Par auditētā finanšu pārskata publicēšanas termiņa pagarināšanu

Jaunumi - 2019. gada 8. aprīlis

AS “Baltic International Bank” (turpmāk Bankas) auditētais finanšu pārskats par 2018. gadu tiks publicēts līdz 2019. gada 15. maijam. Šogad tas tiks publicēts vēlāk par likumā noteikto termiņu - 31. martu.

Bankas akcionāri nolēma mainīt Bankas auditoru, lai īstenotu Eiropas Centrālās bankas vadlīnijas un ievērotu augstākos starptautiskos standartus. Bankas 2018.gada finanšu audita veikšanai ir izvēlēts uzņēmums SIA “BDO Assurance” (BDO).  Ņemot vērā auditoru kompānijas nospraustos termiņus, Banka ir apņēmusies publicēt auditēto finanšu pārskatu līdz 2019. gada 15. maijam. 

Bankas valde ir informējusi regulatoru un akcionārus par savu lēmumu un jauno auditētā finanšu pārskata publiskošanas termiņu. Neauditētie Bankas finanšu dati ir publicēti uzņēmuma mājaslapā šī gada 28. februārī. Parasti tie ir pietuvināti auditētajiem, līdz ar to šobrīd iespējams saņemt aptuvenu priekšstatu par Вankas darbību iepriekšējā gadā.

Informācija par neauditētajiem finanšu datiem par 2018.gadu ir pieejama šeit. 

Atpakaļ uz ziņu sarakstu