ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Informācijas atklāšana

Baltic International Bank SE informāciju par Bankas darbībai piemītošajiem riskiem, risku pārvaldīšanas mērķiem, metodēm un politikām, kā arī par pašu kapitāla prasībām un iekšējā kapitāla pietiekamību iekļauj Bankas finanšu pārskatos un publisko to saskaņā ar Latvijas Republikas Kredītiestāžu likumu, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas apstiprināto Informācijas atklāšanas noteikumu un citu saistošu normatīvo aktu prasībām.

Plašāka informācija ir pieejama Bankas gada pārskatā. 

 

Informācija par atalgojuma atklāšanu 2021.gada pārskatam

Informācijas atklāšanas paziņojums par likviditātes risku 2021. gada pārskatam

Kapitāla pietiekamības novērtēšana un informācija par apgrūtināmiem un neapgrūtināmiem aktīviem” 2020. gada pārskatam

Informācijas atklāšanas paziņojums par likviditātes risku 2020. gada pārskatam

Informācija par atalgojuma atklāšanu 2020.gada pārskatam

Informācija par atalgojuma atklāšanu 2019.gada pārskatam  

Bankas kapitāla pietiekamības novērtēšana un informācija par apgrūtināmiem un neapgrūtināmiem aktīviem

Informācijas atklāšana par Likviditātes seguma rādītāju un likviditātes riska pārvaldību

 

 


Sakarā ar Bankas emitēto obligāciju dzēšanu, emitenta iekšējās informācijas publicēšana netiek turpināta.

KLIENTU APKALPOŠANA

(+371) 6700 0444

9:30 - 17:00

Pirmdiena - Piektdiena

pēc Latvijas laika GMT +02:00