Stājas spēkā Vispārējie darījumu noteikumi jaunā redakcijā

Jaunumi - 2018. gada 1. jūnijs

Informējam, ka no šā gada 1. jūnija stājas spēkā  Baltic International Bank Vispārējie darījumu noteikumi jaunā redakcijā, kuros iekļauti papildus nosacījumi, kas izstrādāti saistībā ar Eiropas parlamenta un padomes regulu (ES) 2016/679 (GDPR) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, kā arī iekļauti noteikumi par līguma noslēgšanas nodrošināšanu autorizējoties Internetbankā. 

Vispārējie darījumu noteikumi

Atpakaļ uz ziņu sarakstu