ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Dokumenti un informācija

Līgumattiecību pamatdokumenti
Dokumenti darījumiem ar finanšu instrumentiem
 
Vides vai sociālo raksturlielumu veicināšanas un ilgtspējīgu ieguldījumu pārredzamības informācijas atklāšana klientam pirms līguma noslēgšanas
ESG pieejas integrēšanas klienta aktīvu individuālās pārvaldīšanas procesā politika (spēkā no 10.03.2021.) 
Paziņojums par Brokerpakalpojumu līguma sastāvdaļas “ Brokerpakalpojumu noteikumu versijas Nr.4” stāšanos spēkā
Finanšu instrumentu un tiem piemītošo risku raksturojums (spēkā no 23.07.2021.) 
Finanšu instrumentu un tiem piemītošo risku raksturojums (spēkā līdz 23.07.2021.) 
Interešu konfliktu novēršanas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus  (spēkā no 15.11.2020.)
Klientu rīkojumu izpildes politika darījumiem ar finanšu instrumentiem (spēkā no 12.04.2021.)
Klienta statusa un pakalpojumu piemērotības noteikšanas politika ieguldījumu pakalpojumu un blakuspakalpojumu sniegšanas jomā(spēkā no 12.04.2021.)
Vispārīgā informācija par ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju un ieguldījumu pakalpojumiem (spēkā no 23.01.2020.) 
Darījumu partneru saraksts (spēkā no 08.12.2020.) 

Informācija par vispārējiem riskiem un sekām, kas var rasties saistībā ar vienošanos par tiesībām izmantot līguma par finanšu nodrošinājumu galvojuma veidā ietvaros sniegto nodrošinājumu vai saistībā ar līguma par finanšu nodrošinājumu īpašumtiesību nodošanas veidā noslēgšanu.

Vienkāršo finanšu instrumentu saraksts

Informācija par visām investīciju produktu izmaksām un izdevumiem, to aprēķinu piemēri
Brokerpakalpojumu sniegšanas noteikumi (spēkā līdz 30.06.2020.)
Brokerpakalpojumu sniegšanas noteikumi (spēkā līdz 14.03.2021.)
Brokerpakalpojumu sniegšanas noteikumi (spēkā no 15.03.2021.)

Informācija par piecām labākajām izpildes vietām 2020

Informācija par piecām labākajām izpildes vietām 2019 

Informācija par piecām labākajām izpildes vietām 2018

Forward darījuma pamatinformācijas dokumenti, pirkt (KID) (spēkā no 21.10.2020.)
Forward darījuma pamatinformācijas dokumenti, pārdot (KID) (spēkā no 21.10.2020.)
SWAP darījuma pamatinformācijas dokumenti, pirkt (KID) (spēkā no 21.10.2020.)
SWAP darījuma pamatinformācijas dokumenti, pārdot (KID) (spēkā no 21.10.2020.)

PRIIPS pamatinformācijas dokumenti (KID)

Mērķtirgus noteikšanas (kritēriji) apraksts, darījumiem ar finanšu instrumentiem (spēkā no 05.10.2020.)
Informācija par izmaksām un riskiem, kas saistīti ar individuālo klienta kontu un kopējo klientu kontu  (spēkā no 28.02.2020.)
ESMA noteiktais CFD un FOREX regulējums (publicēts 11.08.2021.)
Rīkojumi, pieteikumu formas
Rīkojums darījumam ar finanšu instrumentiem (spēkā no 25.09.2019.)
Pieteikums valūtas konvertācijai (spēkā no 01.04.2019.)
Maksājuma uzdevums (spēkā no 29.04.2019.)
Starptautisko maksājumu uzdevums (spēkā no 29.04.2019.)
Fiziskas personas pieteikums kredīta saņemšanai (spēkā no 15.06.2018.)
Juridiskas personas pieteikums kredīta saņemšanai (spēkā no 15.06.2018.)

 

KLIENTU APKALPOŠANA

(+371) 6700 0444

9:30 - 17:00

Pirmdiena - Piektdiena

pēc Latvijas laika GMT +02:00