Baltic International Bank ir izstrādājusi jaunu investīciju portfeļa taktiskās izvietošanas modeli

Jaunumi - 2017. gada 13. aprīlis

Baltic International Bank saviem esošajiem un potenciālajiem klientiem, kas vēlas gūt ienākumus, investējot finanšu tirgos, ir izstrādājusi jaunu investīciju portfeļa taktiskās izvietošanas modeli, kas papildinās jau esošo Bankas finanšu risinājumu klāstu. Investīciju portfeļi ir veidoti tā, lai panāktu augstu  diversifikācijas pakāpi starp aktīviem, industrijām un aktīvu klasēm, kā arī minimizētu komisijas maksas un paaugstinātu ieguldījumu caurskatāmību. Mūsu kvazi-pasīvā investīciju pieeja dod mums iespēju apvienot tā saucamo apjoma efektu (economies of scale) ar iespēju sniegt tieši klientam atbilstošus pakalpojumus, lai, neskatoties uz pastāvīgām vides izmaiņām, sasniegtu augstus rezultātus mūsu klientiem.

Banka piedāvā trīs dažādus ieguldījumu portfeļus, kas atšķiras pēc to riska un ienesīguma līmeņa: Konservatīvais, Sabalansētais un Agresīvais. Veidojot šīs stratēģijas, mēs koncentrējāmies uz divām svarīgām vadlīnijām: stratēģiskā un taktiskā alokācija. Stratēģiskā alokācija atspoguļo mūsu redzējumu par portfeļa sastāva pārdali starp galvenajām aktīvu klasēm, lai sniegtu optimālu ilgtermiņa ieguldījumu portfeļa ienesīguma un riska attiecību, kas pēc iespējas labāk atbilstu individuāla klienta vēlmēm. Taktiskā alokācija atspoguļo mūsu uzskatus par pašreizējo tirgus stāvokli un galvenajām tendencēm, kas ir mūsu investīciju komandas rūpīgas tirgus analīzes un tendenču izvērtējuma rezultāts. Mēs uzskatām, ka pārdomāta stratēģiskā alokācija ir galvenais faktors, lai sasniegtu mūsu klientu ilgtermiņa finansiālos mērķus, savukārt taktiskā alokācija dod iespēju atrast labākos instrumentus, kas maksimizēs vērtību, ko mēs radām mūsu klientam.

Vispārīgās aktīvu kategorijas  ietver:

  • Akcijas attīstīto valstu (ASV, Eiropa, Japāna) un attīstības valstu (Emerging Markets) tirgos;
  • Investīciju līmeņa (Investment grade) un spekulatīva līmeņa (High yield) ASV, Eiropas un attīstības valstu emitentu obligācijas;
  • Reālie aktīvi ietver preču tirgus instrumentus (enerģētikas, industriālo metālu, dārgmetālu un lauksaimniecības preces), kā arī nekustamo īpašumu & infrastruktūru;
  • Skaidrā nauda.

Konservatīvais portfelis būs piemērots investoram, kurš sagaida mērenu ienesīgumu bez lielām ieguldījumu vērtības svārstībām. 

Sabalansētais portfelis ir paredzēts investoriem, kuri vēlas gūt augstāku sagaidāmo ienesīgumu no savu aktīvu izvietošanas, un vienlaikus ir gatavi svārstībām ieguldījumu vērtībā īsākos laika periodos.

Agresīvais portfelis ir piemērots investoriem, kuri dod priekšroku augstam sagaidāmajam ienesīgumam ilgtermiņā un ir gatavi ievērojamām ieguldījumu vērtības svārstībām īsākā termiņā.

Izvēloties kādu no trim investīciju portfeļiem, Baltic International Bank investīciju eksperti izvērtēs portfeļa:

  • atbilstību jūsu finanšu mērķiem un jūsu pieredzei darbā ar finanšu instrumentiem;
  • pieļaujamajam riska līmenim.

Mūsu komanda veiks jūsu portfeļa profesionālu pārvaldīšanu, analizējot finanšu tirgu un tā attīstības tendences, informējot jūs par faktoriem, uz kuriem balstās pieņemtie investīciju lēmumi, jūsu izvēlētās stratēģijas darbības rādītājiem un citiem būtiskiem jautājumiem. Jūs regulāri saņemsiet atskaites par sava individuālā finanšu instrumentu portfeļa darbības rezultātiem.

Ja jūs vēlaties uzzināt vairāk par iespējām izvietot savus aktīvus dažāda riska un ienesīguma līmeņa investīciju portfeļos, jautājiet savam personīgajam baņķierim!

Ieguldījumu pakalpojumi, tostarp noguldījumi finanšu instrumentos, ir saistīti ar riskiem, kas aprakstīti dokumentā "Finanšu instrumentu un tiem piemītošo risku raksturojums", ar kuru jūs varat iepazīties Baltic International Bank interneta tīmekļa vietnē http://www.bib.eu/lv/documents.

Atpakaļ uz ziņu sarakstu