Bankas darbības rezultāti 2017. gada 3.ceturksnī - Baltic International Bank

Emitenta ziņas - 2017. gada 30. novembris - 16:54

2017. gada trešajā ceturksnī Baltic International Bank īpašu uzmanību pievērsa Bankas mērķa tirgu diversifikācijai, klientiem izdevīgu finanšu produktu un pakalpojumu tālākai attīstībai, kā arī Bankas darbības kopējās efektivitātes veicināšanai.

Bankas aktīvu apjoms šā gada trešā ceturkšņa laikā palielinājās par 5,2%, sasniedzot 281,1 miljonus eiro. Diversificējot Bankas mērķa tirgus un sniedzot Bankas produktus un pakalpojumus arī Rietumeiropā, šā gada trešā ceturkšņa laikā par 10% palielinājās arī Baltic International Bank piesaistīto noguldījumu apjoms, un 43,7% no tā veidoja termiņnoguldījumi. Bankas kredītportfelis 2017. gada 30. septembrī veidoja 72.43 miljonus eiro. Aktīvu pārvaldīšanā apjoms šā gada septembra beigās sastādīja 70,56 miljonus eiro, un brokeru apkalpošanā esošo finanšu instrumentu vērtība sasniedza 113,75 miljonus eiro.

2017.gada septembra beigās Baltic International Bank ienākumi no pamatdarbības sasniedza 12,7 miljonus eiro, un to struktūrā dominēja ienākumi no bankas pašas tirdzniecības darījumiem 59,7% apmērā. Komisijas ienākumu īpatsvars šā perioda beigās palielinājies līdz 22,4% salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo periodu, kad komisijas ienākumi veidoja 20,1% no kopējiem ienākumiem no pamatdarbības. Tīrie procentu ienākumi šā gada pirmajos deviņos mēnešos palielinājušies par 6,1%, sasniedzot 2,13 miljonus eiro.

Baltic International Bank administratīvie izdevumi 2017.gada septembra beigās sasniedza 10,02 miljonus eiro un bankas zaudējumi perioda beigās sastādīja 571 tūkstoti eiro. Daļu no administratīvajiem izdevumiem sastādīja šā gada trešajā ceturksnī veiktās izmaiņas Bankas nekustamo īpašumu objektu pārdošanas nosacījumos, kas radīja vienreizējas izmaksas 1,79 miljonu eiro apmērā. Bankas administratīvie izdevumi pārskata perioda laikā samazinājās par 2%, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu.

2017. gada 30. septembrī Bankas pašu kapitāls sastādīja 32,39 miljonus eiro. Pirmā līmeņa kapitāla pietiekamības rādītājs (Tier 1 capital ratio) bija 12,58%. Kopējā kapitāla pietiekamības rādītājs (Total Capital Ratio) sasniedza 15,91%, par 5,71 procentpunktiem pārsniedzot Finanšu un kapitāla tirgus noteikto individuālo normatīvu.

2017. gada 30 septembrī Baltic International Bank likviditātes rādītājs sasniedza 85,83%. Likviditātes seguma rādītājs (LCR, Liquidity Coverage Ratio) bija 289,72%. Neto stabila finansējuma rādītājs (NSFR, Net Stable Funding Ratio), kas raksturo stabila finansējuma pieejamību aktīviem un ārpusbilances saistībām, ir sasniedzis 152,88%.

Turpinot īstenot uz ilgtspējīgām investīcijām orientēto Bankas darbības stratēģiju, 2017.gada trešajā ceturksnī Baltic International Bank izveidoja alternatīvo ieguldījumu pārvaldes sabiedrību AS BIB Alternative Investment Management, kas ļaus esošajiem un potenciālajiem bankas klientiem iesaistīties privātā kapitāla darījumos, atbalstot ilgtspējīgu biznesa projektu attīstību un tādējādi gūstot ieņēmumus no kapitāla.


Atpakaļ
KLIENTU APKALPOŠANA

(+371) 6700 0444

9:30 - 17:00

Pirmdiena - Piektdiena

pēc Latvijas laika GMT +02:00

Izmēģini jauno Internetbanku!

Izcila funkcionalitāte, ērta lietotāja pieredze, kā arī aktualizēti drošības risinājumi.

UZZINĀT VAIRĀK Arrow blue