ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Informācija par pamatkonta pakalpojumu

Baltic International Bank nodrošina iespēju patērētājiem, kas ir Eiropas Savienības rezidenti (arī personai, kurai nav uzturēšanās atļaujas, bet kuras izraidīšana no Latvijas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem nav iespējama), atvērt norēķinu kontu ar pamatfunkcijām un izmantot pamatkonta pakalpojumus.

Pamatkonts ietver šādus pakalpojumus:

  • Norēķinu konta EUR valūtā atvēršana, apkalpošana un slēgšana;
  • Skaidras un bezskaidras naudas līdzekļu EUR valūtā ieskaite kontā;
  • Skaidras naudas saņemšana EUR valūtā (kasē vai bankomātos, izmantojot maksājumu karti);
  • Iespēja veikt pārskaitījumus EUR valūtā uz savu vai citas personas kontu Latvijā un citās Eiropas Ekonomiskas Zonas valstīm;
  • Kartes konta EUR valūtā atvēršana, apkalpošana, slēgšana un iespēja saņemt un izmantot norēķiniem maksājumu karti EUR valūtā MaterCard Standard bez kredītlimita.

Papildu pakalpojumu iegāde nav obligāta.

Lai atvērtu norēķinu kontu ar pamatfunkcijām, Jums jāsazinās ar Banku un, vienojoties par apmeklējuma laiku, jāaizpilda noteikta parauga pieteikums un jāiesniedz nepieciešamie dokumenti, tajā skaitā parakstīts apliecinājums par to, ka Jums nav atvērts maksājumu konts citā Latvijas kredītiestādē.

Banka lēmumu par konta atvēršanu pieņems 10 darba dienu laikā. Pamatkonta pakalpojums var tikt atteikts un pārtraukts Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā noteiktajos gadījumos. 

Ar cenrādi pamatkonta pakalpojumiem, Jūs varat iepazīties šeit.

KLIENTU APKALPOŠANA

(+371) 6700 0444

9:30 - 17:00

Pirmdiena - Piektdiena

pēc Latvijas laika GMT +02:00