“Baltic International Bank Latvijas barometrs”: ceturtā daļa iedzīvotāju būtu gatavi īstermiņā maksāt par enerģiju vairāk, ja tā tiktu ražota videi draudzīgā veidā

Jaunumi - 2017. gada 20. marts

Jaunākais “Baltic International Bank Latvijas barometra” pētījums atklāj, ka vairākums Latvijas iedzīvotāju ir apmierināti ar sava mājokļa lielumu un infrastruktūru, taču mājas tehniskais stāvoklis un ēkas būvniecības kvalitāte apmierina retāk. Tāpēc, ja tuvākajā laikā būtu jāplāno dzīvesvietas maiņa, galvenais jaunā mitekļa izvēles faktors būtu mājas tehniskais stāvoklis. Interesanti, ka ceturtā daļa Latvijas iedzīvotāju būtu gatavi īstermiņā maksāt vairāk par enerģiju, ja tā būtu ražota videi draudzīgā veidā.

Mājokļa tehniskais stāvoklis - noteicošais

Pētījums liecina, ka lielākā daļa (63%) aptaujāto Latvijas iedzīvotāju ir apmierināti ar dzīvesvietas apkārtējo infrastruktūru un pašreizējā mājokļa izmēru un lielāku dzīvesvietu nemaz nekāro. Tikmēr attiecībā uz mājas tehnisko stāvokli iedzīvotāju domas dalījās. 43% aptaujāto savas mājas tehnisko stāvokli vērtē pozitīvi, taču vairākums (48%) tomēr atzīst, ka mājas tehniskais stāvoklis ir diezgan neapmierinošs.

Kā liecina pētījums, ēkas kvalitāti iedzīvotāji tomēr uzskata par ļoti būtisku faktoru. Gadījumā, ja patlaban būtu jāiegādājas jauns mājoklis, vairāk nekā puse (59%) iedzīvotāju norāda, ka par galveno izvēles kritēriju izvirzītu tā tehnisko stāvokli. Nedaudz retāk aptaujātie min, ka ņemtu vērā dzīvesvietas infrastruktūru – labu ceļu, sabiedriskā transporta, skolu un veikalu pieejamību (52%). Tāpat iedzīvotājiem ir svarīgi, lai mājoklim būtu salīdzinoši zemas uzturēšanas izmaksas (46%).

Savukārt dzīvesvietas prestižs (6%) vai apkārtējā ainava (14%) iedzīvotājiem ir ievērojami mazāk svarīga, tāpat arī mājokļa tuvumus ģimenei un draugiem (12%).

80% informēti par alternatīvās enerģijas iespējām

Domājot par attīstību nākotnē, aizvien vairāk tiek radīti dažādi jauni risinājumi, lai mājokļa uzturēšanu padarītu pēc iespējas ērtāku un energoefektīvāku. Jaunākā “Baltic International Bank Latvijas barometra” rezultāti rāda, ka iedzīvotājiem ir visai labas zināšanas par iespējām mājokļa uzturēšanā izmantot atjaunojamos enerģijas resursus.

(52%) respondentu apliecinājuši, ka vislabākās zināšanas viņiem ir par saules bateriju izmantošanas iespējām. Salīdzinoši bieži iedzīvotāji norāda, ka ir informēti arī par to, kā izmantot biomasu (šķeldu, skaidas, kokskaidu granulas) un vēja turbīnas (attiecīgi 48% un 38%). Tikai katrs sestais (18%) atzīst, ka par atjaunojamās enerģijas ieguves tehnoloģijām neko nezina.

Picture

Lūdzot iedzīvotājus izteikt prognozes par to, kā šīs tehnoloģijas varētu attīstīties nākotnē, vairākums (57%) vislielāko potenciālu saskata saules bateriju attīstībā. Nedaudz retāk iedzīvotāji uzskata, ka perspektīvas ir arī vēja turbīnu un vēja ģeneratoru (44%), kā arī biomasas izmantošanas iespējām (34%).

Picture

Būtiski, ka Latvijas iedzīvotāji ir ne tikai informēti par atjaunojamās enerģijas iespējām, bet arī gatavi tās ieviest savā ikdienā. Proti, vairāk nekā ceturtā daļa (26%) iedzīvotāju būtu gatavi īstermiņā maksāt par izmantoto enerģiju vairāk, tostarp arī ieguldīt pāriešanā uz šādas enerģijas izmantošanu, ja tā tiktu ražota videi draudzīgā veidā.

Picture

Respondenti (26%) arī atzinuši, ka pāriešanu uz videi draudzīgām enerģijas ieguves formām varētu veicināt valsts un pašvaldību atbalsts. Tikmēr salīdzinoši augstās iekārtu izmaksas joprojām ir galvenais šķērslis, kas iedzīvotājus attur izmantot atjaunojamo enerģiju savās mājās.

Pilns jaunākais Baltic International Bank Latvijas barometrs - MĀJOKĻI UN ENERĢIJA, marts, 2017

Atpakaļ uz ziņu sarakstu