“Baltic International Bank Latvijas barometrs”: Latvijas iedzīvotājiem zaļās enerģijas izmantošana šķiet arvien vilinošāka

Jaunumi - 2018. gada 23. maijs

Jaunākais “Baltic International Latvijas barometra” pētījums atklāj, ka, attīstoties tehnoloģijām, zaļās enerģijas izmantošana Latvijas iedzīvotājiem šķiet arvien vilinošāka. Vairums aptaujāto norādīja, ka tuvāko 10 gadu laikā viņi varētu sākt izmantot biomasu (23%), saules baterijas (22%) un pat vēja turbīnas (13%). Savukārt, vērtējot, kurš atjaunojamās enerģijas veids viņiem šķiet visperspektīvākais Latvijas tautsaimniecībai, 18% par tādu uzskata saules enerģijas ieguves tehnoloģijas, 17% - vēja turbīnas un ģeneratorus, bet 13% - bioenerģiju, biomasas izmantošanu. 

Rūpes par enerģijas gala produktu cenām esot pamatotas

Aicināti nosaukt trīs svarīgākās ar enerģētiku saistītās problēmas Latvijā, lielākā daļa aptaujāto atzīmējuši enerģijas galaproduktu cenas (76%). Tiesa, salīdzinot ar 2016. gadu, šī problēma šogad par galveno tika atzīta nedaudz retāk (2016.: 80%, 2018.: 76%).

Vairums aptaujāto uzskata, ka viena no svarīgākajām problēmām ir arī tā, ka enerģija tiek nelietderīgi izmantota, netiek taupīta (36%), kā arī minēta atkarība no enerģijas resursu piegādātājiem citās valstīs (35%). Tikai 5% aptaujāto uzskata, ka enerģētikas jomā īpašu problēmu nav.

Aizvien mazāk pievēršas enerģijas resursu taupīšanai

Jautāti, ko no minētā aptaujātie ir darījuši pēdējo trīs gadu laikā, lai taupītu enerģijas resursus, visbiežāk respondenti atbildēja, ka ir pievērsuši lielāku uzmanību tam, lai tiek izslēgtas tobrīd neizmantotās elektroierīces (59%) un parastās spuldzes ir aizvietotas ar ekonomiskajām spuldzēm (57%). Salīdzinoši bieži respondenti minēja arī, ka iegādājas sadzīves tehniku, kas mazāk patērē resursus (33%). Jāmin, ka 17% respondentu atzina, ka pēdējo trīs gadu laikā enerģijas resursu taupīšanas nolūkos nav darījuši neko.

Savukārt, salīdzinot 2016. un 2018. gada aptauju datus, vērojams, ka šogad respondenti retāk nekā pirms diviem gadiem norādīja, ka enerģijas resursu taupīšanas nolūkos veikuši darbus, kas ļauj taupīt enerģiju mājas apkurei, piemēram, ārsienu siltināšanu vai modernu radiatoru uzstādīšanu (2016.: 20%, 2018.: 14%). Ja pirms diviem gadiem 12% aptaujāto atzina, ka neko nav darījuši enerģijas resursu taupīšanas nolūkos, tad šogad tie ir jau 17% iedzīvotāju.

 


Pilns jaunākais Baltic International Bank Latvijas barometrs pētījums - ENERĢĒTIKA, maijs, 2018


“Baltic International Bank Latvijas barometrs” ir Latvijas iedzīvotāju noskaņojuma un attieksmes pētījums, kurā ik mēnesi, iekļaujot pazīstamu ekspertu vērtējumus, tiek atspoguļotas sabiedrībā aktuālas norises.

Iepriekšējie Baltic INTERNATIONAL BANK LATVIJAS BAROMETRA pētījumi

Atpakaļ uz ziņu sarakstu