Baltic International Bank piesaistīto noguldījumu apjoms palielinās par 9%

Jaunumi - 2017. gada 2. novembris

2017.gadā Baltic International Bank būtisku uzmanību ir pievērsusi Bankas mērķa tirgu diversifikācijai, sniedzot Bankas produktus un pakalpojumus ne tikai ierastajos mērķa tirgos, bet paplašinot savu darbību arī Rietumeiropā. Esam gandarīti, ka mūsu bankas piedāvājumu ir augstu novērtējuši jauni klienti, un mūsu aktivitātes ir nesušas arī pozitīvi vērtējamus finanšu rezultātus.

Pēdējais gads Baltic International Bank ir pagājis zem jaunas stratēģijas un mūsdienīgu tehnoloģiju ieviešanas zīmes. Esam strādājuši pie jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanas, piedāvājot mūsu klientiem dažādas kapitāla pārvaldīšanas un investīciju izvietošanas iespējas. Īpašu uzmanību esam pievērsuši arī mūsu darbības paplašināšanai ārpus līdzšinējiem Bankas mērķa tirgiem, piesaistot jaunus klientus - privātpersonas un uzņēmumus no Rietumeiropas valstīm.Ilona Guļčaka, Baltic International Bank valdes priekšsēdētāja

 

2017.gada trešajā ceturksnī pozitīvu tendenci ir uzrādījuši arī citi bankas darbības rezultāti – bankas aktīvu apjoms ceturkšņa laikā palielinājās par 5,2%, sasniedzot 281,1 miljonus eiro, un klientu kopējo līdzekļu apjoms palielinājās par 10%, sasniedzot 413 miljonus eiro. Bankas likviditātes rādītājs 2017.gada septembra beigās sasniedza 85.83%.

2017.gada trešā ceturkšņa laikā par 9% palielinājās arī Baltic International Bank piesaistīto noguldījumu apjoms. Šā gada septembra beigās termiņnoguldījumi sastādīja 43,7% no kopējā noguldījumu portfeļa, un šie resursi tiks izmantoti ilgtspējīgu investīciju projektu īstenošanai un finansējuma nodrošināšanai Bankas klientiem – privātpersonām un uzņēmumiem – Latvijā un ārvalstīs.

Atpakaļ uz ziņu sarakstu