ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Darbs un vakances

 Baltic International Bank darbinieki augstu novērtē Bankas sniegtās attīstības un pilnveidošanās iespējas, iespēju iegūt unikālu pieredzi ilgtspējīgu un ESG (Environmental. Social. Governance) principiem atbilstošu investīciju jomā, kā arī Bankā valdošo pozitīvo un uz panākumiem orientēto gaisotni.  


Aktuālās vakances

Galvenie pienākumi: klientu izpētes un klientu padziļinātās izpētes nodrošināšana esošajiem klientiem, aizdomīgu darījumu identificēšana, analīze un dokumentēšana, ziņojumu projektu sagatavošana (Finanšu izlūkošanas dienestam, Valsts ieņēmumu dienestam par aizdomīgiem darījumiem; Uzņēmumu reģistram par kompānijas patiesā labuma guvēja neatbilstību).

UZZINĀT VAIRĀK

Galvenie pienākumi: Klientu anketu aktualizācija, darījumu izpētes veikšana zema riska klientiem, klientu darījumu uzraudzības nodrošināšana, konsultāciju sniegšanas darbiniekiem par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jautājumiem.

UZZINĀT VAIRĀK

Nodrošināt personas datu apstrādes un aizsardzības prasību ievērošanas organizēšanu, un aizsardzības risku vadību, konsultēt darbiniekus datu apstrādes un aizsardzības jomā, piedalīties iekšējo normatīvo dokumentu izstrādē, veikt darbinieku apmācību datu apstrādes un aizsardzības jomā.

UZZINĀT VAIRĀK

Galvenie pienākumi ir reģistrēt gala lietotāju pieteikumus un problēmas, risināt standarta situācijas, nodrošināt lietotāju infrastruktūras ikdienas uzturēšanu, pilnveidošanu un uzlabošanu, veikt lietotāju apmācības

UZZINĀT VAIRĀK

Devise the customer service strategy, lead a team of skilled professionals and provide clear leadership and vision, ensure that the customer service plan and strategy achieve service quality levels and KPIs, be responsible for process development, improvement and governance within customer service.

LEARN MORE

Kredītriska un valsts riska pārvaldīšanas sistēmas uzturēšana un pilnveidošana, kredītriska, koncentrācijas un valsts riska novērtēšana, bankas kredītriska un koncentrācijas riska limitu projekta izstrādāšana.

UZZINĀT VAIRĀK

Operacionālā riska novērtēšana, environmental, social, and governance (ESG) risku novērtēšana, ESG risku pārvaldīšanas pilnveidošana, stresa testēšana, pārskatu sagatavošana, iekšējo normatīvo dokumentu aktualizācija.

UZZINĀT VAIRĀK

Likviditātes un Procentu likmju risku analīze un novērtēšana, stresa testēšanas veikšana un rezultātu iesniegšana Bankas vadībai, likviditātes un Procentu likmju risku limitu un ierobežojumu projektu izstrādāšana un kontrole, pārskata par likviditātes pietiekamības novērtēšanas procesa (ILAAP) sagatavošana.

UZZINĀT VAIRĀK

Bankas sistēmas attīstība, jauno produktu ieviešana un konfigurēšana, bankas sistēmas integrācija ar citām sistēmām.

UZZINĀT VAIRĀK

Organizēt struktūrvienības efektīvu darbu saskaņā ar starptautiskajiem audita standartiem, sagatavot audita īstermiņa un ilgtermiņa (stratēģisko) plānus, analizēt Bankas darbības rezultātus un sniegt priekšlikumus efektivitātes un kontroles mehānismu pilnveidošanai.

UZZINĀT VAIRĀK

Klientu maksājumu kontrole (monitorings), klientu, partneru un darījumu pārbaude pret speciālajiem, t.sk. sankciju, sarakstiem, klientu darījumus apliecinošo dokumentu analīze un novērtēšana.  

UZZINĀT VAIRĀK

Tikšanās un pārrunu plānošana, saskaņošana un organizēšana, protokolu un izrakstu sagatavošana noteiktajos termiņos, lietvedības dokumentu noformēšana, atbalsta sniegšana vadītājam ikdienas darbā.

UZZINĀT VAIRĀK

Nodrošināt starptautisko un nacionālo sankciju ievērošanas pārvaldību Bankā, uzturēt un uzlabot sankciju politiku, nodrošināt un koordinēt Sankciju piemērošanas prasību izpildi, tajā skaitā sankciju riska novēršanas un mazināšanas pasākumu izpildi.

UZZINĀT VAIRĀK


  Ja šobrīd pieejamo vakanču sarakstā neredzat sev piemērotu, atsūtiet mums savu CV un norādiet interesējošo darbības jomu. Mēs izskatīsim jūsu pieteikumu un sazināsimies ar jums, tiklīdz būs piemērota vakance. 

Personas datu apstrāde kandidātiem un praktikantiem


Mūsu vērtības

Mēs ikdienā balstāmies uz trim Baltic International Bank korporatīvajām vērtībām, kuras atspoguļo Bankas solījumu mūsu klientiem, partneriem, darbiniekiem un sabiedrībai – Ekspertīze. Uzticība. Pārmantojamība.

  • EKSPERTĪZE

    Mēs esam profesionāli, zinoši un kompetenti. Mūsu savstarpējā profesionālā sadarbība ļauj sniegt klientiem un partneriem ienesīgākos risinājumus ikvienai finanšu vajadzībai. Mēs pastāvīgi attīstām mūsu ekspertīzi ilgtspējīgu investīciju un videi draudzīgu tehnoloģiju jomā.

  • UZTICĪBA

    Mēs esam uzticams, atklāts un godprātīgs ilgtermiņa sadarbības partneris, un esam gandarīti sniegt klientiem efektīvus, saprotamus un pārbaudīti drošus finanšu pakalpojumus un augstākās kvalitātes servisu. Mēs esam lepni ieguldīt mūsu zināšanas, prasmes, resursus un ekspertīzi mūsu klientu, partneru un visas sabiedrības labā.

  • PĀRMANTOJAMĪBA

    Mēs augstu vērtējam ģimeniskumu un rūpējamies par klientu kapitāla vairošanu un pārmantojamību, kā arī aktīvi atbalstām izcilu kultūras un mākslas vērtību nodošanu nākamajām paaudzēm.


 Par Baltic International Bank 

Baltic International Bank ir viena no klientu individuālajā apkalpošanā pieredzējušākajām bankām Latvijā, un 2021. gadā mēs svinam jau 28. gadskārtu kopš Bankas dibināšanas 1993.gadā. Mēs sniedzam klientiem mūsdienīgus banku pakalpojumus, individuālus, videi un sabiedrībai draudzīgus finanšu risinājumus investīciju jomā, kā arī augstas kvalitātes servisu.  

 


 

Baltic International Bank darbinieki augstu novērtē Bankas sniegtās attīstības un pilnveidošanās iespējas, iespēju iegūt unikālu pieredzi ilgtspējīgu un ESG (Environmental. Social. Governance) principiem atbilstošu investīciju jomā, kā arī Bankā valdošo pozitīvo un uz panākumiem orientēto gaisotni.  


Dzīve bankā

Kopīgi strādājam, kopīgi svētkus svinam!


Bankas dzimšanas diena

Baltā krāsa aizsargā un dod spēku, tā ir arī cerību, gudrības un prieka krāsa, tādēļ – Baltic International Bank 25.dzimšanas dienu svinējām baltā - BeWhite!

Skatīties video


Darbinieku konference

Katru gadu Baltic International Bank rīko konferenci saviem darbiniekiem, kuras laikā atskatīties uz paveikto un ielūkoties nākotnē.

Skatīties video 


Ēnu diena

Mums ir būtiska pārmantojamība gan biznesā, gan pieredzes nodošanā jauniešiem. Ar prieku un gandarījumu piedalāmies arī Ēnu dienā.

Skatīties video


Bērnu zīmēšanas svētki

Atzīmējot Bērnu dienu, svinējām zīmēšanas svētkus „Mana burvju monēta” - konkurss par radošāko burvju monētas zīmējumu, dejas, atrakcijas, ziepju burbuļi un saldējuma lietus!

Skatīties video


Darbinieku vasaras festivāls

Vasarā aizvadījām paši savu saliedēšanas festivālu – B Fest, kurā baudījām dažādas aktivitātes, gan individuālus izaicinājums, gan komandas sportus un līdz vēlai vakara stundai izcili pavadījām laiku.

SKATĪTIES VIDEO

 


Bankas darbības galvenie principi

Bankas darbības galvenie principi ir: godprātīga un taisnīga uzņēmējdarbības veikšana, atbildība, lojalitāte, profesionalitāte un profesionālā izaugsme, cieņa, informācijas konfidencialitāte un klientu datu aizsardzība, ārējās komunikācijas savlaicīgums un saprotamība, augstākās kvalitātes līmeņa sadarbība ar klientiem, izvairīšanās no interešu konflikta, uzskaites un pārskatu savlaicīgums, precizitāte un godīgums, negatīva nostāja pret korupciju un uzpirkšanu.

Bankas personāla savstarpējās attiecībās dominē uzticēšanās un sadarbība, un Banka rūpējas par šo principu ievērošanu.

Banka nodrošina individuālu pieeju katram klientam, partnerim, darbiniekam.

Banka aicina personālu ievērot vides, sociālos un labas pārvaldības prakses faktorus darbā un biznesa lēmumu pieņemšanā.

Banka atbalsta analītisku domāšanu jebkuru jautājumu risināšanā, aktīvu atbalstu inovācijām, jaunām idejām, projektiem, vienlaicīgi rūpīgi novērtējot saistītos riskus.

Bankas personālam jāatbilst augstiem kvalifikācijas standartiem, jābūt inteliģentam, godīgam, erudītam, pieklājīgam, pārliecinātam par savām spējām.

Pieņemot darbā darbiniekus, kā arī virzot amatos esošos darbiniekus, Banka nevērtē tos pēc dzimuma, vecuma vai reliģiskās pārliecības, bet tikai, izvērtējot viņu kompetenci.

KLIENTU APKALPOŠANA

(+371) 6700 0444

9:30 - 17:00

Pirmdiena - Piektdiena

pēc Latvijas laika GMT +02:00