Notikusi AS „Baltic International Bank” kārtējā akcionāru sapulce

Emitenta ziņas - 2018. gada 27. aprīlis - 16:55

2018.gada 27.aprīlī notika akciju sabiedrības „Baltiс International Bank” (Banka) kārtējā akcionāru sapulce, kurā tika pieņemti lēmumi:

  • par Bankas koncerna konsolidēto un bankas atsevišķo finanšu pārskatu par 2017.gadu apstiprināšanu, padomes un  valdes ziņojumu apstiprināšanu, par zvērināta revidenta ziņojuma pieņemšanu zināšanai;
  • par revidenta ievēlēšanu 2018. pārskata gadam un revidenta atlīdzības noteikšanu;
  • par AS “Baltic International Bank” padomes vēlēšanām.

Akcionāru sapulce nolēma ievēlēt Bankas padomes sastāvā uz 5 gadu termiņu šādus padomes locekļus:

  • Valērijs Belokoņs;
  • Hans-Friedrich von Ploetz;
  • Joseph Cofer Black;
  • Ilona Guļčaka.


Atpakaļ
Mastercard

World Business ir eleganta un izsmalcināta maksājumu karte Jūsu biznesam.

UZZINĀT VAIRĀK Arrow blue