Informācija patērētājiem par galvenajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar maksājumu kontu

AS Baltic International Bank, lai nodrošinātu patērētājiem vieglāk uztveramu, atklātu informāciju par patērētāja kontam piemērotajām pakalpojumu maksām un dotu iespēju salīdzināt dažādu banku tarifus, ir sagatavojusi pārskatu par patērētāja izmantotajiem un ar maksājumu kontu saistītajiem pakalpojumiem piemērojamam maksām (Tarifu informācijas dokumentu

Ar Bankas tarifu informācijas dokumentu, kas ir spēkā līdz 2020.gada 29.februārim, Jūs varat iepazīties šeit.

Ar Bankas tarifu informācijas dokumentu, kas stāsies spēkā no 2020.gada 1.marta, Jūs varat iepazīties šeit.

Patērētajiem bez maksas ir pieejams pārskats par visām viņa norēķinu vai kartes kontam piemērotajām pakalpojumu komisijām un procentu maksām (Pārskats par tarifiem) par laika periodu no 2018.gada 1.jūnija līdz 2019.gada 31.maijam. Pārskats tiek sagatavots pēc klienta pieprasījuma, klientam iesniedzot rakstisko pieprasījumu Bankas klientu apkalpošanas vietā vai nosūtot pieprasījumu Bankas internetbankā. Turpmāk pārskats par tarifiem būs pieejams par katru iepriekšējo kalendāro gadu, sākot ar 1.janvāri.