Baltic International Bank atsāks sniegt ieguldījumu fondu turētājbankas pakalpojumus

Jaunumi - 2018. gada 29. maijs

2018. gada 22. maijā Baltic International Bank ir noslēgusi līgumu ar ieguldījumu pārvaldītāju ABLV Asset Management, kas paredz, ka turpmāk Baltic International Bank būs IPAS ABLV Asset Management pārvaldīto ieguldījumu fondu turētājbanka.

Saskaņā ar “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumu” darījumus ar fondu īpašumu IPAS ABLV Asset Management veic ar turētājbankas starpniecību, kuras funkciju līdz šim pildīja AS ABLV Bank. Pēc jaunā līguma parakstīšanas IPAS ABLV Asset Management  turpinās pārvaldīt ieguldījumu fondus, savukārt akciju sabiedrība Baltic International Bank uzņemsies turētājbankas funkciju.

Baltic International Bank valdes priekšsēdētāja vietnieks Viktors Bolbats skaidro: “Baltic International Bank ir ieguvusi ilggadēju pieredzi turētājbankas pakalpojumu nodrošināšanā un brokeru pakalpojumu sniegšanā, un esam pārliecināti, ka mūsu rīcībā esošā ekspertīze un profesionalitāte ļaus mums sniegt visaugstākās kvalitātes pakalpojumus ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām!”

Līguma stāšanās spēkā notiks divos posmos: noteikumi par aktīvu turēšanu stājas spēkā līguma parakstīšanas dienā, savukārt pārējās funkcijas, tai skaitā uzraudzības un kontroles funkcijas, stāsies spēkā pēc pilnīgas fondu aktīvu pārvešanas uz jaunās turētājbankas – Baltic International Bank -  kontiem.

Atpakaļ uz ziņu sarakstu