Baltic International Bank 2019. gada pirmo pusgadu noslēdz ar peļņu, sekmīgi īstenojot pāreju uz jauno biznesa modeli

Jaunumi - 2019. gada 16. augusts

Baltic International Bank 2019. gada pirmajā pusgadā ievērojami uzlaboja rezultātus, salīdzinot ar 2018. gada pirmo pusgadu. Šī gada pirmo pusgadu Banka ir noslēgusi ar pozitīvu rezultātu - peļņu 295 tūkstošu eiro apmērā. Turpinot jaunā modeļa ieviešanu, Banka palielināja pamatdarbības ieņēmumus un samazināja pamatdarbības izdevumus salīdzinājumā ar 2018.gada 1. pusgadu. Pateicoties Bankas akcionāru atbalstam un Bankas Valdes un komandas darbam tika būtiski uzlabots Bankas kapitāla pietiekamības radītājs, kas sasniedzis 14.16% (uz 31.12.2018 tas bija 12.9%), nodrošinot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas prasību izpildi un saglabājot augstu likviditātes seguma rādītāju – 212% apmērā. Aktīvi pārvaldīšanā, tostarp, vērtspapīri, portfeļi, līdzfinansējums ir vēsturiski augstākajā līmenī, uzrādot pieaugumu par 33%.

Picture

“Pirmā pusgada finanšu rezultāti - peļņas radītāju sasniegšana ir nozīmīgs atskaites punkts Bankai, parādot, ka izvēlētā biznesa stratēģija sāk pierādīt tās dzīvotspēju. Vērojot iepriekšējo mēnešu tendenci, ir pārliecība, ka turpmākajos ceturkšņos šo rezultātu nostiprināsim un uzlabosim vēl vairāk. Lai turpinātu sekmīgu pāreju uz jauno biznesa modeli Bankas fokuss saglabājas, mēs attīstām privātās bankas (privately-owned) stratēģiju, koncentrējoties uz investīciju pakalpojumu un aktīvu pārvaldīšanas pakalpojumu sniegšanu klientiem. Attīstām jaunus pakalpojumus un produktus ar augstu pievienoto vērtību, ieviešam Bankas pozicionējuma un klientu pieprasījuma izmaiņas, transformējam ienākumu struktūru un stiprinām iekšējās kontroles sistēmas. Izvēloties par prioritāti Latvijas, Baltijas un Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) klientus,“ atklāj Baltic International Bank Valdes priekšsēdētājs Viktors Bolbats.

2019. gada 30. jūnijā Bankas klientu kopējo līdzekļu apjoms sasniedza 527 miljonus eiro (1. Pielikums), aktīvu pārvaldīšanā apjoms sasniedzot 96,84 miljonus eiro (96,84 miljonus eiro), kas ir par 30% vairāk nekā 2018.gada beigās. Brokeru apkalpošanā esošo finanšu instrumentu vērtība –168 miljonus eiro (168 milj.eiro).

 

Ienākumi no pamatdarbības 2019. gada 1. pusgada palielinājums par 24% (26%) salīdzinājumā ar šo pašu periodu iepriekšējā gadā un veidoja 6,92 miljonus eiro (7,08 milj. eiro). Tīro komisijas ienākumu īpatsvars pieaudzis līdz 60,6% (59,2%). Tīro procentu ienākumu īpatsvars veidoja 20,8% (20,3%). Administratīvie izdevumi sasniedza 5,62 miljonus eiro (5,68 miljonus eiro), par 27,9% (27,1%) mazāk nekā iepriekšējā gadā. 2019. gada 30. jūnijā Bankas pašu kapitāls bija 24,27 miljoni eiro (24,34 miljoni eiro). Pirmā līmeņa kapitāla pietiekamības rādītājs (Tier 1 capital ratio) bija 10,03% (10,11%). Kopējā kapitāla pietiekamības rādītājs (Total Capital Ratio) sasniedza 14,16% (14,26%).

Banka pirmajā pusgadā strādāja pie jauniem digitāliem rīkiem un kanāliem – uzlabotas internetbankas versijas izstrādes, uzsāka piedāvāt Open Banking API “Sandbox” risinājumu, lai septembrī pilnvērtīgi palaistu Open banking risinājumu, un atklāja “Investīciju iespēju” platformu, kurā interaktīva kalkulatora veidā esošie un potenciālie Bankas klienti var izvēlēties savu investīciju portfeli.

Baltic International Bank turpinot ceļu uz stipru investīciju banku, pirmajā pusgadā rīkoja augsta līmeņa Investīciju Forumu saviem klientiem, sadarbības partneriem un svarīgajām ietekmes pusēm. Investīciju forums bija viens no centrālajiem notikumiem reģionā investīciju banku jomā pirmajā pusgadā. Organizētā Foruma mērķis ir veidot platformu, kurā diskutēt un dalīties pasaules līmeņa pieredzē ar jaunākajām ieguldījumu pārvaldības stratēģijām un radīt nākotnes biznesa perspektīvas Bankas klientiem  un radīt starptautisko investoru interesi par Baltijas tirgu. 

Baltic International Bank 2019. gada martā saņēma ļoti pozitīvu novērtējumu no Ņujorkas reitingu aģentūras Sigma Ratings, kas piešķīra Bankai finanšu noziegumu novēršanas atbilstības reitingu BBB+, ievietojot Banku starp nozares līderiem. Baltic International Bank Valdes priekšsēdētājs Viktors Bolbats paskaidro: “Tas ir augsts novērtējums mūsu darbam, jo Sigma pārskats aptver gan Bankā jau ieviestos finanšu noziegumu novēršanas procesus, tostarp noziedzīgu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā, gan sniedz pozitīvu novērtējumu Bankas attīstībai nākotnē”.

Pateicoties Baltic International Bank darbības modelim un Bankas īstenotajiem augstas korporatīvās pārvaldības un ilgtspējīga biznesa principiem, kā arī sociāli atbildīgām iniciatīvām, 2019. gadā Baltic International Bank ir būtiski uzlabojusi savu sniegumu Ilgtspējas indeksā, iegūstot augstāko – Platīna kategoriju, kā arī jau trešo gadu pēc kārtas Labklājības ministrija piešķīra Bankai "Ģimenei draudzīgi" statusu.

Banka šī gada pirmajā pusgadā, atbalstot latviešu literatūras izaugsmi, turpināja lasīšanas veicināšanas projektu “Bibliotēka”, kas aicina atklāt sabiedrībai stāstus par literatūras nozīmi cilvēku dzīvēs, par personīgajām bibliotēkām, to saturu. Projekts turpmākā gada garumā iepazīstinās ar Latvijas dzimtām un to bibliotēku dārgumiem, un ar kaut ko pavisam īpašu – ar dzimtu ģerboņiem.

Galvenie finanšu rādītāji:

Picture

Baltic International Bank finanšu pārskats par 1. pusgadu pieejams šeit.

Atpakaļ uz ziņu sarakstu