Notikusi AS „Baltic International Bank” kārtējā akcionāru sapulce

Emitenta ziņas - 2017. gada 31. marts - 14:17

2017. gada 31.martā notika akciju sabiedrības „Baltiс International Bank” (Banka) kārtējā akcionāru sapulce, kurā tika pieņemti lēmumi:

  • par Bankas koncerna konsolidēto un bankas atsevišķo finanšu pārskatu par 2016.gadu apstiprināšanu, valdes, padomes, revīzijas komitejas un zvērināta revidenta ziņojumu apstiprināšanu;
  • par 2016.gada peļņas izlietošanu;
  • par revidenta ievēlēšanu 2017. pārskata gadam un revidenta atlīdzības noteikšanu;
  • par revīzijas komitejas pārvēlēšanu, tās locekļu atlīdzību un tās nolikuma apstiprināšanu.

Akcionāru sapulce nolēma ievēlēt Bankas Revīzijas komitejas sastāvā uz 3 (trīs) gadu termiņu:

  • Andri Ozoliņu (neatkarīgais loceklis);
  • Ludmilu Rozginu;
  • Olga Bikova (neatkarīgais loceklis).


Atpakaļ
KLIENTU APKALPOŠANA

(+371) 6700 0444

9:30 - 17:00

Pirmdiena - Piektdiena

pēc Latvijas laika GMT +02:00

Izmēģini jauno Internetbanku!

Izcila funkcionalitāte, ērta lietotāja pieredze, kā arī aktualizēti drošības risinājumi.

UZZINĀT VAIRĀK Arrow blue