Bitcoin mining pret Data mining - Eksperta viedoklis

Jaunumi - 2017. gada 15. novembris

Banku speciālisti, kuri ikdienā sniedz klientiem aktīvu pārvaldīšanas un brokerpakalpojumus, vienmēr tur roku uz pulsa – seko līdzi notikumiem finanšu un vērtspapīru tirgos, analizē tirgus tendences un prognozē to turpmāko attīstību, lai nodrošinātu klientu investīciju portfeļu drošību un pastāvīgu ienesīgumu. 

Boriss Ļusins

Boriss Ļusins, Baltic International Bank Aktīvu individuālās pārvaldīšanas un brokerpakalpojumu pārvaldes vadītājs

Boriss Ļusins, Baltic International Bank Aktīvu individuālās pārvaldīšanas un brokerpakalpojumu pārvaldes vadītājs atzīst, ka sekojot līdzi un analizējot tirgu tendences, vienmēr šķiet interesanti dažādus datus un faktus aplūkot plašāk, nekā tas būtu nepieciešams tiešo darba pienākumu veikšanai. Piemēram, sekojot līdzi uzņēmumu akciju cenu līkņu dinamikai, iespējams izdarīt secinājumus ne tikai par konkrēta uzņēmuma vērtības svārstībām atkarībā no tā peļņas vai citiem nozīmīgiem faktoriem, bet arī par sabiedrības noskaņojuma, dzīvesveida vai pat fundamentālu vērtību maiņu.

Tādējādi interesants šķiet sociālā tīkla Twitter Inc. paziņojums, ka, lai gan šā gada trešajā ceturksnī šī uzņēmuma ieņēmumi pazeminājušies par 4% līdz 590 miljoniem ASV dolāru, ieņēmumi no reklāmas samazinājušies par 8% un operacionālie zaudējumi bijuši 17,5 miljoni ASV dolāru, šis uzņēmums nākamajā ceturksnī plāno strādāt ar iespaidīgu peļņu – no 220 līdz 240 miljoniem ASV dolāru.

Šim pozitīvajam izrāvienam ir vairāki iemesli. Twitter (330 miljonu lietotāju) pēdējo gadu laikā aktīvi cīnās ar Facebook Inc (2,072 miljardi lietotāju) un Snap Inc (255 miljoni lietotāju) par dažādu pasaules slavenību un citu sabiedrisku viedokļa līderu uzmanību.

Vismaz vienā no šīm cīņām Twitter ir uzvarējis – ASV prezidenta Donalda Trampa aktīvi izmantotais un nereti ažiotāžu sacēlušais konts ir tieši Twitter. Bet ne jau tas ir ļāvis šim sociālajam medijam cerēt uz pirmo mēnesi ar plusa zīmi visā tā pastāvēšanas laikā. Un ne arī tikai izmaksu samazināšana vai reklāmas ieņēmumi, kas arī ir bijuši Twitter vadības un visas komandas uzmanības centrā jau vairākus gadus.

Twitter, bitcoin mining vs data mining

 

Būtiskākais iemesls ir cits – Twitter ir paziņojis, ka tas ir uzsācis aktīvi pārdot šī sociālā medija lietotāju datus citiem uzņēmumiem, tādējādi samazinot atkarību no reklāmas ieņēmumiem un radot stabilu pamatu peļņai nākotnē.

Pēdējā laikā inovatīvākā pasaules sabiedrības daļa runā par bitkoiniem un „bitcoin mining”, bet Twitter paziņojums liecina, ka arvien nozīmīgāks kļūst arī it kā sen pazīstamais „data mining”, turklāt šis pasaules sociālo mediju gigants par to nekautrējas runāt publiski.

Mūsdienās digitālie masu mediji var gūt peļņu ne tikai no arvien interesantāka satura publicēšanas, lasītāju skaita palielināšanas ar žurnālistiski pētnieciskiem vai, tieši otrādi, dzelteni skandaloziem paziņojumiem.

Daudz augstāku un stabilāku peļņu mediji ar plašu lasītāju jeb lietotāju loku var gūt, pārdodot citiem uzņēmumiem datus, kas liecina par šo lietotāju interesēm, uzvedību, dzīvesveidu, potenciālajiem pirkšanas paradumiem un daudzām citām psihogrāfiskām iezīmēm. Jau izsenis zināms, ka informācija ir vislielākā bagātība, un Twitter paziņojums liecina, ka šis senais teiciens mūsdienās kļūst arvien aktuālāks.

___________________

Šā raksta autors ir akciju sabiedrība “Baltic International Bank” (reģ. Nr. 40003127883, juridiskā adrese: Kalēju iela 43, Rīga, LV-1050, Latvija), turpmāk tekstā – Banka.  Raksts ir sagatavots tikai informatīviem nolūkiem, un tas nav uzskatāms par priekšlikumu vai rekomendāciju vērtspapīru pirkšanai, turēšanai vai pārdošanai, vai par ieguldījumu ieteikumu, ieguldījumu pētījumu vai konsultāciju ieguldījumu jautājumos. Banka, kā arī ar to saistītas personas un tās darbinieki nav atbildīgi par tiešiem vai netiešiem to personu zaudējumiem, kas ir iepazinušies ar šo apskatu, kā arī par šīm personām piemērotajām soda sankcijām, pat, ja pastāv brīdinājums par to iespējamu piemērošanu. Personām, kas iepazinušās ar šo apskatu, personīgi jāizvērtē apstākļi, kas ietekmē investīcijas un ieguldījumus, un, veicot investīcijas un ieguldījumus, jābalstās vienīgi uz personīgo vērtējumu. Atbildību par lēmumiem, kas pieņemti, pamatojoties uz šajā apskatā sniegto informāciju, uzņemas pilnībā un vienīgi persona, kas ir iepazinusies ar šo apskatu. Šajā apskatā minētā informācija ir iegūta no publiski pieejamiem avotiem, un Banka, kā arī tās darbinieki nav atbildīgi par iegūtās un šajā apskatā sniegtās informācijas precizitāti un pilnīgumu, kā arī par neprecizitātēm vai kļūdām minētajā apskatā. Bankai var būt zināma arī tāda informācija, kas nav iekļauta šajā apskatā. Emitenti, kas minēti apskatā, nav iepazīstināti ar tā saturu. Banka informē, ka uz šā apskata sagatavošanas brīdi, kā arī nākotnē Banka var stāties tiesiskās attiecībās ar šajā apskatā minētajiem uzņēmumiem. Šajā sakarā Bankai var iestāties interešu konflikts, kas var ietekmēt šā apskata objektivitāti. Banka patur tiesības veikt darījumus ar šajā apskatā norādītajiem vērtspapīriem un finanšu instrumentiem, nevadoties pēc tajā norādītās informācijas. Bankas darbības Atbilstības kontroles pārvalde nodrošina Bankas darbinieku interešu konfliktu novēršanu. Bankas darbību uzrauga Latvijas Republikas Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

Atpakaļ uz ziņu sarakstu