Baltic International Bank 2017.gada 2.ceturkšņa finanšu rezultāti

Emitenta ziņas - 2017. gada 31. augusts - 17:03

2017.gada jūnija beigās Baltic International Bank ienākumi no pamatdarbības sasniedza 9,76 miljonus eiro. Bankas peļņa 2017.gada otrā ceturkšņa beigās bija 186 tūkstoši eiro. Baltic International Bank aktīvu apjomu attiecīgā perioda beigās veidoja 267,32 miljoni eiro. Kredītportfeļa apmērs salīdzinājumā ar 2016. gada 30. jūniju pieaudzis par 10,67%, sasniedzot 74,91 miljonu eiro.

Bankas likviditātes rādītāji 2017.gada otrā ceturkšņa beigās pārsniedza noteiktos normatīvus.  2017. gada 30. jūnijā likviditātes rādītājs bija 65,52%. Likvīdo aktīvu struktūra ir labi diversificēta: 45% veido obligācijas, 19% veido prasības pret kredītiestādēm, 34% veido prasības pret Latvijas Banku un 2% veido kase. Likviditātes seguma rādītājs (LCR, Liquidity Coverage Ratio) bija 243,93%. Neto stabila finansējuma rādītājs (NSFR, Net Stable Funding Ratio), kas raksturo stabila finansējuma pieejamību aktīviem un ārpusbilances saistībām, ir sasniedzis 134,90%.

2017. gada 30. jūnijā Bankas pašu kapitāls bija 33,17 miljoni eiro. Pirmā līmeņa kapitāla pietiekamības rādītājs (Tier 1 capital ratio) bija 11,86%. Kopējā kapitāla pietiekamības rādītājs (Total Capital Ratio) sasniedza 15,05% par 4,85 procentpunktiem pārsniedzot Finanšu un kapitāla tirgus noteikto individuālo normatīvu. 2017. gada 1. ceturkšņa beigās sviras rādītājs (Leverage ratio) bija 9,86%.

2017. gada jūnijā Banka pirmo reizi saņēma Zelta balvu ikgadējā Ilgtspējas indeksā. 2017. gada otrajā ceturksnī Banka tika novērtēta par centieniem sociālās atbildības jomā, pirmo reizi saņemot ģimenei draudzīga uzņēmuma statusu.


Atpakaļ
KLIENTU APKALPOŠANA

(+371) 6700 0444

9:30 - 17:00

Pirmdiena - Piektdiena

pēc Latvijas laika GMT +02:00

Izmēģini jauno Internetbanku!

Izcila funkcionalitāte, ērta lietotāja pieredze, kā arī aktualizēti drošības risinājumi.

UZZINĀT VAIRĀK Arrow blue