ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Cenrādis

Multivalūtu konts
Konta atvēršanai nepieciešamo dokumentu izskatīšana, konta atvēršana
Fizisko personu, Latvijas rezidentu konta atvēršanai nepieciešamo dokumentu izskatīšana* EUR 50*
Fizisko personu, Latvijas nerezidentu konta atvēršanai nepieciešamo dokumentu izskatīšana* EUR 300*
Juridisko personu, Latvijas rezidentu, Latvijas rezidentu, kuru patiesā labuma guvēji ir Latvijas rezidenti, konta atvēršanai nepieciešamo dokumentu izskatīšana* EUR 150*
Juridisko personu, Latvijas rezidentu, kuru viens no patiesā labuma guvējiem nav Latvijas rezidents, konta atvēršanai nepieciešamo dokumentu izskatīšana* EUR 350*
Juridisko personu, Latvijas nerezidentu konta atvēršanai nepieciešamo dokumentu izskatīšana* EUR 450*
Īpašā komisija par dokumentu izskatīšanu**, *** EUR 300-3000**, ***
Konta atvēršana un pakalpojums "Internetbanka" (tajā skaitā, vienas ierīces DigiPass izsniegšana vai viena programmnodrošinājuma Mobīlais DigiPass pieslēgšana) bez maksas
Konta atvēršana un pakalpojums "Internetbanka" (tajā skaitā, vienas ierīces DigiPass izsniegšana vai viena programmnodrošinājuma Mobīlais DigiPass pieslēgšana) steidzamā kārtā (5 pilnu darbdienu laikā no visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas brīža)** EUR 300
Pagaidu konta atvēršana EUR 30
Pagaidu konta atvēršana (spēkā no 01.08.2020.) bezmaksas
Pagaidu konta atvēršanai nepieciešamo dokumentu izskatīšana* (spēkā no 01.08.2020.) EUR 30*
Neaktīva Pagaidu konta uzturēšana**** (spēkā no 01.08.2020.) EUR 50 / mēnesī****
Izziņa par statūtkapitāla iemaksu (ja Klientam ir Pagaidu konts) EUR 20

* konta neatvēršanas gadījumā komisijas naudas summa netiek atmaksāta atpakaļ
** šī maksa tiek ieturēta papildus maksai par dokumentu izskatīšanu un konta neatvēršanas gadījumā netiek atmaksāta atpakaļ
*** īpašā komisija tiek piemērota gadījumos, ja klients atbilst īpaši noteiktiem Bankas kritērijiem, kas ir pieejami Bankā pēc pieprasījuma
**** pagaidu konts tiek uzskatīts par neaktīvu, ja Banka konstatē, ka dibināmā sabiedrība ir reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai attiecīgas valsts uzņēmumu reģistrā, bet Bankā vienas nedēļas laikā pēc dibināmās sabiedrības reģistrēšanas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai attiecīgas valsts uzņēmumu reģistrā nav iesniegti minētie dokumenti saskaņā ar noslēgto līgumu
 

Personalizēta klienta apkalpošana un ar konta uzturēšanu saistītas komisijas:
Personalizētā fiziskās personas, Latvijas rezidenta apkalpošana* EUR 30 / mēnesī*
Personalizētā fiziskās personas, Latvijas rezidenta apkalpošana, ja klienta noguldījumu (12 mēneši un ilgāk) un/vai investīciju apjoms ir no EUR 10 000.00 (neskaitot konta atlikumus), spēkā līdz 30.09.2021.* bez maksas*
Personalizētā fiziskās personas, Latvijas rezidenta apkalpošana, ja klienta investīciju apjoms ir no EUR 10 000.00 (neskaitot noguldījumus un konta atlikumus), spēkā no 01.10.2021.* bez maksas*
Personalizēta juridiskās personas, Latvijas rezidenta apkalpošana, kura visi patiesie labuma guvēji ir Latvijas rezidenti* EUR 50 / mēnesī*
Personalizēta juridiskās personas, Latvijas rezidenta, kuram 50.00% un vairāk patiesie labuma guvēji ir Latvijas nerezidenti, apkalpošana* EUR 150 / mēnesī*
Personalizētā fiziskās personas, Latvijas nerezidenta apkalpošana* EUR 150 / mēnesī*
Personalizēta juridiskās personas, Latvijas nerezidenta apkalpošana* EUR 300 / mēnesī*

* Norādītās komisijas ir standarta komisijas par personalizēto apkalpošanu, Banka var piemērot citu komisiju atkarībā no klienta aktīvu apjoma un/vai riska pakāpes. Lai saņemtu papildu informāciju par Bankas komisijām par personalizēto apkalpošanu, lūdzam vērsties Bankā.

DARĪJUMA KONTA APKALPOŠANA
   
Standarta darījuma* pieteikuma izskatīšana EUR 250
Nestandarta darījuma pieteikuma izskatīšana pēc vienošanās (min. EUR 500)
Standarta darījuma* konta atvēršana un apkalpošana 0,50 % no darījuma summas (min. EUR 50)
Nestandarta darījuma konta atvēršana un apkalpošana pēc vienošanās (min. EUR 1000)
Standarta darījuma* konta līguma noteikumu maiņa 0,20 % no darījuma summas (min. EUR 100)
Nestandarta darījuma konta līguma noteikumu maiņa pēc vienošanās (min. EUR 150)

* Standarta darījums ir neieķīlāta nekustamā īpašuma vai cita Latvijas Republikā esoša aktīva pirkuma-pārdevuma darījums starp vienu pircēju un vienu pārdevēju, ja darījuma summas izmaksa tiks veikta uz praksē atzītu īpašuma tiesību pāreju apliecinošu dokumentu pamata, vai tamlīdzīgs darījums.

VALŪTAS KONVERTĒŠANA
Valūtas konvertēšana
Skaidras valūtas konvertēšana pēc Bankas kursa
Bezskaidras valūtas konvertēšana* pēc Bankas kursa* 

* valūtas maiņu var veikt Internetbankā vai ar Bankas valūtu dīlera starpniecību (Bankas darba dienās no 9:00 līdz 18:00, zvanot pa tālruni 67000 466 vai  67000 472) .
 

Maksājumu operācijas
Līdzekļu ieskaitīšana kontā  
Iekšbankas pārskaitījums: bez maksas
Ienākošais EUR maksājums (SEPA):  
    līdz EUR 10 000.00, EEZ rezidentiem bez maksas
    virs EUR 10 000.00, EEZ rezidentiem EUR 0.40
Iekšbankas pārskaitījumi Elektroniskais pārskaitījums (Internetbankā)
Iekšbankas pārskaitījumi uz savu kontu bez maksas
Iekšbankas pārskaitījumi uz citas personas kontu EUR:  
    līdz EUR 10 000, EEZ rezidentiem EUR 0.40
    virs EUR 10 000, EEZ rezidentiem EUR 2.00
Pārskaitījumi EUR Elektroniskais pārskaitījums (Internetbankā)
SEPA(1) pārskaitījums. Ja maksājums uz citu kredītiestādi Latvijā tiek iesniegts līdz plkst. 15:00, izpilde - tekošās dienas laikā, jā pēc plkst. 15:00 vai maksājums ir uz citu kredītiestādi ārpus Latvijas - Izpilde nākamajā dienā.
SHA(2):  
    līdz EUR 10 000, EEZ rezidentiem EUR 0.40
    virs EUR 10 000, EEZ rezidentiem EUR 5.00

(1) SEPA - standartizēts EUR maksājums SEPA dalībvalstis (28 Eiropas Savienības valstis, kā arī Norvēģija, Lihtenšteina, Islande, Šveice un Monako). Maksājumam ir jābūt noformētam saskaņā ar SEPA maksājuma prasībām (maksājuma rīkojumā cita starpā jābūt norādītam: a) saņēmējbankas BIC numuram; b) saņēmēja IBAN numuram; c) vai saņēmējbanka ir tiešais vai netiešais SEPA dalībnieks; d) komisijas veids "SHA"; e) maksājuma mērķis). Banka nenes atbildību, ja maksājumā iesaistītās Bankas neveic SEPA maksājumus. 

(2) SHA - klients (maksātājs) maksā Baltic International Bank komisijas. Starpniekbanku un saņēmējbankas komisijas maksā saņēmējs.

Lai saņemtu papildu informāciju par Bankas komisijām, lūdzam vērsties Bankā.

MAKSĀJUMU KARTES
Maksājumu kartes fiziskām personām
Gada maksa par karti  
Mastercard STANDARD EUR 45*
Masterсard GOLD EUR 100
Mastercard PLATINUM EUR 250
Mastercard WORLD ELITE EUR 550
* viena karte bez kredītlimita bez maksas
 

Maksājumu kartes fiziskām personām

 

Maksājumu kartes juridiskām personām
Gada maksa par karti  
Mastercard BUSINESS EUR 70*
Masterсard BUSINESS GOLD EUR 100
Mastercard WORLD BUSINESS EUR 400
* viena karte bez kredītlimita bez maksas

Maksājumu kartes juridiskām personām

 

Lai saņemtu papildu informāciju par Bankas komisijām, lūdzam vērsties Bankā.

Individuālie seifi
cenrādis EUR 1 nedēļa 1 mēnesis 3 mēneši 6 mēneši 1 gads 2 gadi
75x300x350 14 40 72 142 240 400
95x300x350 18 46 100 170 270 460
150x300x350 22 50 120 200 330 540
200x300x350 28 66 142 214 340 630
300x300x350 42 100 186 270 510 910
75x300x350
īpaši ugunsdrošs seifs
28 80 144 284 480 800
150x300x350
īpaši ugunsdrošs seifs
44 100 240 400 660 1080
300x300x350
īpaši ugunsdrošs seifs
84 200 284 540 1020 1820

Minimālais seifu izmantošanas laiks ir 1 nedēļa
Komisijas maksa par atslēgas glabāšanu Bankā: EUR 10 mēnesī (min. EUR 10)
Komisijas maksa par nozaudētas atslēgas nomaiņu (seifa atvēršanu un slēdzenes maiņu): EUR 200
Komisijas maksa par seifa piespiedu atvēršanu un slēdzenes maiņu: EUR 200
Komisijas maksa par seifa satura glabāšanu Bankas kopīgā seifā pēc seifa piespiedu atvēršanas: EUR 40 mēnesī

BROKERU PAKALPOJUMI

OBLIGĀCIJU INVESTĪCIJAS

Darījumi ar FI ārvalstu tirgos
Darījumi ar obligācijām 0.15%, min EUR 100 (1,2) (procentos no darījuma vērtības)

Lai saņemtu papildu informāciju par Bankas komisijām, lūdzam vērsties Bankā, zvanot pa tālruni +371 67000454, +371 67000455.

(1) Komisijas maksa par darījumiem ar vērtspapīriem neiekļauj sevī iespējamās starpnieku (biržas, finanšu instrumentu tirgus ārvalstu regulatori; asociācijas; regulētās tirgus dalībnieku sabiedrības utt.) komisijas un obligātus maksājumus, kas tiek papildus ieturētas.

(2) Papildus tiek ieturēta komisija par norēķiniem pēc Bankas Darījumu partneru pieprasījuma, bet ne mazāk, kā EUR 50.00.

 AKCIJU INVESTCIJAS

Darījumi ar FI ārvalstu tirgos
Darījumi ASV, Kanādas biržās, akcijas 0.35%, min. USD 50  (1) (procentos no darījuma vērtības)
Darījumi ASV biržās, akcijas (spēkā no 01.08.2020.) 0.35%, min. USD 50  (1) (procentos no darījuma vērtības), ja akcijas cena ir vienāda vai virs USD 6.5
USD 0.025 par akciju, min. USD 50 (1), ja akcijas cena ir zem USD 6.5
Darījumi Riet. un Ziem. Eiropas biržās, akcijas 0.35%, min. USD 50 / EUR 50 / GBP 50 (1)
Darījumi citās biržās (Austrumeiropa, Singapūrā, Austrālija, Honkonga, Vidusāzija) pēc vienošanās (1)
Ieguldījumu fondi pēc vienošanās
Ieguldījumu fondi (spēkā no 01.08.2020.) līdz 2.00% no darījuma summas (min. EUR 100.00)

Lai saņemtu papildu informāciju par Bankas komisijām, lūdzam vērsties Bankā, zvanot pa tālruni +371 67000454, +371 67000455.

(1) Komisijas maksa par darījumiem ar akcijām neiekļauj sevī iespējamās starpnieku (biržas, finanšu instrumentu tirgus ārzemju regulatori; asociācijas; regulētās tirgus dalībnieku sabiedrības utt.) komisijas un obligātus maksājumus, kas tiek papildus ieturētas. 
 

FINANŠU INSTRUMENTU GLABĀŠANA

Finanšu instrumentu glabāšana (FI), mēnesī
Obligācijas, akcijas (1,2) 0.25% gadā, min. EUR 25.00 mēnesī

Lai saņemtu papildu informāciju par Bankas komisijām, lūdzam vērsties Bankā, zvanot pa tālruni +371 67000454, +371 67000455.

(1) Komisijas maksa par darījumiem ar FI neiekļauj sevī iespējamās starpnieku (biržas, finanšu instrumentu tirgus ārzemju regulatori; asociācijas; regulētās tirgus dalībnieku sabiedrības utt.) komisijas un obligātus maksājumus, kas tiek papildus ieturētas.

(2) Komisija par FI glabāšanu tiek aprēķināta no summārās portfelī ietilpstošo FI tirgus vērtības uz katra mēneša pēdējo darbadienu. Gadījumā, ja FI portfelī ietilpstoši obligāciju tirgus vērtība ir zem portfelī ietilpstošo obligāciju nominālvērtības, tad portfelī ietilpstošo obligāciju nominālvērtība tiek izmantota tikai portfeļa vērtības aprēķināšanai. Banka aprēķina un noraksta komisijas maksu (euro) no portfelī ietilpstošo FI summārās tirgus vērtības, konvertējot valūtu, kurā ir denominēti FI, euro pēc Bankas maiņas kursa, kas ir spēkā komisijas aprēķināšanas dienā. Uzkrātais kupons komisijas aprēķinā netiek ņemts vērā.

Kreditēšana
 
Kredīta pieteikuma izskatīšana 0.05% no līguma summas, minimāli EUR 300
Kredīta līguma noformēšana līdz 1.50% no līguma summas, minimāli EUR 1 000
Kredīta procentu likmes noteikšana Individuāli

Lai saņemtu papildu informāciju par Bankas komisijām, lūdzam vērsties Bankā.
 

Dokumentāras operācijas
Importa akreditīvi (Bankas klients ir preces pircējs)
Speciālista konsultācija bez maksas
Pieteikuma izskatīšana, t.sk. projekta sagatavošana  EUR 150
Akreditīva izsniegšana, summas palielināšana  0.20% no summas (min. EUR 200)
Dokumentu pārbaude (par vienu dokumentu paketi)* 0.20% no summas (min. EUR 200)

* Par vienu dokumentu paketi tiek uzskatīti dokumenti, kas attiecas uz vienu transporta dokumentu.
Lai saņemtu papildu informāciju par Bankas komisijām, lūdzam vērsties Bankā.

Eksporta akreditīvi (Bankas klients ir preces pārdevējs)
Speciālista konsultācija bez maksas
Pаziņojums pаr аkrеditīvа izsniegšanu, summas palielināšanu 0.10% no summas (min. EUR 200, maks. EUR 1 000)
Dokumеntu pārbаudе (par vienu dokumentu paketi)* 0.20% no summas (min. EUR 200)

* Par vienu dokumentu paketi tiek uzskatīti dokumenti, kas attiecas uz vienu transporta dokumentu.
Lai saņemtu papildu informāciju par Bankas komisijām, lūdzam vērsties Bankā.

Importa dokumentu inkaso (Bankas klients ir preces pircējs)
Speciālista konsultācija bez maksas
Paziņošana par importa inkaso EUR 50
Dokumentu izsniegšana pret samaksu / akceptu  0.20% no summas (min. EUR 150)
Dokumentu izsniegšana bez samaksas EUR 50
Dokumentu atgriešana  EUR 50
Inkaso izmaiņas vai atcelšana EUR 50

Lai saņemtu papildu informāciju par Bankas komisijām, lūdzam vērsties Bankā.

Eksporta dokumentu inkaso (Bankas klients ir preces pārdevējs)
Speciālista konsultācija bez maksas
Dokumentārā inkaso rīkojuma pieņemšana 0.20% no summas (min. EUR 150)
Inkaso izmaiņas vai atcelšana EUR 50

Lai saņemtu papildu informāciju par Bankas komisijām, lūdzam vērsties Bankā.

Garantijas izsniegšana
Speciālista konsultācija bez maksas
Pieteikuma izskatīšana, t.sk projekta sagatavošana EUR 150
Garantijas izmantošana (ja garantija nodrošināta ar naudas segumu) 1.00% gadā no summas (min. EUR 150)

Lai saņemtu papildu informāciju par Bankas komisijām, lūdzam vērsties Bankā.

Garantijas saņemšana
Speciālista konsultācija bez maksas
Paziņošana par garantijas izsniegšanu / summas palielināšanu 0.10% no summas (min. EUR 200, maks. EUR 1 000)
Garantijas summas izmaksas pieprasījums 0.20% no summas (min. EUR 200)

Lai saņemtu papildu informāciju par Bankas komisijām, lūdzam vērsties Bankā.

Starptautiskās tirdzniecības finansēšana
 
Speciālista konsultācija bez maksas

Lai saņemtu papildu informāciju par Bankas komisijām, lūdzam vērsties Bankā.

Ar pilnu cenrādi var iepazīties šeit.

KLIENTU APKALPOŠANA

(+371) 6700 0444

9:30 - 17:00

Pirmdiena - Piektdiena

pēc Latvijas laika GMT +02:00