Banku bizness balstās uz ilgtspējīgiem ieņēmumiem - Viktors Bolbats

Jaunumi - 2019. gada 16. janvāris

"Izvēlētās prioritātes vērtspapīru biznesā un aktīvu pārvaldīšanas biznesā deva rezultātu - tieši šajās jomās piedzīvojām dinamisku ieņēmumu kāpumu," biznesa dinamiku laikrakstam Diena komentē Baltic International Bank valdes priekšsēdētājs Viktors Bolbats.

Baltic International Bank viktors Bolbats laikraksts Diena

Eksperta viedoklis. Viktors Bolbats. Laikraksts Diena

Balstās uz ilgtspējīgiem ieņēmumiem

Iepriekšējais gads Latvijas banku sektorā aizritēja ar nelielu trauksmes piedevu saistībā ar ABLV Bank darbības pēkšņo pārtraukšanu un nerezidentu līdzekļu aizplūšanu. Tomēr nevienu brīdi nav radušās nopietnas šaubas par banku sektora stabilitāti. Šis sektors turpina attīstību, banku ieņēmumiem pieaugot, bet pašām kredītiestādēm meklējot jaunas biznesa nišas un piedāvājot jaunus pakalpojumus.

Maina modeli

Jautāts par to, kā mainījusies bankas ieņēmumu struktūra pagājušajā gadā salīdzinājumā ar 2017. gadu, Baltic International Bank valdes priekšsēdētājs Viktors Bolbats norāda uz transakciju biznesa apjoma mazināšanu un lielāku pievēršanos tiem biznesa veidiem, kas saistīti ar finanšu tirgus iespējām.

V. Bolbats teic, ka lielākās izmaiņas ieņēmumu struktūrā redzamas, salīdzinot 2018. un 2017. gada rezultātus ar 2016. gada sniegumu, jo tieši 2016. gada beigās Baltic International Bank akcionāri lēma par bankas biznesa modeļa maiņu. Tas ietvēra transakciju biznesa apjoma mazināšanu un aizvietošanu ar aktīvu pārvaldīšanas un uz investīcijām balstītu biznesa modeli. Bankas ienākumu pamatstruktūra sastāv no trim galvenajām ienākumu grupām – tā dēvētie tīrie procentu ieņēmumi, ko veido kredītportfelis un vērtspapīru un finanšu instrumentu portfelis, tā dēvētie tīrie komisijas ieņēmumi, kur ietilpst gan transakcijas komisijas, gan apkalpošanas maksas, gan citas komisijas, un citi ieņēmumi, to vidū valūtas maiņas nodrošinātie ieņēmumi.

«Mums izdevās panākt, ka 2018. gadā komisijas ieņēmumi veido lielāku daļu no mūsu kopējiem ieņēmumiem. Vēl līdz 2016. gadam lielu daļu komisijas ieņēmumu veidoja ar maksājumiem un transakciju biznesu saistītas komisijas, bet jau 2018. gadā redzam nozīmīgas pārmaiņas – komisijas par apkalpošanu, par brokerpakalpojumiem un aktīvu pārvaldīšanu aizņēma lielāko daļu komisijas ieņēmumu struktūrā,» panākumus ieskicē V.Bolbats. Taču vienlaikus viņš norāda, ka ieņēmumi kopumā 2018. gadā bija mazāki par 2017. gada līmeni, un tas ir saistīts ar atteikšanos no riskantiem klientiem, aktīvu kopsummas samazinājumu un kopējo nozares dinamiku.

Situāciju ietekmēja arī tas, ka biznesa modeļa maiņa un ieņēmumu aizvietošana ir laikietilpīgs process, kura rezultātus redzēsim vēl tikai nākamajos gados. Baltic International Bank 2018. gada trešajā ceturksnī izdevās sasniegt labākos rezultātus salīdzinājumā ar iepriekšējā gada pirmajiem diviem ceturkšņiem un sasniedza izvirzīto mērķi noslēgt pagājušā gada trešo ceturksni bez zaudējumiem, tādējādi izlīdzinot pirmajā pusgadā radušos zaudējumus.

«Šogad, kad Latvijai būs jāiziet svarīgs process saistībā ar Moneyval vērtējuma rīcības plānu, svarīgi būs rast iespējas novērtēt paveikto banku sektorā un atbalstīt tās bankas, kuras ir radījušas visredzamāko progresu, gan veidojot biznesa modeļus, gan arī pilnveidojot savas vadības komandas un partneru tīklus. Lai veicinātu ilgtspējīgas attiecības ar ārzemju partneriem, ir jāsāk ar to, ka gan katra banka pati, gan nozare sadarbībā ar valsts institūcijām veido stabilitātes izjūtu savā sektorā un mūsu valstī,» teic Baltic International Bank valdes priekšsēdētājs.

Iziet ārējos tirgos

Latvijā nereti tiek runāts, ka tik lielam banku skaitam – vairāk nekā 20 banku un ārvalstu banku filiāļu – Latvijas vietējais tirgus ir par šauru. Līdz ar to vai nu banku skaitam ir jāsamazinās, vai arī tām jāmeklē jaunas biznesa nišas, to vidū arī ārvalstīs.

Pēc V. Bolbata teiktā, vienīgais jautājums ir – kāds ir bankas fokuss un kādus klientus tā uzrunā? «Kvalitatīvi aktīvu pārvaldīšanas pakalpojumi ciešā sasaistē ar individuālo apkalpošanu un bankas licenci ir pieprasīts pakalpojums klientiem, kas novērtē labu servisu Latvijā un citās valstīs,» uzskata bankas pārstāvis.

Pēc viņa domām, pakalpojumiem un produktiem jābūt pieejamiem un aktuāliem Latvijas klientiem, bet Latvijas tirgus – tāpat kā atsevišķi ņemts Igaunijas vai Lietuvas tirgus – ir visai mazs, salīdzinot ar šajā tirgū strādājošo aktīvo banku skaitu. Tāpēc bankā tiek strādāts, lai uzbūvētu biznesa modeli ap produktiem un pakalpojumiem, kas strādātu arī Vācijā, Austrijā un citās valstīs ar senu un laika gaitā noslīpētu banku kultūru, izmantojot mūsu un mūsu valsts ambīciju – būt atpazītai uz Eiropas kartes kā vietai, kur klienti saņem kvalitatīvus un atbildīgus bankas pakalpojumus.

Mārtiņš Apinis, Laikraksts Diena, 2019.gada 15.janvāris

Atpakaļ uz ziņu sarakstu