Darbs un vakances

 Baltic International Bank darbinieki augstu novērtē Bankas sniegtās attīstības un pilnveidošanās iespējas, iespēju iegūt unikālu pieredzi ilgtspējīgu un ESG (Environmental. Social. Governance) principiem atbilstošu investīciju jomā, kā arī Bankā valdošo pozitīvo un uz panākumiem orientēto gaisotni.  


Baltic International Bank ir viena no klientu individuālajā apkalpošanā pieredzējušākajām bankām Latvijā, un 2018. gadā mēs svinēsim jau 25. gadskārtu kopš Bankas dibināšanas 1993.gadā. Mēs sniedzam klientiem mūsdienīgus banku pakalpojumus, individuālus, videi un sabiedrībai draudzīgus finanšu risinājumus investīciju jomā, kā arī augstas kvalitātes servisu. 

2017.gadā Baltic International Bank ir saņēmusi augsto Zelta novērtējumu ikgadējā Ilgtspējas indeksā, kā arī ieguva Ģimenei draudzīga uzņēmuma statusu, ierindojoties 31 Latvijas uzņēmumu vidū, kuri savā ikdienas darbībā īsteno ģimenei draudzīgas uzņēmējdarbības principus. Lepojamies ar to, ka esam labs darba devējs mūsu darbiniekiem un ilgtspējīgs partneris mūsu klientiem!

Ilgstsējas indekss zelts

Ģimenei draudzīgs komersants


Mūsu vērtības

Mēs ikdienā balstāmies uz trim Baltic International Bank korporatīvajām vērtībām, kuras atspoguļo Bankas solījumu mūsu klientiem, partneriem, darbiniekiem un sabiedrībai – Ekspertīze. Uzticība. Pārmantojamība.

  • EKSPERTĪZE

    Mēs esam profesionāli, zinoši un kompetenti. Mūsu savstarpējā profesionālā sadarbība ļauj sniegt klientiem un partneriem ienesīgākos risinājumus ikvienai finanšu vajadzībai. Mēs pastāvīgi attīstām mūsu ekspertīzi ilgtspējīgu investīciju un videi draudzīgu tehnoloģiju jomā.

  • UZTICĪBA

    Mēs esam uzticams, atklāts un godprātīgs ilgtermiņa sadarbības partneris, un esam gandarīti sniegt klientiem efektīvus, saprotamus un pārbaudīti drošus finanšu pakalpojumus un augstākās kvalitātes servisu. Mēs esam lepni ieguldīt mūsu zināšanas, prasmes, resursus un ekspertīzi mūsu klientu, partneru un visas sabiedrības labā.

  • PĀRMANTOJAMĪBA

    Mēs augstu vērtējam ģimeniskumu un rūpējamies par klientu kapitāla vairošanu un pārmantojamību, kā arī aktīvi atbalstām izcilu kultūras un mākslas vērtību nodošanu nākamajām paaudzēm.


Kādi mēs esam?

Mūsu komanda pastāvīgi attīstās, un pašlaik Baltic International Bank strādā vairāk nekā 260 talantīgi, profesionāli un enerģiski darbinieki. 

MŪSU DARBINIEKU VECUMS

 

Picture

DARBA STĀŽS BALTIC INTERNATIONAL BANKĀ (gadi)

Picture 

Ēnu diena

Veiksmīga uzņēmuma pamatā ir gan tālejoša un pārdomāta biznesa stratēģija, produkti un pakalpojumi un IT nodrošinājums, gan – profesionāli, lojāli un aizrautīgi darbinieki. Baltic International Bank īpašu uzmanību pievērš mūsdienīgas darba vides izveidei un tālākai uzlabošanai, kā arī bankas darbinieku pastāvīgai attīstībai. Mēs esam pārliecināti, ka tādējādi Baltic International Bank komanda kļūst arvien spēcīgāka, un – ieguvēji ir arī mūsu klienti!

Mums ir būtiska pārmantojamība gan biznesā, gan zināšanu un pieredzes nodošanā jauniešiem, kuri vēl tikai ir ceļā uz savu dzīves mērķu noteikšanu un karjeras virziena izvēli. Tādējādi Baltic International Bank regulāri piedāvā iespēju vecāko klašu skolēniem  iepazīties ar Bankas darba ikdienu klātienē.  Ik gadus bankas darbiniekam nepieciešamās prasmes vasaras mēnešos apgūst Bērnu prakses dalībnieki, un šogad jauniešus uzņēmām Bankā arī Ēnu dienas ietvaros. Par Ēnu dienā piedzīvoto – neliels video!

 


Pievienojaties Baltic International Bank

Mēs aicinām mūsu komandā mērķtiecīgus, enerģiskus un savā jomā profesionālus darbiniekus, kuri vēlas gūt jaunu, unikālu pieredzi un izmantot savas prasmes un zināšanas, sniedzot savu ieguldījumu uz ilgtspējīgām investīcijām un augsta līmeņa servisu vērstas Bankas tālākā attīstībā. 


 Aktuālās vakances 

Aicinām pievienoties mūsu komandai Projektu vadītāju darbam Aktīvu restrukturizācijas un pārvaldīšanas nodaļā.

Uzzināt vairāk

Aicinām pievienoties mūsu komandai Dokumentāro operāciju speciālistu: darbs ar eksporta un importa akreditīviem, garantijām un dokumentāro inkaso.

Uzzināt vairāk

Aicinām pievienoties mūsu komandai Darbības atbilstības kontroles speciālistu: identificēšana, dokumentēšana, novērtēšana, ieviešanas kontrole un pārvaldība.

Uzzināt vairāk

Aicinām pievienoties mūsu komandai kreditēšanas un dokumentāro operāciju pārvaldes vadītāju - kreditēšanas, tirdzniecības finansēšanas, dokumentāro operāciju darījumu vadība.

Uzzināt vairāk

Aicinām pievienoties mūsu komandai programmētāju -internetbankas sistēmas un/vai T24 programmnodrošinājuma darbības uzturēšana, parametrizācija, izstrāde.

Uzzināt vairāk

Aicinām pievienoties komandai juristu (AML) - klientu izpēte, normatīvo aktu prasību īstenošana noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā.

Uzzināt vairāk

Aicinām pievienoties mūsu komandai finanšu analītiķi - klientu saimnieciskās darbības analīze, rezultātu apkopošana, dokumentēšana un kontrole.

Uzzināt vairāk

Aicinām pievienoties mūsu komandai risku analītiķi, kura galvenie pienākumi būs kredītreitingu monitorings un analīze, vērtspapīru saistīto riskU izvērtēšana un kontrole, partnerbanku finansiālā stāvokļa izvērtēšana.

Uzzināt vairāk

 

Ja šobrīd pieejamo vakanču sarakstā neredzat sev piemērotu, atsūtiet mums savu CV un norādiet interesējošo darbības jomu. Mēs izskatīsim jūsu pieteikumu un sazināsimies ar jums, tiklīdz būs piemērota vakance.