ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Aktīvu individuālā pārvaldīšana - finanšu instrumentu portfelis

Ja jums ir interese par finanšu tirgos notiekošo, jūs vēlaties investēt finanšu instrumentos, bet jums pašam nav laika pienācīgi uzraudzīt šos ieguldījumus, vai arī trūkst pieredzes vai zināšanu, Baltic International Bank zinošie un pieredzējušie ieguldījumu eksperti piedāvā izveidot individuālu, tieši jūsu vajadzībām atbilstošu finanšu instrumentu portfeli.


   

Pieteikties konsultācijai

Picture

 

Baltic International Bank ieguldījumu eksperti izveidos tieši jums piemērotu finanšu instrumentu portfeli, ņemot vērā jūsu finanšu vēlmes un vajadzības, pieredzi darbā ar finanšu instrumentiem, kā arī jums pieņemamo riska līmeni un ar riska un ienesīguma attiecību saistītās gaidas.

 

Mēs cieši sadarbosimies ar jums gan portfeļa veidošanas, gan arī visā tā pārvaldīšanas laikā. Jūs varat izvēlēties aktīvi piedalīties sava portfeļa pārvaldīšanas procesā vai uzticēt šo pienākumu mums, un mēs to pārvaldīsim saskaņā ar uzticības līgumā nostiprinātu mandātu. Mēs izmantosim savas zināšanas un pieredzi, palīdzot jums veiksmīgi realizēt ieguldījumu stratēģiju jebkurā finanšu tirgus situācijā.

  

Logo

Aktīvu individuālā pārvaldīšana Baltic International Bank

CAURSPĪDĪGUMS

Bankas eksperti vienmēr būs gatavi pārrunāt investīciju lēmumus un to pamatojumu

EKSPERTĪZE

Bankas speciālisti izstrādās jūsu vēlmēm atbilstošāko finanšu instrumentu portfeli

IZVĒLE

Iespēja izvēlēties aktīvi piedalīties sava portfeļa pārvaldīšanas procesā vai uzticēt šo pienākumu Bankai

Svarīgi

Šī informācija ir sagatavota informatīvos nolūkos un nav uzskatāma par piedāvājumu vai rekomendāciju iegūt, glabāt vai pārdot vērtspapīrus, tā nav investīciju rekomendācija, pētījums par ieguldījumiem, ieteikumi attiecībā uz ieguldījumiem, nedz arī rekomendācija uzticēt savus aktīvus konkrētam ieguldījumu pārvaldītājam. Tiem, kas izlasījuši šo informāciju, investīciju pārvaldnieks ir jāizvēlas, balstoties tikai uz paša veiktu analīzi par apstākļiem, kas var ietekmēt investīcijas. Atbildība par investīciju pārvaldnieka izvēli, balstoties uz šajā lapā publicēto informāciju, gulsies tikai uz personu, kas ir balstījusies uz šo informāciju. Informāciju ir sagatavojusi Baltic International Bank. Pirms līguma slēgšanas ar Baltic International Bank par ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu papildus jūsu privātbaņķiera piedāvātajam attiecīgajam līgumam, lūdzam iepazīties ar šajā mājas lapas sadaļā esošajiem dokumentiem.

Finanšu instrumentu un tiem piemītošo risku raksturojums (spēkā no 23.07.2021.) 
Finanšu instrumentu un tiem piemītošo risku raksturojums (spēkā līdz 23.07.2021.) 
Vispārīgā informācija par ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju un ieguldījumu pakalpojumiem
Darījumu partneru saraksts
Interešu konfliktu novēršanas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus
Klientu rīkojumu izpildes politika darījumiem ar finanšu instrumentiem
Klienta statusa un pakalpojumu piemērotības noteikšanas politika ieguldījumu pakalpojumu un blakuspakalpojumu sniegšanas jomā

Jūs varētu interesēt arī šādi finanšu risinājumi

KLIENTU APKALPOŠANA

(+371) 6700 0444

9:30 - 17:00

Pirmdiena - Piektdiena

pēc Latvijas laika GMT +02:00