Cenrādis

Multivalūtu konts
Konta atvēršanai nepieciešamo dokumentu izskatīšana, konta atvēršana
Fizisko personu, Latvijas rezidentu konta atvēršanai nepieciešamo dokumentu izskatīšana* EUR 50
Fizisko personu konta atvēršanai nepieciešamo dokumentu izskatīšana* EUR 300
Juridisko personu, Latvijas rezidentu, Latvijas rezidentu, kuru patiesā labuma guvēji ir Latvijas rezidenti, konta atvēršanai nepieciešamo dokumentu izskatīšana* EUR 150
Juridisko personu, Latvijas rezidentu, kuru viens no patiesā labuma guvējiem nav Latvijas rezidents, konta atvēršanai nepieciešamo dokumentu izskatīšana* EUR 350
Juridisko personu, Latvijas nerezidentu konta atvēršanai nepieciešamo dokumentu izskatīšana* EUR 450
Īpašā komisija par dokumentu izskatīšanu **, *** EUR 300-3000
Konta atvēršana un pakalpojums "Internetbanka" (tajā skaitā, vienas ierīces DigiPass izsniegšana vai viena programmnodrošinājuma Mobīlais DigiPass pieslēgšana) bez maksas
Konta atvēršana un pakalpojums "Internetbanka" (tajā skaitā, vienas ierīces DigiPass izsniegšana vai viena programmnodrošinājuma Mobīlais DigiPass pieslēgšana) steidzamā kārtā (5 pilnu darbdienu laikā no visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas brīža)** EUR 300
Pagaidu konta atvēršana  EUR 30

* konta neatvēršanas gadījumā komisijas naudas summa netiek atmaksāta atpakaļ
** šī maksa tiek ieturēta papildus maksai par dokumentu izskatīšanu un konta neatvēršanas gadījumā netiek atmaksāta atpakaļ
*** īpašā komisija tiek piemērota gadījumos, ja klients atbilst īpaši noteiktiem Bankas kritērijiem, kas ir pieejami Bankā pēc pieprasījuma

Darījuma konts
Pakalpojums Cenrādis
Standarta darījuma* pieteikuma izskatīšana EUR 250
Nestandarta darījuma pieteikuma izskatīšana pēc vienošanās (min. EUR 500)
Standarta darījuma* konta atvēršana un apkalpošana 0,50 % no darījuma summas (min. EUR 50)
Nestandarta darījuma konta atvēršana un apkalpošana pēc vienošanās (min. EUR 1000)
Standarta darījuma* konta līguma noteikumu maiņa 0,2 % no darījuma summas (min. EUR 100)
Nestandarta darījuma konta līguma noteikumu maiņa pēc vienošanās (min. EUR 150)

* Standarta darījums ir neieķīlāta nekustamā īpašuma vai cita Latvijas Republikā esoša aktīva pirkuma-pārdevuma darījums starp vienu pircēju un vienu pārdevēju, ja darījuma summas izmaksa tiks veikta uz praksē atzītu īpašuma tiesību pāreju apliecinošu dokumentu pamata, vai tamlīdzīgs darījums.

Individuālie seifi
cenrādis EUR 1 nedēļa 1 mēnesis 3 mēneši 6 mēneši 1 gads 2 gadi
75x300x350 7 20 36 71 120 200
95x300x350 9 23 50 85 135 230
150x300x350 11 25 60 100 165 270
200x300x350 14 33 71 107 170 315
300x300x350 21 50 93 135 255 455
75x300x350
īpaši ugunsdrošs seifs
14 40 72 142 240 400
150x300x350
īpaši ugunsdrošs seifs
22 50 120 200 330 540
300x300x350
īpaši ugunsdrošs seifs
42 100 142 270 510 910

Komisijas maksa par atslēgas glabāšanu Bankā: EUR 5 mēnesī (min. EUR 5)
Komisijas maksa par nozaudētas atslēgas nomaiņu: EUR 85
Minimālais seifu izmantošanas laiks ir 1 nedēļa

Ar pilnu cenrādi var iepazīties šeit.

Unikālas investīciju iespējas

Izmēģiniet mūsu inovatīvo investīciju platformu un izvēlēties dažādus investīciju produktus atbilstoši Jūsu interesēm!

UZZINĀT VAIRĀK Arrow blue