Vietējā kapitāla bankas apliecina gatavību palielināt valsts tautsaimniecības kreditēšanas apjomus

Jaunumi - 2019. gada 9. oktobris

9. oktobrī Finanšu nozares asociācijā notika mediju brokastis par vietējā kapitāla banku biznesa modeļu transformāciju, šo banku vietu finanšu tirgū un pienesumu Latvijas tautsaimniecībai.

Picture

Mediju brokastīs piedalījās Finanšu nozares asociācijas padomes loceklis, BlueOrange bankas valdes priekšsēdētājs Dmitrijs Latiševs, Finanšu nozares asociācijas Stratēģiskās attīstības komitejas līdzpriekšsēdētājs, Baltic International Bank valdes priekšsēdētājs Viktors Bolbats, Signet Bank valdes priekšsēdētājs Roberts Idelsons, kā arī Finanšu nozares asociācijas valdes loceklis Jānis Brazovskis.

Stratēģiskās attīstības komitejas līdzpriekšsēdētājs, Baltic International Bank valdes priekšsēdētājs Viktors Bolbats akcentēja  pieprasījumu pēc vietējā kapitāla banku sniegtajiem pakalpojumiem gan vietējā, gan starptautiskā tirgū. Viņš informēja par vietējā kapitāla banku iespējām kreditēt Latvijas ekonomiku 2020.gadā ar vairāk nekā 220 miljoniem eiro.

Vietējā kapitāla banku bizness ir vērā ņemama Latvijas ekonomikas sastāvdaļa. Darbs vietējā biznesa vidē ļauj tām labi izprast sabiedrību un uzņēmēju, esot ciešā sasaistē ar valsts tautsaimniecību. Šīs bankas koncentrējas uz vērtību saglabāšanu ilgtermiņā, tās ir atbildīgas, prognozējamas un tajā pat laikā elastīgas, jo daudzos gadījumos vietējā kapitāla bankām ir iespēja izvērtēt darījumus ārpus standartiem, ir vairāk laika iedziļināties tajos, individuāli izprotot klientu vajadzības.Viktors Bolbats 

 

Pasākuma laikā bankas BlueOrange valdes priekšsēdētājs, Finanšu nozares asociācijas Padomes loceklis Dmitrijs Latiševs uzsvēra, ka vietējā kapitāla banku transformācija ir uzskatāma par notikušu.

Picture

“Vietējā kapitāla bankas ļoti īsā laikā ir veikušas būtiskas izmaiņas savā biznesā, realizējot kardinālas pārmaiņas un skaidri definējot jaunus biznesa mērķus. Katra banka ir atradusi savu nišu finanšu tirgū un, kā prakse rāda, sekmīgi apkalpo Latvijas un Eiropas valstu uzņēmējus un privātpersonas. Vietējās bankas rada veselīgu konkurenci tirgū, no kuras ieguvēji ir uzņēmēji,” atzīmēja Latiševs.

Savukārt Signet Bank valdes priekšsēdētājs Roberts Idelsons atzīmēja: “Esošās pārmaiņas finanšu sektorā ir uzskatāmas par normālu evolūcijas procesu, kas nenoliedzami veicina Latvijas finanšu sistēmas starptautiskās reputācijas atjaunošanu. Šo procesu rezultātā Latvijas tautsaimniecība iegūst papildus finansējuma iespējas, ilgtermiņa prognozējamību un konkurences pieaugumu finanšu sektorā.”

Mediju brokastu dalībnieki atzīmēja, ka 2018. gadā ir paveikts nozīmīgs darbs risku samazināšanas jomā: atbilstoši mūsdienu prasībām bankas ir pilnībā atteikušās no augsta riska klientu apkalpošanas, investējušas ievērojamus līdzekļus klientu un to darbības pārbaudēs.Picture
 “Lai veicinātu arvien plašāku finansējuma un banku pakalpojumu pieejamību vietējiem uzņēmējiem ir ļoti svarīgi turpināt kvalitatīvu dialogu starp bankām un to darbību uzraugošajām iestādēm par nākotnes uzraudzības principiem un metodoloģiju, kas jābalsta  adekvātā un atbilstošā risku vērtējumā” uzsvēra Idelsons.

Mediju brokastu dalībnieki bija vienisprātis, ka vietējā kapitāla bankas ir spēcīgi tirgus dalībnieki, kas līdz ar citām finanšu iestādēm nodrošina finansējumu vietējo uzņēmumu veselīgai un ilgtspējīgai attīstībai un izaugsmei. Paredzams, ka nākotnē to loma palielināsies un nostiprināsies, sniedzot arvien pieaugošu ieguldījumu Latvijas ekonomikā. Aktīvs vietējā kapitāla banku dialogs Finanšu nozares asociācijā un ar valsts institūcijām stiprina Latvijas banku sektoru un reputāciju. 

Par vietējā kapitāla bankām

Šo banku īpašnieki/akcionāri ir vietējie uzņēmēji, kuru bizness saistīts ar Latvijas tirgu. Vietējā kapitāla bankas Latvijā, Finanšu nozares asociācijas biedri ir Blue Orange Bank, Baltic International Bank, Signet Bank, LPB Bank un Meridian Trade Bank.

Foto: LETA

Atpakaļ uz ziņu sarakstu
KLIENTU APKALPOŠANA

(+371) 6700 0444

9:30 - 17:00

Pirmdiena - Piektdiena

pēc Latvijas laika GMT +02:00