ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

ESG (Environmental. Social. Governance)

Baltic International Bank ir vērsta uz ilgtspējīgu attīstību visos bankas darbības līmeņos, balstoties uz ESG (Environmental. Social. Governance) pieeju.

Baltic International Bank

Sociālās atbildības un ilgtspējīgas attīstības pārskats 2019 

Sociālās atbildības un ilgtspējīgas attīstības pārskats 2018

 

E (ENVIRONMENTAL)

Baltic International Bank kopā ar klientiem īsteno ar energoefektivitātes veicināšanu un atjaunojamās enerģijas ražošanas un izmantošanas attīstību saistītus investīciju projektus. Tādējādi mēs gan dodam iespēju klientiem gūt ienesīgumu no kapitāla, gan rūpējamies par apkārtējo vidi un sabiedrības labklājību pašlaik un nākotnē.

S (SOCIAL)

Mūsu darbība balstās uz sociālās atbildības principiem – Banka aktīvi iniciē un iesaistās sabiedriski nozīmīgās norisēs, kā arī atbalsta Latvijas kultūras, mākslas un literatūras vērtību attīstību un nodošanu nākamajām paaudzēm. Mēs veicinām arī jaunu darba vietu izveidi, gan izsniedzot finansējumu uzņēmumu attīstībai, gan arī Bankai pastāvīgi attīstoties.

G (GOVERNANCE)

Baltic International Bank īpašu uzmanību pievērš korporatīvās pārvaldības principu ievērošanai, ikdienas darbībā veidojot atvērtu un uzticamu komunikāciju ar Bankas klientiem, partneriem, darbiniekiem, akcionāriem un citām iesaistītajām pusēm, kā arī nodrošinot atbilstību Latvijas un starptautiskajām likumdošanas normām un ētikas standartiem.

 


 Kādēļ ESG?

Neatjaunojamo energoresursu apjomam pasaulē pakāpeniski samazinoties, visā pasaulē strauji attīstās atjaunojamo energoresursu ražošana. Investējot videi draudzīgos un ilgtspējīgos projektos, Banka dod iespēju jums ne tikai gūt peļņu no kapitāla un nodot to nākamajām paaudzēm, bet arī darīt to, sniedzot būtisku pozitīvu ieguldījumu sabiedrības un pasaules attīstībā pašlaik un nākotnē! 

 

KLIENTU APKALPOŠANA

(+371) 6700 0444

9:30 - 17:00

Pirmdiena - Piektdiena

pēc Latvijas laika GMT +02:00