ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Biznesa projektu līdzfinansēšana

 Pelniet, investējot bankas līdzfinansēšanas projektos!

 

Alternatīvo investīciju produkts: partnerībā ar Baltic International Bank Jums ir iespēja līdzfinansēt (kreditēt) Bankas izraudzītus privātpersonu vai juridisko personu biznesa projektus un uzņēmumus, kuru attīstībai Banka ir izsniegusi, vai gatavojas izsniegt kredītu.

 

Piedāvājums projekta līdzfinansējumam

Nekustamā īpašuma attīstīšana Latvijā
5.0%

07.07.2023. (ar pirmstermiņa atmaksas iespēju)
Latvijas rezidents
Operācijas ar nekustamo īpašumu

Nekustamais īpašums, zeme, īpašnieka personīgais galvojums

53%
Galīgie nosacījumi būs pieejami pēc pušu savstarpējas vienošanās par darījumu.
Noliktavas būvniecība Latvijā
5.0%

25.10.2025. (ar pirmstermiņa atmaksas iespēju)
Latvijas rezidents
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana; kravu iekraušana un izkraušana
Aizņēmēja nekustamais īpašums (ēkas ar zemes gabaliem), aktīvi, tehnika, trešās personas aktīvi un kapitāls, kā arī īpašnieka personīgais galvojums. Minētais īpašums ir ieķīlāts Bankā līdz visu kredītsaistību izpildei.

32%
Visi nosacījumi būs pieejami pēc tam, kad abas puses būs saskaņojušas darījuma termiņus un nosacījumus
Apgrozāmo līdzekļu aizdevums, kas piešķirts Latvijā
4.0%

25.09.2025. (ar pirmstermiņa atmaksas iespēju)
Latvijas rezidents
Iznomāšanas un ekspluatācijas līzings
Nekustamais īpašums, komercķīla un īpašnieka personīgais galvojums
46%
Pilni darījuma nosacījumi būs pieejami pēc pušu savstarpējas vienošanās par darījumu
Nekustamā īpašuma attīstīšana Latvijā
4.5%

10.08.2025. (ar pirmstermiņa atmaksas iespēju)
Latvijas rezidents
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība; Grīdas un sienu apdare
Nekustamais īpašums, komercķīla uz uzņēmuma kapitāldaļām, komercķīla uz aktīviem un īpašnieka personīgais galvojums
60%
Pilni darījuma nosacījumi būs pieejami pēc pušu savstarpējas vienošanās par darījumu.

Pieteikties konsultācijai

 

 Izmantojot šos pakalpojumus: 

  • jūs saņemsiet fiksētu ienākumu vidējā termiņā un ilgtermiņā;

  • jūsu investīcijas nebūs pakļautas finanšu tirgu svārstībām;

  • esiet gatavs uzņemties ar biznesa projekta realizāciju saistītus kredītriskus.

Priekšrocības:

  • jūs piedalāties Baltic International Bank speciālistu izvērtētu un Bankas līdzfinansētu, ilgtspējīgu biznesa projektu attīstības nodrošināšanā;

  • Bankas speciālisti kontrolē un uzrauga biznesa projekta realizāciju līdz tā īstenošanas beigām;

  • investīcijas ir nodrošinātas ar materiālu vērtību (nekustamais īpašums, zeme, aizņēmēja aktīvi);

  • pēc Trasta līguma noslēgšanas pārvaldīšanai nodotie līdzekļi tiek uzskaitīti atsevišķi no Bankas aktīviem;

  • divas reizes gadā jūs saņemsiet informāciju par Biznesa projekta (kredīta) statusu – aizņēmēja finansiālo stāvokli un aizņēmēja saistību izpildi atbilstoši aizdevuma līgumam, galvenajām izmaiņām pārskata periodā, tendencēm aizņēmēja darbības sfērā, tirgus situācijas analīzi aizņēmēja darbības reģionā. 

Picture

 

  Banka var piedāvāt risinājumu un atbalstu gadījumā, ja jūs efektīvi plānojot savu uzņēmumu naudas plūsmu, vēlaties finansēt saistītus uzņēmumus vai uzņēmumus holdinga struktūrā. 

 

  Investīciju iespējas

 

Baltic International Bank piedāvā inovatīvu investīciju kalkulatoru, rīku kurā Jums ir iespēja iepazīties ar Bankas aktuālo piedāvājumu un atbilstoši Jūsu interesēm atlasīt un izvēlēties dažādus investīciju produktus, noskaidrot atslēgas rādītājus – sagaidāmo ienesīgumu, termiņus, iespējamos riskus, kā arī pieteikties konsultācijai ar Bankas investīciju speciālistu.

 

UZZINĀT VAIRĀK

Logo

Biznesa projektu līdzfinansēšana Baltic International Bank

STABILITĀTE

Investīcijas nav atkarīgas no finanšu tirgus svārstībām

EFEKTIVITĀTE

Banka nodrošina investīciju projekta novērtējumu, juridisko risku izvērtējumu, monitoringu un administrēšanu

PARTNERĪBA

Peļņas gūšana, partnerībā ar Baltic International Bank investējot ilgtspējīgā un perspektīvā biznesa projektā

KLIENTU APKALPOŠANA

(+371) 6700 0444

9:30 - 17:00

Pirmdiena - Piektdiena

pēc Latvijas laika GMT +02:00