickly as possible. Thank you for your understanding and apologise for the inconvenience caused.

Par Internetbankas sistēmas uzturēšanas darbiem

Informējam, ka sakarā ar Internetbankas sistēmas uzturēšanas darbiem:

  • no 19.oktobrī (sestdiena) pl. 11:00 līdz 20.oktobrī (svetdiena) pl. 11:00 nebūs iespējams pieslēgties internetbankas sistēmai.

Lai mazinātu neērtības un nodrošinātu pieeju ātrāk par noradīto laiku, darbi tiks veikti maksimāli operatīvi. Ļoti novērtējam Jūsu sapratni un atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

О работах по поддержанию системы Интернет-банк

В связи с проведением работ по поддержанию системы Интернет-банк:

  • с 19 октября (суббота) 11:00 до 20 октября (воскресенье) 11:00 нельзя будет подключиться к системе Интернет-банк.

Для уменьшения неудобств и обеспечения доступа раньше указанного времени, вышеуказанные работы будут осуществляться максимально оперативно. Надеемся на ваше понимание и приносим извинения за причиненные неудобства.

CUSTOMER SERVICE

(+371) 6700 0444

9:30 - 17:00

Monday - Friday

local time GMT +02:00