ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Investīciju iespējas

Filtrs

Investīciju termiņš gados:

Risks / Ienesīgums:

 • Tikai garantēta likme

Likviditāte

 • Investīcijas ar augstu likviditāti

 • Investīcijas ar zemu likviditāti

Nodzēst filtru

Iepazīstieties ar Bankas investīciju piedāvājumu
vai izmantojiet filtru, lai atlasītu sev piemērotākos produktus

Investīciju iespējas līdz 1 gadam

Noguldījums 33 (>10 000)

Likvid.Augsts

Risks / IenesīgumsZems

Noguldījums 33 (>10 000)

Termiņi

Beztermiņa. Procentu un pamatsummas atmaksa, brīdinot Banku 33 dienas iepriekš

Risks / Ienesīgums
 • EUR 0,00%
 • USD 0,50%
 • GBP 0,40%

Fiksēts līdz likmes izmaiņas datumam

Riski

Bankas risks

Noguldījums (>10 000)

Likvid.Augsts

Risks / IenesīgumsZems

Noguldījums (>10 000)

Termiņi

12 mēneši

Risks / Ienesīgums
 • EUR 0,70%
 • USD 0,90%
 • GBP 0,60%

Fiksēts

Riski

Bankas risks

Obligācijas ar zemu risku (Government Bonds)

Likvid.Augsts

Risks / IenesīgumsZems

Obligācijas ar zemu risku (Government Bonds)

Termiņi

1 gads, bet jebkurā brīdī iespējams pārdot fnanšu tirgū

Risks / Ienesīgums
 • EUR -0,60%
 • USD 0,10%
 • GBP 0,00%

Fiksēts

Riski

Emitenta risks

Investīcijas zeltā

Likvid.Augsts

Risks / IenesīgumsZems

Investīcijas zeltā

Termiņi

Nav ierobežots

Risks / Ienesīgums
 • USD 0,10%

Vēsturisks, par pēdējiem 5 gadiem

Riski

Finanšu tirgu risks

Investīciju iespējas līdz 3 gadiem

Noguldījums (>10 000)

Likvid.Augsts

Risks / IenesīgumsZems

Noguldījums (>10 000)

Termiņi

24 mēneši

Risks / Ienesīgums
 • EUR 0,90%
 • USD 1,10%
 • GBP 0,90%

Fiksēts

Riski

Bankas risks

Aktīvu pārvaldīšana – modeļa portfelis (>250 000)

Likvid.Augsts

Risks / IenesīgumsZems

Aktīvu pārvaldīšana – modeļa portfelis (>250 000)

Termiņi

Ieteicamais termiņš 2-3 gadi. Portfeli iespējams realizēt 10 darba dienu laikā

Risks / Ienesīgums
 • EUR 1.80%
 • USD 3.50%

Konservatīvs Vēsturisks, par pēdējiem 5 gadiem

Riski

Finanšu tirgu risks

Aktīvu pārvaldīšana – modeļa portfelis (>250 000)

Likvid.Augsts

Risks / IenesīgumsAugsts

Aktīvu pārvaldīšana – modeļa portfelis (>250 000)

Termiņi

Ieteicamais termiņš 4-5 gadi. Portfeli iespējams realizēt 10 darba dienu laikā

Risks / Ienesīgums
 • EUR 7,50%
 • USD 9,40%

Sabalansēts Vēsturisks, par pēdējiem 5 gadiem

Riski

Finanšu tirgu risks

Aktīvu pārvaldīšana – modeļa portfelis (>250 000)

Likvid.Augsts

Risks / IenesīgumsZems

Aktīvu pārvaldīšana – modeļa portfelis (>250 000)

Termiņi

Ieteicamais termiņš 3-4 gadi. Portfeli iespējams realizēt 10 darba dienu laikā

Risks / Ienesīgums
 • EUR 4,80%
 • USD 6,60%

Konservatīvs + Vēsturisks, par pēdējiem 5 gadiem

Riski

Finanšu tirgu risks

Slēgtās emisijas obligācijas (nebanku kreditētājs, EE)

Likvid.Zems

Risks / IenesīgumsAugsts

Slēgtās emisijas obligācijas (nebanku kreditētājs, EE)

Termiņi

15 mēneši

Risks / Ienesīgums
 • EUR 14%

Fiksēts

Riski

Emitenta risks

Slēgtās emisijas obligācijas (nebanku kreditētājs, EE)

Likvid.Zems

Risks / IenesīgumsAugsts

Slēgtās emisijas obligācijas (nebanku kreditētājs, EE)

Termiņi

27 mēneši

Risks / Ienesīgums
 • EUR 12%

Fiksēts

Riski

Emitenta risks

Korporatīvās obligācijas (celtniecība un iekārtu noma, LV)

Likvid.Zems

Risks / IenesīgumsAugsts

Korporatīvās obligācijas (celtniecība un iekārtu noma, LV)

Termiņi

30.06.2023

Risks / Ienesīgums
 • EUR 8%

Fiksēts

Riski

Emitenta risks

Līdzfinansēšanas projekts: Nekustamā īpašuma attīstīšana, LV

Likvid.Zems

Risks / IenesīgumsAugsts

Līdzfinansēšanas projekts: Nekustamā īpašuma attīstīšana, LV

Termiņi

Līdz 07.2023

Risks / Ienesīgums
 • EUR 5%

Fiksēts

Riski

Aizņēmēja risks

Investīciju iespējas līdz 5 gadiem

Subordinētais noguldījums (>100 000)

Likvid.Zems

Risks / IenesīgumsAugsts

Subordinētais noguldījums (>100 000)

Termiņi

5 gadi

Risks / Ienesīgums
 • EUR 3,75%
 • USD 3,75%
 • GBP 3,75%

Fiksēts

Riski

Bankas risks

Līdzfinansēšanas projekts: Nekustamā īpašuma attīstīšana, LV

Likvid.Zems

Risks / IenesīgumsAugsts

Līdzfinansēšanas projekts: Nekustamā īpašuma attīstīšana, LV

Termiņi

Līdz 08.2025.

Risks / Ienesīgums
 • EUR 4.50%

Fiksēts

Riski

Aizņēmēja risks

Aktīvu pārvaldīšana – modeļa portfelis (>250 000)

Likvid.Augsts

Risks / IenesīgumsAugsts

Aktīvu pārvaldīšana – modeļa portfelis (>250 000)

Termiņi

Ieteicamais termiņš 4-5 gadi. Portfeli iespējams realizēt 10 darba dienu laikā

Risks / Ienesīgums
 • EUR 7,50%
 • USD 9,40%

Sabalansēts Vēsturisks, par pēdējiem 5 gadiem

Riski

Finanšu tirgu risks

Aktīvu pārvaldīšana – modeļa portfelis (>250 000)

Likvid.Augsts

Risks / IenesīgumsAugsts

Aktīvu pārvaldīšana – modeļa portfelis (>250 000)

Termiņi

Ieteicamais termiņš 5-6 gadi. Portfeli iespējams realizēt 10 darba dienu laikā

Risks / Ienesīgums
 • EUR 9,90%
 • USD 11,90%

Sabalansēts+ Vēsturisks, par pēdējiem 5 gadiem

Riski

Finanšu tirgu risks

Līdzfinansēšanas projekts: Apgrozāmo līdzekļu palielināšanai LV

Likvid.Zems

Risks / IenesīgumsAugsts

Līdzfinansēšanas projekts: Apgrozāmo līdzekļu palielināšanai LV

Termiņi

Līdz 09.2025

Risks / Ienesīgums
 • EUR 4,00%

Fiksēts

Riski

Aizņēmēja risks

Līdzfinansēšanas projekts: Apgrozāmo līdzekļu palielināšanai LV

Likvid.Zems

Risks / IenesīgumsAugsts

Līdzfinansēšanas projekts: Apgrozāmo līdzekļu palielināšanai LV

Termiņi

Līdz 10.2025

Risks / Ienesīgums
 • EUR 5%

Fiksēts

Riski

Aizņēmēja risks

Investīciju iespējas vairāk nekā 5 gadi

Aktīvu pārvaldīšana – modeļa portfelis (>250 000)

Likvid.Augsts

Risks / IenesīgumsAugsts

Aktīvu pārvaldīšana – modeļa portfelis (>250 000)

Termiņi

Ieteicamais termiņš virs 7 gadiem. Portfeli iespējams realizēt 10 darba dienu laikā

Risks / Ienesīgums
 • EUR 12,10%
 • USD 17,40%

Aktīvs Vēsturisks, par pēdējiem 5 gadiem

Riski

Finanšu tirgu risks

Neviens produkts neatbilst Jūsu atlasītajiem kritērijiem

Noguldījums (>10 000)

Likvid.Augsts

Risks / IenesīgumsZems

Noguldījums (>10 000)

Termiņi

24 mēneši

Risks / Ienesīgums
 • EUR 0,90%
 • USD 1,10%
 • GBP 0,90%

Fiksēts

Riski

Bankas risks

Investīcijas zeltā

Likvid.Augsts

Risks / IenesīgumsZems

Investīcijas zeltā

Termiņi

Nav ierobežots

Risks / Ienesīgums
 • USD 0,10%

Vēsturisks, par pēdējiem 5 gadiem

Riski

Finanšu tirgu risks

Noguldījums (>10 000)

Likvid.Augsts

Risks / IenesīgumsZems

Noguldījums (>10 000)

Termiņi

24 mēneši

Risks / Ienesīgums
 • EUR 0,90%
 • USD 1,10%
 • GBP 0,90%

Fiksēts

Riski

Bankas risks

KLIENTU APKALPOŠANA

(+371) 6700 0444

9:30 - 17:00

Pirmdiena - Piektdiena

pēc Latvijas laika GMT +02:00