Par Baltic International Bank auditētajiem 2016.gada finanšu rezultātiem

Emitenta ziņas - 2017. gada 31. marts - 14:28

Baltic International Bank darbības auditētie rezultāti apliecina, ka Banka 2016. gadā ir turpinājusi ilgtspējīgu attīstību. Baltic International Bank pamatdarbības ienākumi 2016. gada laikā palielinājās līdz 28,25 miljoniem eiro (Koncerna rādītājs – 28,26 miljoni eiro), demonstrējot pieaugumu 42,8% (42,6%) apmērā salīdzinājumā ar šo pašu periodu pirms gada. Pamatdarbības ienākumu pozitīvo dinamiku 2016. gadā sekmēja galvenokārt tirdzniecības darījumi, no kuriem gūtais ienākums palielinājies par 8,57 miljoniem eiro (8,59 miljoniem eiro). Nozīmīgu pozitīvu efektu uz pamatdarbības ienākumiem radīja Visa Europe Ltd akciju pārdošanas rezultātā gūtie vienreizējie ienākumi 2,79 miljonu eiro apmērā. Ienākumi no brokerdarījumiem pieauguši par 23,4% (23,4%).

Pamatdarbības ienākumu struktūrā dominēja ienākumi no tirdzniecības darījumiem 60,8% (60,8%) apmērā. Komisijas ienākumi no darījumiem un norēķinu un ieguldījumu kontu apkalpošanas pieauguši par 2,36% (2,37%) salīdzinājumā ar pārskata periodu pirms gada.

Bankas aktīvu apjoms 2016.gada beigās sasniedza 308,4 miljonus eiro (308,1 miljons eiro). Aktīvi pārvaldīšanā sasniedza 81,98 miljonus eiro, un brokerapkalpošanā esošo finanšu instrumentu vērtība – 105,67 miljonus eiro (105,67 milj.eiro). Bankas auditētā peļņa pēc nodokļiem un uzkrājumiem 7,65 miljonu eiro (7,32 miljoni eiro) apmērā sasniedza 135,4 tūkstošus eiro (325,5 tūkstošus eiro).

2016.gada decembra beigās Baltic International Bank likviditātes rādītāji pārsniedza noteiktos normatīvus. Šā perioda beigās likviditātes rādītājs bija 70,01% (minimālais iekšējais normatīvs: 60%). Likviditātes seguma rādītājs (liquidity coverage ratio) veidoja 403,02% (400,21%), kas ir būtiski labāks rezultāts salīdzinājumā ar 2016.gadam noteikto normatīvu 70% apmērā.  Tīrā stabilā finansējuma rādītājs (net stable funding ratio - NSFR), kas nodrošina termiņstruktūras ilgtermiņa sabalansētību, ir sasniedzis 143,40% (142,80%) un pārsniedzis regulējošo normatīvu (NSFR), kas ir noteikts 100% apmērā un stāsies spēkā 2018. gadā.

2016. gada 31. decembrī Bankas pašu kapitāls veidoja 33,7 miljonus eiro (33,3 miljonus eiro). Pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs (tier 1 capital ratio) veidoja 12,62% (12,39%). Kopējais kapitāla rādītājs  (total capital ratio) sasniedzis 16,48% (16,20%) un par 6,28 procentpunktiem pārsniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikto individuālo normatīvu. 2016. gada 4. ceturkšņa beigās sviras rādītājs (leverage ratio) veidoja 8,35% (8,30%).


Atpakaļ
KLIENTU APKALPOŠANA

(+371) 6700 0444

9:30 - 17:00

Pirmdiena - Piektdiena

pēc Latvijas laika GMT +02:00

Izmēģini jauno Internetbanku!

Izcila funkcionalitāte, ērta lietotāja pieredze, kā arī aktualizēti drošības risinājumi.

UZZINĀT VAIRĀK Arrow blue