Dokumenti un informācija

Līgumattiecību pamatdokumenti
Dokumenti darījumiem ar finanšu instrumentiem
Finanšu instrumentu un tiem piemītošo risku raksturojums (spēkā no 23.01.2020.) 
Interešu konfliktu novēršanas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus  (spēkā no 25.09.2019.)
Klientu rīkojumu izpildes politika darījumiem ar finanšu instrumentiem (spēkā no 25.09.2019.)
Klienta statusa un pakalpojumu piemērotības noteikšanas politika ieguldījumu pakalpojumu un blakuspakalpojumu sniegšanas jomā(spēkā no 25.09.2019.)
Vispārīgā informācija par ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju un ieguldījumu pakalpojumiem (spēkā no 23.01.2020.) 
Darījumu partneru saraksts (spēkā no 10.02.2020.) 

Informācija par vispārējiem riskiem un sekām, kas var rasties saistībā ar vienošanos par tiesībām izmantot līguma par finanšu nodrošinājumu galvojuma veidā ietvaros sniegto nodrošinājumu vai saistībā ar līguma par finanšu nodrošinājumu īpašumtiesību nodošanas veidā noslēgšanu.

Vienkāršo finanšu instrumentu saraksts

Informācija par visām investīciju produktu izmaksām un izdevumiem, to aprēķinu piemēri

Brokerpakalpojumu sniegšanas noteikumi (spēkā līdz 30.06.2020.)
Brokerpakalpojumu sniegšanas noteikumi (spēkā no 01.07.2020.)

Informācija par piecām labākajām izpildes vietām 2019 

Informācija par piecām labākajām izpildes vietām 2018

Forward darījuma pamatinformācijas dokumenti (KID)

SWAP darījuma pamatinformācijas dokumenti (KID)

PRIIPS pamatinformācijas dokumenti (KID)

Mērķtirgus noteikšanas (kritēriji) apraksts, darījumiem ar finanšu instrumentiem (spēkā no 21.11.2019.)
Informācija par izmaksām un riskiem, kas saistīti ar individuālo klienta kontu un kopējo klientu kontu  (spēkā no 28.02.2020.)
Rīkojumi, pieteikumu formas
Rīkojums darījumam ar finanšu instrumentiem (spēkā no 25.09.2019.)
Pieteikums valūtas konvertācijai (spēkā no 01.04.2019.)
Maksājuma uzdevums (spēkā no 29.04.2019.)
Starptautisko maksājumu uzdevums (spēkā no 29.04.2019.)
Fiziskas personas pieteikums kredīta saņemšanai (spēkā no 15.06.2018.)
Juridiskas personas pieteikums kredīta saņemšanai (spēkā no 15.06.2018.)

 

KLIENTU APKALPOŠANA

(+371) 6700 0444

9:30 - 17:00

Pirmdiena - Piektdiena

pēc Latvijas laika GMT +02:00

Izmēģini jauno Internetbanku!

Izcila funkcionalitāte, ērta lietotāja pieredze, kā arī aktualizēti drošības risinājumi.

UZZINĀT VAIRĀK Arrow blue