Izmaiņas personas datu apstrādē saskaņā ar GDPR prasībām

Jaunumi - 2018. gada 16. maijs

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (General Data Protection Regulation (GDPR)) prasībām (Eiropas parlamenta un padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti), kas visā Eiropas Savienībā tiks piemērota no 2018. gada 25. maija, aicinām jūs iepazīties ar Baltic International Bank Personas datu apstrādes paziņojumu un saistītajiem dokumentiem: 

Personas datu apstrāde 

Atpakaļ uz ziņu sarakstu