Informācija bankas klientiem par izmaiņām likumdošanā

Jaunumi - 2018. gada 10. maijs

2018. gada aprīļa beigās Latvijas Republikas Saeima pieņēma lēmumu veikt grozījumus „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā”, un daļa no veiktajiem grozījumiem paredz stingrus ierobežojumus Latvijā reģistrēto banku sadarbībā ar klientiem, kuri atbilst čaulas uzņēmumu pazīmēm.

Saskaņā ar „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu” čaulas veidojums ir juridiska persona, kurai ir raksturīga viena vai vairākas šādas pazīmes:

  • nav juridiskās personas saistības ar faktisku saimniecisko darbību vai juridiskās personas darbība veido mazu vai neveido nekādu ekonomisko vērtību un bankas rīcībā nav dokumentāras informācijas, kas pierāda pretējo,
  • valstī, kurā juridiskā persona reģistrēta, normatīvie akti neparedz pienākumu sagatavot un iesniegt attiecīgās valsts pārraudzības institūcijām finanšu pārskatus, tai skaitā gada finanšu pārskatus, par savu darbību,
  • valstī, kurā juridiskā persona reģistrēta, juridiskajai personai nav saimnieciskās darbības veikšanas vietas (telpas).

Baltic International Bank jau 2016. gada rudenī pieņēma jaunu, uz kapitāla pārvaldīšanu un investīcijām balstītu bankas darbības stratēģiju, un 2017.gadā strādāja pie bankas biznesa pārveidošanas atbilstoši šai stratēģijai. Ieviešot jaunajai stratēģijai atbilstošu biznesa modeli, 2017. gada pirmajā pusgadā būtiski mainījās bankas klientu struktūra un skaits, un samazinājās klientu skaits, kuri savām finanšu operācijām izmanto čaulas veidojumus. Tādējādi,  ja 2016. gadā no kopējā  Baltic International Bank darījumu skaita ASV dolāros darījumi ar čaulas uzņēmumiem bija tuvu 11%, tad 2017. gada pirmajā pusgadā – jau mazāk nekā 3%. 

Atpakaļ uz ziņu sarakstu