Divas trešdaļas iedzīvotāju steigtos apgūt jaunākās tehnoloģijas, lai nezaudētu darbu robotiem - “Baltic International Bank Latvijas barometrs”

Jaunumi - 2018. gada 1. marts

Pēdējo gadu laikā notiek arvien lielāka attīstība robotizācijas un mākslīgā intelekta nozarē, tādēļ jaunākais ‘’Baltic Intenternational Bank Latvijas barometrs’’ veltīts tieši šai tēmai. Pētījums liecina – kopumā aptuveni trešā daļa (34%) aptaujāto atbalsta mēģinājumus panākt, lai mašīnas varētu domāt tāpat kā cilvēks un tām būtu saprātīgas būtnes apziņa. Tiesa, kritiska attieksme pret to pausta biežāk – šādus mēģinājumus neatbalsta aptuveni puse jeb 52% aptaujāto.

Baltic International Bank Latvijas barometrs Tehnoloģijas

Raksturojot iedzīvotāju attieksmi pret robotu izmantošanu ikdienas dzīvē, atzinīgu novērtējumu pauda puse pētījuma dalībnieku, bet kritiski bija noskaņoti 35% aptaujāto. Savukārt, jautāti, vai viņi izvēlētos cilvēku vai robotu kā pārdevēju pie kases, absolūtais vairākums respondentu (89%) atbildēja, ka dotu priekšroku cilvēkam. Robotu-pārdevēju izvēlētos tikai 6% iedzīvotāju.

Robotizācija un vismodernāko tehnoloģiju arvien plašāka ienākšana cilvēku un sabiedrības ikdienā ir svarīga, taču ne pietiekami diskutēta tēma. „Baltic International Bank Latvijas barometra" jaunākā pētījuma rezultāti apliecina, ka mūsu valsts iedzīvotāji pieņem tehnoloģisko progresu attīstību, apzinās, ka robotizācija uzlabos dzīves kvalitāti, un ir gatavi mācīties un pielāgoties mainīgajai pasaulei. Taču no otras puses, jaunā robotizētā pasaule lielai daļai sabiedrības nemaz nepatīk, jo tajā var pietrūkt viņiem tik svarīgā cilvēciskā faktora, un viņus uztrauc un biedē mākslīgā intelekta rīcības neprognozējamība.
Māris Puriņš, Baltic International Bank Informācijas tehnoloģiju pārvaldes vadītājs

 

Ja būtu jāpieņem lēmums par finanšu ieguldījumiem (piemēram, pensiju trešā līmeņa izveidi vai cita veida investīcijām), 78% aptaujāto atzina, ka viņi šādā situācijā vairāk uzticētos finanšu konsultantam-cilvēkam. Savukārt 10% atzina, ka priekšroku dotu datorprogrammas sniegtam servisam.

Iedzīvotājiem tika lūgts norādīt, cik lielā mērā viņu darbs ir saistīts ar tehnoloģijām, un 27% atbildēja, ka viņu darbs ar tām ir saistīts lielā mērā, bet 37% atzīmēja, ka ar tehnoloģijām darbā jāsaskaras samērā maz. Aptuveni trešā daļa pētījuma dalībnieku norādīja, ka darbā nav nepieciešams strādāt ar tehnoloģijām.

Ja analizē tikai to aptaujāto atbildes, kuriem ir pastāvīga darbavieta, 69% atbildēja, ka viņu darbs kaut kādā mērā ir saistīts ar tehnoloģijām, bet 10% strādājošo – ka pat ļoti lielā mērā. 68% labprāt arī būtu gatavi savā darbavietā apgūt jaunas tehnoloģijas, lai varētu turpināt strādāt, kamēr 23% jaunās prasmes apgūtu, bet darītu to nelabprāt. 3% respondentu atzina, ka meklētu citu darbavietu, kur tādas zināšanas nebūtu vajadzīgas.

Kā liecina “Baltic International Bank Latvijas barometrs”, vairums aptaujāto (52%) uzskata, ka roboti varēs aizstāt cilvēkus, kuri veic vienkāršu fizisku darbu. Daudz neatpaliek arī tie (49%), kuri ir pārliecināti, ka iedzīvotājus, kuri veic sarežģītu fizisku darbu, varētu aizstāt roboti.

Iedzīvotāji ir pārliecināti, ka aizstājami būs arī apkalpojošajā sfērā strādājošie (22%), bet 7% pauda viedokli, ka roboti varēs aizstāt pat tādus cilvēkus, kuri veic intelektuālu, radošu darbu. Jāpiebilst, ka 18% pētījuma dalībnieku uzskatīja - roboti nevarēs aizstāt cilvēkus nevienā no minētajām jomām.

Neskatoties uz to, ka lielākā daļa aptaujāto iedzīvotāju pauda kritisku attieksmi pret mākslīgā intelekta attīstību Latvijā, 53% tomēr atzina, ka tehnoloģiju attīstība varētu uzlabot cilvēku ikdienas dzīves kvalitāti turpmāko 50 gadu laikā. Aptaujātie izteica prognozes, ka tehnoloģiju attīstība varētu uzlabot valsts ekonomisko stāvokli (34%), kā arī valsts, pašvaldības sniegtos pakalpojumus (22%), bet 16% norādīja, ka tā varētu uzlabot ekoloģisko situāciju valstī. Jāatzīmē, ka desmitā daļa aptaujāto bija pārliecināti, ka tehnoloģiju attīstība turpmāko 50 gadu laikā Latvijā nevarētu uzlabot neko no minētā.

Aicinot iedzīvotājus izvērtēt, kas valstij būtu jādara, lai ekonomika Latvijā attīstītos sekmīgāk, 53% izteica pārliecību, ka ir nepieciešams samazināt nodokļus ražošanas sfēras uzņēmumiem, kā arī īpaši jāatbalsta mazie un vidējie ražotāji (51%). Salīdzinoši bieži iedzīvotāji arī domā, ka ir jāveicina ieguldījumi zinātnes un jaunu tehnoloģiju attīstībā (33%), savukārt 27% aptaujāto izteica valstij aicinājumu noteikt prioritārās rūpniecības nozares.


Pilns jaunākais Baltic International Bank Latvijas barometrs pētījums - TEHNOLOĢIJAS, februāris, 2018


 

“Baltic International Bank Latvijas barometrs” ir Latvijas iedzīvotāju noskaņojuma un attieksmes pētījums, kurā ik mēnesi, iekļaujot pazīstamu ekspertu vērtējumus, tiek atspoguļotas sabiedrībā aktuālas norises.

Iepriekšējie Baltic INTERNATIONAL BANK LATVIJAS BAROMETRA pētījumi

Atpakaļ uz ziņu sarakstu