“Baltic International Bank Latvijas barometrs”: uzņēmuma ilgtspēja atkarīga no to īpašnieku zināšanām un kompetences

Jaunumi - 2018. gada 3. jūlijs

Jaunākajā “Baltic International Bank Latvijas barometra” pētījumā iedzīvotāji tika aicināti paust viedokli par dažādiem ar uzņēmējdarbību saistītiem jautājumiem, tostarp raksturot dažādus faktorus, kas veicina vai kavē uzņēmumu ilgtspējīgu attīstību. Saskaņā ar aptaujas datiem visbiežāk aptaujātie uzskata, ka to visnozīmīgāk veicina īpašnieku zināšanas un kompetence, bet augsti nodokļi kavē visvairāk. 

Pētījuma dalībniekiem lūdza norādīt piecus galvenos faktorus, kas ļautu uzņēmumam izturēt laika pārbaudi un pastāvēt desmitiem gadu un ilgāk. Vairums jeb 55% aptaujāto ir vienisprātis – zinoši un kompetenti uzņēmuma vadītāji ir viens no būtiskākajiem faktoriem. Aptaujātie uzskata, ka ne mazāk svarīgs ir uzņēmuma biznesa attīstības plāns (44%), laba attieksme pret darbiniekiem (41%), kā arī tas, lai uzņēmumā tiktu regulāri ieguldīts, domājot par tā attīstību (36%). Uzņēmējdarbībai atbalstošu vidi par būtiskāko veiksmes faktoru uzskata 29% respondentu, un ceturtā daļa jeb 25% iedzīvotāju uzskata, ka būtiski ir arī veiksmīgi ārējie apstākļi. 

Baltic International Bank valdes loceklis Guntars Reidzāns stāsta: „Gan valstiskā līmenī, gan uzņēmēju vidū un masu medijos daudz ir diskutēts par to, vai Latvijas uzņēmējdarbības vide ir konkurētspējīga un kādi ir būtiskākie uzņēmumu veiksmes faktori. Pasaules Bankas veidotais „Doing Business” un Pasaules ekonomikas foruma regulāri publicētais „Globālais konkurētspējas indekss” liecina, ka Latvijas uzņēmēji ir salīdzinoši kritiski par valsts biznesa vidi un tās attīstības dinamiku. Pēdējā gada laikā valsts reitings šajos indeksos ir pazeminājies, un uzņēmēji uzskata, ka to bizness Latvijā spētu attīstīties veiksmīgāk, ja valsts ietvaros tiktu veicinātas inovācijas un sadarbība starp zinātniekiem un uzņēmējiem, tiktu uzlabota nodokļu sistēmas ietekme uz darba tirgus stimulēšanu, pilnveidots investīciju klimats, kā arī veicināta riska kapitāla pieejamība. Arī Baltic International Bank Latvijas barometra respondenti – Latvijas iedzīvotāji – uzskata, ka biznesa vides attīstībā būtiskākie šķēršļi ir nodokļu sistēma (62%), mainīga likumdošanas vide (55%) un birokrātijas slogs (51%).”

Picture

Guntars Reidzāns, Baltic International Bank
valdes loceklis

Šā gada pirmajos mēnešos notikušie satricinājumi Latvijas finanšu sektorā ir atstājuši arī būtisku atblāzmu uz visu tautsaimniecību, un šo notikumu ietekme uz valsts iekšzemes kopproduktu un starptautiskajiem biznesa vides rādītājiem mūs vēl sagaida. Tomēr pozitīvi vērtējams ir fakts, ka Latvijas iedzīvotāji uzskata, ka mūsu valsts uzņēmēji ir pietiekami kompetenti, pieredzējuši un spējīgi vadīt uzņēmumus visdažādākajos ekonomikas ciklos. Šogad daudzi Latvijas uzņēmumi, arī Baltic International Bank, svin ceturtdaļgadsimtu kopš uzņēmumu dibināšanas. Latvijas uzņēmumi ir radījuši veiksmes stāstus Latvijā, Baltijas valstīs un globālā mērogā, un ir pierādījuši, ka Latvija var!

Uzņēmēju izaicinājumus raksturo Maksims Jegorovs, “Accenture” vadītājs Latvijā: “No digitālās ekonomikas neizbēgt; to veicina dažādas tehnoloģiju vadītas partnerības un stratēģiskas sadarbības formas. Uzņēmumi, kas šobrīd ieguldīs pārmaiņās, nostiprinās ietekmi un pārņems kontroli. Lai uzņēmumi saglabātu konkurētspēju, tiem būs jāveido jaunas partnerības, radot spēcīgu digitālo ekosistēmu un to ņemot vērā savā attīstības stratēģijā. Tehnoloģijas sniedz daudz iespēju, ja tās izmanto jēgpilni, ceļot pievienoto vērtību gan individuāli, gan uzņēmējdarbībā kopumā.” 

Iedzīvotāju populārākajam viedoklim nepiekrīt “HKScan Latvia” Pārdošanas direktors Heino Lapiņš: “Protams, nodokļi nepatīk ne uzņēmējiem, ne darba ņēmējiem. Taču, ja uzņēmums pareizi rēķina savas izmaksas un savu biznesa potenciālu, tad, manuprāt, Latvijā var veiksmīgi attīstīt uzņēmējdarbību, ko arī daudzi uzņēmumi ir pierādījuši. Daudz lielāka problēma ir nodokļu nomaksa. Ikvienā nozarē, ja viens uzņēmums godīgi samaksā visus nodokļus, bet otrs vismaz kādu daļu nemaksā un valsts negrib vai nespēj to piespiest maksāt godīgi, zaudētājs tirgū ir godīgais uzņēmums, bet ieguvējs – negodīgais. Pēdējais var pārdot savu produkciju vai pakalpojumus krietni lētāk nekā konkurenti, un patērētāji, kuru lielai daļai svarīgākais ir zemākā cena, pērk no negodīgākā.”

Vaicāti, pēc kādiem aspektiem aptaujātie galvenokārt nosaka uzņēmuma veiksmīgumu, noskaidrots, ka puse iedzīvotāju to nosaka pēc uzņēmuma darbības ilguma. 48% aptaujāto uzskata, ka uzņēmums ir veiksmīgs tad, ja tam ir liela peļņa, savukārt 35% to vērtē pēc neregulāras darbinieku mainības. Tikmēr 12% aptaujāto uzskata, ka par veiksmīgumu var spriest pēc tā, cik liela slava uzņēmumam ir masu medijos. Gluži pretēji – par uzņēmumu attīstības šķēršļiem, papildus iepriekš minētajiem, nosaukta korupcija (41%) un mazs vietējais tirgus – 31%.

Iedzīvotāji tika aicināti nosaukt svarīgākos faktorus, kas veicina uzņēmuma attīstību. 41% aptaujāto par uzņēmuma attīstības veiksmes atslēgu atzina finanšu resursus, tikmēr 31% - cilvēkresursus. Aptaujātie par gandrīz vienlīdz svarīgiem faktoriem, kas nepieciešami, lai uzņēmums attīstītos, uzskata uzņēmuma elastīgumu un gatavību pielāgoties izmaiņām (25%), kā arī zināšanas (21%) un plānošanu (20%).


Pilns jaunākais Baltic International Bank Latvijas barometrs pētījums - UZŅĒMĒJDARBĪBA


“Baltic International Bank Latvijas barometrs” ir Latvijas iedzīvotāju noskaņojuma un attieksmes pētījums, kurā ik mēnesi, iekļaujot pazīstamu ekspertu vērtējumus, tiek atspoguļotas sabiedrībā aktuālas norises.

Iepriekšējie Baltic INTERNATIONAL BANK LATVIJAS BAROMETRA pētījumi

Atpakaļ uz ziņu sarakstu