Saredzam nākotnes potenciālu uzņēmumu obligāciju emisijā - Eksperta viedoklis

Jaunumi - 2018. gada 22. maijs

Baltic International Bank darbības pieredze un gada sākumā publicētie pētījumu centra SKDS aptaujas rezultāti liecina, ka Latvijā vispopulārākais instruments ārējo papildu naudas līdzekļu iegūšanai joprojām ir bankas aizdevums.

Tiesa, Latvijas uzņēmēji jau tagad izmanto citus, ārējus finansējuma iegūšanas avotus, piemēram, uzņēmuma obligāciju emisiju, kas pasaulē tiek izmantota jau vairākus desmitus gadu kā efektīva un izdevīga finansējuma piesaistes alternatīva.

Šodien laikrakstā "Сегодня" lasiet Baltic International Bank Korporatīvo finanšu direktora Oto Davidova viedokli par uzņēmuma obligāciju emisiju potenciālu.

Korporatīvās obligācijas Baltic International Bank

Austrumeiropā korporatīvo obligāciju tirgus ir jauns, tomēr salīdzinoši īsā laikā sasniedzis ievērojamu apjomu. Piemēram, Polijas emitentu apgrozībā esošais korporatīvo obligāciju apjoms 2017. gada beigās sasniedza aptuveni 32 miljardus eiro jeb 7 procentus no IKP, Čehijā tas bija 26 miljardi eiro jeb 13 procenti no IKP, bet Ungārijā – 11 miljardi eiro jeb 9 procenti no IKP.

Korporatīvo obligāciju emisijas aug un šis finanšu piesaistes instruments kļūst arvien atzītāks arī Baltijas valstīs, kur tirgus kopējā kapitalizācija 2018. gada sākumā sasniedza 4 miljardus eiro.

2017. gadā Latvijas uzņēmumi emitēja obligācijas 675 miljona eiro vērtībā, Lietuvas emitenti – 309 miljonu eiro apmērā, Igaunijas emitenti – 121 miljonu eiro apmērā. Latvijā emitēto korporatīvo obligāciju kopapjoms 2017. gada beigās sasniedza 1,8 miljardus eiro.

Baltic International Bank piedāvās obligāciju pirmreizējās emisijas organizēšanu, koncentrējot uzmanību uz mazas un vidējas kapitalizācijas uzņēmumiem, kas nodarbojas ar ražošanu. Mēs plānojam organizēt obligāciju emisijas līdz 50 miljonu eiro apmērā.

Esam apzinājuši uzņēmumus,  kuriem piedāvāsim aizņemties uz izdevīgākiem nosacījumiem un palīdzēsim emitēt obligācijas. Potenciālajiem investoriem sniegsim atbalstu, atrodot un piedāvājot izdevīgākās investīciju iespējas.

 

Oto Davidovs Baltic International Bank

Oto Davidovs, Baltic International Bank
Korporatīvo finanšu direktors

 

Obligāciju emitentiem jaunais pakalpojums dod vairākus ieguvumus. Obligācijas var izmantot arī riskantākiem projektiem, kā arī tās var būt nenodrošinātas. Uzņēmuma obligāciju emisija ir arī laba alternatīva kredītam, jo tā emitentam sniedz iespēju veidot publisku kredītvēsturi. 

Iespēja emitēt bankas aizdevumam subordinētas obligācijas, samazina nepieciešamo pašu kapitāla līdzdalību un palielina kopējo projekta ienesīgumu. Līdz šim Baltijā šāda  finansējuma struktūra tika izmantota nekustamā īpašuma iegādes projektos.

 

Investori, iegādājoties obligācijas pirmreizējā tirgū un iegādes brīdī noteiktajā datumā tās dzēšot, gūst garantētus, no tirgus svārstībām neatkarīgus ienākumus. Investors var pārdot obligācijas arī otrreizējā tirgū, negaidot to dzēšanas datumu, ja vērtspapīru cena pārdošanas brīdī ir apmierinoša.

Mēs saredzam ievērojamu nākotnes potenciālu Baltijas valstu obligāciju tirgū. Mums ir nepieciešamā infrastruktūra obligāciju emisijas organizēšanai un izvietošanai otrreizējā tirgū. 2015. gadā izveidotais "Nasdaq First North" alternatīvais parāda vērtspapīru tirgus sniedz iespēju obligāciju izvietošanā arī jauniem un strauji augošiem uzņēmumiem. Finanšu Ministrijas izstrādātais “Finanšu sektora attīstības plāns 2017. - 2019. gadam” paredz kapitāla tirgus infrastruktūras tālāku attīstību. Piemēram, ERAB un LR Finanšu ministrija strādā pie valsts atbalsta instrumenta programmas, mazu un vidēju uzņēmumu atbalstam alternatīvā finansējuma piesaistei kapitāla tirgos. Tāpat par aktuālu jautājumu kļuvusi valsts kapitālsabiedrību obligāciju emisija. 

Kā pircējus galvenokārt uzrunājam vietējos un Eiropas institucionālos investorus. Bankas noguldījumu zemā ienesīguma dēļ, nākotnē pircēju potenciālu redzam arī privātpersonās. Latvijas rezidentu mājsaimniecību piesaistītie noguldījumi bankās sastāda aptuveni 6,3 miljardus eiro, no kuriem 1,6 miljardi ir termiņnoguldījumi, vai noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu (Latvijas Banka).

2017. gads bija gads ar straujāko ekonomikas izaugsmi Latvijā un Eiropas Savienībā pēdējo piecu gadu laikā. Ekonomikas izaugsmes temps, zemas procentu likmes depozītiem,  augoša aktīvu bāze aktīvu pārvaldītājiem, rada pieprasījumu pēc ienesīgiem finanšu instrumentiem. Mūsuprāt, reģionā strādājošās kompānijas, kuras jau vairāk kā divu desmitu gadu darbības laikā, kreditējoties bankās, ir pazīstamas ar finanšu nosacījumu izpildi, finanšu plānošanu, informācijas sniegšanas un sagatavošanas standartiem,  ir gatavas jauniem finanšu piesaistes risinājumiem.

Atpakaļ uz ziņu sarakstu