ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Fiduciārie noguldījumi

Izvēloties Baltic International Bank piedāvāto Fiduciāro noguldījumu, jūs gūstat iespēju izvietot savus naudas līdzekļus bankās dažādās valstīs, neatverot šajās bankās norēķinu kontus.

 

Pieteikties konsultācijai

 

 

Investīciju iespējas

 

Baltic International Bank piedāvā inovatīvu investīciju kalkulatoru, rīku kurā Jums ir iespēja iepazīties ar Bankas aktuālo piedāvājumu un atbilstoši Jūsu interesēm atlasīt un izvēlēties dažādus investīciju produktus, noskaidrot atslēgas rādītājus – sagaidāmo ienesīgumu, termiņus, iespējamos riskus, kā arī pieteikties konsultācijai ar Bankas investīciju speciālistu.

 

Uzzināt vairāk

Picture

 

Fiduciārais noguldījums ir iespēja izvietot savus finanšu līdzekļus depozītā kādā no Baltic International Bank partnerbankām vai jebkurā jūsu izraudzītā bankā visā pasaulē.

 

Jums nav jākļūst par citas bankas klientu, jo Baltic International Bank veiks noguldījumu jūsu izvēlētā partnerbankā uz sava vārda, savukārt jūs gūsiet labumu no izvietotā noguldījuma.

 

Baltic International Bank vienosies ar jūsu izraudzīto finanšu institūciju par noguldījuma nosacījumiem, saskaņojot ar jums procentu likmes, termiņus un citus nosacījumus, un īstenos darījumu. Savukārt, ja vēlaties neatkarīgi saskaņot ar izvēlēto banku jūsu darījuma nosacījumus, Baltic International Bank nodibinās partnerattiecības ar šo finanšu organizāciju un pēc tam īstenos darījumu.

 

Fiduciārais noguldījums ļauj jums arī diversificēt naudas līdzekļu glabāšanas riskus, jo sadarbībā ar Baltic International Bank jūs varat noguldīt līdzekļus vienlaikus vairākās bankās. 

Logo

Fiduciārie noguldījumi Baltic International Bank

DROŠĪBA

Iespēja diversificēt riskus, noguldot vienlaikus vairākās bankās

EFEKTIVITĀTE

Banka efektīvi administrē darījumu

ĒRTĪBA

Iespēja izvietot depozītu citā bankā, neatverot tajā norēķinu kontu

KLIENTU APKALPOŠANA

(+371) 6700 0444

9:30 - 17:00

Pirmdiena - Piektdiena

pēc Latvijas laika GMT +02:00