Dokumenti un informācija

Līgumattiecību pamatdokumenti
Iepirkumi

Iepirkums: Būvdarbu veikšana būvprojekta ““Ēku kompleksa un iekšpagalma pārbūve” Kalēju ielā 43 / Vecpilsētas ielā 8, Rīgā” ietvaros

Piedāvājumu iesniegšana: līdz 2018.gada 06.aprīlim plkst. 17.00

Kontaktpersona: Irina Vostrjakova – A/S „Baltic International Bank” būvniecības projektu vadītāja, tālrunis +371 2007 6655, irina.vostrjakova@bib.eu

Pievienotie dokumenti:

Būvniecības iepirkuma konkursa nolikums

Konkursa iepirkuma dokumentācijas pielikumi