ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Ilgtspēja

Baltic International Bank mērķis ir ilgtspējīga darbība, nodrošinot iespēju Bankas klientiem un sadarbības partneriem palielināt kapitālu un nodot to nākamajām paaudzēm, investējot uz vides saglabāšanu un energoefektivitātes palielināšanu vērstos projektos, kuri būs aktuāli nākotnē un sniegs pozitīvu ieguldījumu sabiedrības un pasaules attīstībā.

 

Picture

 

 Rūpes par apkārtējo vidi

Banka gan ikdienas saimnieciskajā darbībā, gan investīciju un finansēšanas projektu īstenošanā balstās uz Vides aizsardzības politiku un ESG (Environmental. Social. Governance) principiem, rūpējoties par apkārtējo vidi un tās aizsardzību, realizējot sociālās atbildības projektus, kā arī ievērojot labas korporatīvās pārvaldības principus. 

Kultūras vērtību attīstība 

Mēs augstu vērtējam spēcīgu paaudžu saikni un dzimtas attīstību, un atbilstoši Bankas Finansiālā un nefinansiālā atbalsta sniegšanas vadlīnijām aktīvi veicinām arī kultūras un mākslas vērtību attīstību Latvijā un to nodošanu nākamajām paaudzēm.

 

 

Ilgtspējas indekss 

Picture 

Baltic International Bank ik gadus piedalās Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta, Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības organizētajā Ilgtspējas indeksā, un esam gandarīti, ka 2021.gadā Banka trešo gadu pēc kārtas saņēma augstāko – Platīna kategoriju.

 

 

KLIENTU APKALPOŠANA

(+371) 6700 0444

9:30 - 17:00

Pirmdiena - Piektdiena

pēc Latvijas laika GMT +02:00