Darbs un vakances

 Baltic International Bank darbinieki augstu novērtē Bankas sniegtās attīstības un pilnveidošanās iespējas, iespēju iegūt unikālu pieredzi ilgtspējīgu un ESG (Environmental. Social. Governance) principiem atbilstošu investīciju jomā, kā arī Bankā valdošo pozitīvo un uz panākumiem orientēto gaisotni.  


 Aktuālās vakances 

Aicinām pievienoties mūsu komandai personīgā baņķiera palīgu/-dzi - baņķieru asistēšana ikdienas darbā, klientu finanšu dokumentu pārvaldīšana.

Uzzināt vairāk

Aicinām pievienoties mūsu komandai programmētāju -internetbankas sistēmas un/vai T24 programmnodrošinājuma darbības uzturēšana, parametrizācija, izstrāde.

Uzzināt vairāk

Aicinām pievienoties mūsu komandai sistēmanalītiķi - prasību apzināšana, Bankas sistēmas parametrizācija, jaunu sistēmas funkciju izstrādāšana, atbalsts.

Uzzināt vairāk

Aicinām pievienoties mūsu aktīvu pārvaldīšanas komandai analītiķi - finanšu tirgus analīze, jaunu investīciju ideju ģenerēšana, emitentu finanšu novērtēšana.

Uzzināt vairāk

Aicinām pievienoties komandai juristu (AML) - klientu izpēte, klientu juridisko lietu pārbaude, dokumentu izpēte, neparastu un aizdomīgu darījumu identificēšana.

Uzzināt vairāk

Aicinām pievienoties mūsu komandai finanšu analītiķi (AML jomā) - klientu izpēte, aizdomīgu darījumu identificēšana, dokumentu un maksājumu kontrole.

Uzzināt vairāk

Aicinām pievienoties mūsu komandai risku analītiķi - risku vadības procesa nodrošināšana, Bankas darījumu risku novērtēšana, FKTK prasību ievērošana.

Uzzināt vairāk

Esi radoša personība, māki aizraujoši un eleganti ietērpt notikumus vārdos, esi uz „tu” ar digitālo mārketingu un vizuālā dizaina veidošanu? Pievienojies!

Uzzināt vairāk

Aicinām pievienoties mūsu komandai kredītu menedžeri - klientu piesaiste, konsultēšana kreditēšanas jautājumos, kredītu projektu novērtēšana, risku analīze.

Uzzināt vairāk

Aicinām pievienoties komandai sekretāri(-ru)-referenti(-u) - sēžu organizēšana, protokolēšana, dokumentu sagatavošana, klientu uzņemšana, lietvedība.

Uzzināt vairāk

 

Ja šobrīd pieejamo vakanču sarakstā neredzat sev piemērotu, atsūtiet mums savu CV un norādiet interesējošo darbības jomu. Mēs izskatīsim jūsu pieteikumu un sazināsimies ar jums, tiklīdz būs piemērota vakance. 


 Par Baltic International Bank 

Baltic International Bank ir viena no klientu individuālajā apkalpošanā pieredzējušākajām bankām Latvijā, un 2018. gadā mēs svinēsim jau 25. gadskārtu kopš Bankas dibināšanas 1993.gadā. Mēs sniedzam klientiem mūsdienīgus banku pakalpojumus, individuālus, videi un sabiedrībai draudzīgus finanšu risinājumus investīciju jomā, kā arī augstas kvalitātes servisu. 

2017.gadā Baltic International Bank ir saņēmusi augsto Zelta novērtējumu ikgadējā Ilgtspējas indeksā, kā arī ieguva Ģimenei draudzīga uzņēmuma statusu, ierindojoties 31 Latvijas uzņēmumu vidū, kuri savā ikdienas darbībā īsteno ģimenei draudzīgas uzņēmējdarbības principus. Lepojamies ar to, ka esam labs darba devējs mūsu darbiniekiem un ilgtspējīgs partneris mūsu klientiem!

Ilgstsējas indekss zelts

Ģimenei draudzīgs komersants

Baltic International Bank darbinieki augstu novērtē Bankas sniegtās attīstības un pilnveidošanās iespējas, iespēju iegūt unikālu pieredzi ilgtspējīgu un ESG (Environmental. Social. Governance) principiem atbilstošu investīciju jomā, kā arī Bankā valdošo pozitīvo un uz panākumiem orientēto gaisotni.  


Mūsu vērtības

Mēs ikdienā balstāmies uz trim Baltic International Bank korporatīvajām vērtībām, kuras atspoguļo Bankas solījumu mūsu klientiem, partneriem, darbiniekiem un sabiedrībai – Ekspertīze. Uzticība. Pārmantojamība.

  • EKSPERTĪZE

    Mēs esam profesionāli, zinoši un kompetenti. Mūsu savstarpējā profesionālā sadarbība ļauj sniegt klientiem un partneriem ienesīgākos risinājumus ikvienai finanšu vajadzībai. Mēs pastāvīgi attīstām mūsu ekspertīzi ilgtspējīgu investīciju un videi draudzīgu tehnoloģiju jomā.

  • UZTICĪBA

    Mēs esam uzticams, atklāts un godprātīgs ilgtermiņa sadarbības partneris, un esam gandarīti sniegt klientiem efektīvus, saprotamus un pārbaudīti drošus finanšu pakalpojumus un augstākās kvalitātes servisu. Mēs esam lepni ieguldīt mūsu zināšanas, prasmes, resursus un ekspertīzi mūsu klientu, partneru un visas sabiedrības labā.

  • PĀRMANTOJAMĪBA

    Mēs augstu vērtējam ģimeniskumu un rūpējamies par klientu kapitāla vairošanu un pārmantojamību, kā arī aktīvi atbalstām izcilu kultūras un mākslas vērtību nodošanu nākamajām paaudzēm.


Kādi mēs esam?

Mūsu komanda pastāvīgi attīstās, un pašlaik Baltic International Bank strādā vairāk nekā 260 talantīgi, profesionāli un enerģiski darbinieki. 

MŪSU DARBINIEKU VECUMS

 

DARBA STĀŽS BALTIC INTERNATIONAL BANKĀ (gadi)

 

Ēnu diena

Veiksmīga uzņēmuma pamatā ir gan tālejoša un pārdomāta biznesa stratēģija, produkti un pakalpojumi un IT nodrošinājums, gan – profesionāli, lojāli un aizrautīgi darbinieki. Baltic International Bank īpašu uzmanību pievērš mūsdienīgas darba vides izveidei un tālākai uzlabošanai, kā arī bankas darbinieku pastāvīgai attīstībai. Mēs esam pārliecināti, ka tādējādi Baltic International Bank komanda kļūst arvien spēcīgāka, un – ieguvēji ir arī mūsu klienti!

Mums ir būtiska pārmantojamība gan biznesā, gan zināšanu un pieredzes nodošanā jauniešiem, kuri vēl tikai ir ceļā uz savu dzīves mērķu noteikšanu un karjeras virziena izvēli. Tādējādi Baltic International Bank regulāri piedāvā iespēju vecāko klašu skolēniem  iepazīties ar Bankas darba ikdienu klātienē.  Ik gadus bankas darbiniekam nepieciešamās prasmes vasaras mēnešos apgūst Bērnu prakses dalībnieki, un šogad jauniešus uzņēmām Bankā arī Ēnu dienas ietvaros. Par Ēnu dienā piedzīvoto – neliels video!