Ieguldījumi privātajā kapitālā (Private Equity)

Ieguldījumi nepublisku uzņēmumu privātajā kapitālā ir jūsu iespēja gūt ieņēmumus, piedaloties jūsu izvēlēta vai Bankas piedāvāta biržā nekotēta uzņēmuma izaugsmē.

 

Pieteikties konsultācijai

Picture

 

Ieguldījumi nepublisku uzņēmumu privātajā kapitālā ir instruments investoriem, kas vēlas gūt ievērojamus ienākumus no saviem ieguldījumiem, un ir gatavi ieguldīt naudas līdzekļus uz ilgāku termiņu bez iespējas ātri atgūt investēto kapitālu.

 

Ieguldījumus iespējams veikt gan jūsu izvēlētu uzņēmumu privātajā kapitālā, gan Bankas iepriekš rūpīgi atlasītu un izvērtētu Latvijā un ārvalstīs strādājošu uzņēmumu privātajā kapitālā.

 

Banka uzņemas darījuma īstenošanu, juridisko atbalstu, kā arī tā uzraudzību un administrēšanu līdz investīciju termiņa beigām, analizējot izvēlētā uzņēmuma finanšu stāvokli, maksājumu disciplīnu un citus būtiskus investīciju darījuma aspektus.

 

 

Logo

Ieguldījumi privātajā kapitālā Baltic International Bank

PEĻŅA

Iespēja gūt ievērojamus ienākumus, investējot uzņēmumos ar  būtisku izaugsmes potenciālu

UNIKALITĀTE

Investīcijas uzņēmumos, kuri nav pieejami citiem investoriem

EFEKTIVITĀTE

Profesionālas Bankas darbinieku konsultācijas un  juridiskais  atbalsts visa investīciju  perioda garumā