Baltic International Bank prezentē ESG pārskatu Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta rīkotajā nefinanšu ziņošanas seminārā

Jaunumi - 2019. gada 16. oktobris

Septembra beigās norisinājās Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta (InCSR) rīkotais Latvijas lielāko un atbildīgāko uzņēmumu pieredzes apmaiņas seminārs un diskusija par nefinanšu ziņošanu, kura ietvaros Baltic International Bank prezentēja ESG (Environmental. Social. Governance) pārskatu. Bankas valdes priekšsēdētājs Viktors Bolbats iepazīstināja ar pieredzi ilgtspējas stratēģijas ieviešanā un nākamajiem Bankas mērķiem. Pasākuma ietvaros ar labas prakses piemēriem dalījās arī biedrība “Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts”, A/S “Latvenergo”, SIA “Coca-Cola HBC Latvia”, kā arī uzņēmuma “Sustinere” pārstāvis, nefinanšu ziņošanas eksperts no Igaunijas – Marko Sillers. 

Picture

Prezentējot Bankas pirmo nefinanšu jeb ESG ziņojumu, Baltic International Bank valdes priekšsēdētājs Viktors Bolbats uzsvēra ilgtspējas būtiskumu: “Mūsdienās ilgtspēja vairs nav izvēle, bet gan nepieciešamība. Manuprāt, ESG jeb ilgtspēja nozīmē darīt šodien lietas, ar kurām varēsim lepoties rītdien un turpmāk. ESG pieeja mums ir atbilstoša, jo aptver visas trīs jomas, ko Banka uztver jau kā savas attīstības balstus. ESG ir gan vides, gan sociālie  apsvērumi, jo Banka ir ne tikai finanšu, kreditēšanas iestāde, bet arī energoresursu un citu resursu patērētājs, nodokļu maksātājs, darba devējs. ESG (Vide. Sociālā atbildība. Pārvaldība) pieeja caurvij visas galvenās Bankas darbības jomas; mūsu ESG mērķi nav deklaratīvi, bet ieviesti visos ikdienas procesos.”

Jāsaprot, ka šajā laikmetā ne tikai mēs gaidām atklātību un caurspīdīgumu no klientiem un partneriem, bet viņi arī to gaida no Bankas. Banka ir ekosistēmas daļa, kurai ar šo sistēmu ir atbildīgi jāsadarbojas. Bankas nes lielu sociālās atbildības slogu. Tāpat tām ir iespēja atbalstīt un iesaistīties atbildīgos investīciju darījumos, kas sniedz labumu valsts ekonomikai kopumā. Apzinoties iepriekšminēto, esam noteikuši Bankas stratēģisko mērķi 2030. gadam – specializēties ienesīgās, videi draudzīgās un ilgtspējīgās investīcijās,

 

piebilst Bolbats, norādot, ka ESG pieeja ir arī ieradumu un domāšanas maiņa, kur ļoti svarīgs ir vadības atbalsts, skaidri mērķi un izmērāmi rādītāji, darbinieku iesaiste un efektīva iekšējā komunikācija.

“Aizvien vairāk uzņēmumu ne tikai pasaulē, bet arī Latvijā atskaitās ne tikai par savu finanšu sniegumu, bet arī ietekmi uz darbiniekiem, apkārtējo vidi un sabiedrību. Protams, to ietekmē globālās norises, starptautiskais regulējums un pilsoniskās sabiedrības pieprasījums pēc lielākas atklātības un biznesa negatīvās ietekmes mazināšanas. Turklāt uzņēmēji sāk apzināties, ka nefinanšu ziņošana palīdz uzlabot risku pārvaldību un ilgtermiņa sniegumu vides un pārvaldības jautājumos, tādejādi veicinot arī konkurētspēju,” skaidro InCSR vadītāja Dace Helmane.

Picture

Aptaujājot klātesošos par jēgpilna nefinanšu pārskata galvenajiem kritērijiem, tika secināts, ka jēgpilna nefinanšu pārskata pamatā ir jābūt pilnīgi godīgai pieejai, to uzsvēra gandrīz trešdaļa jeb 27,3% dalībnieku, otrajā vietā ierindojot datus (19,5%). No tēmu loka nefinanšu pārskatos lasītājus visvairāk interesē korporatīvā pārvaldība un biznesa ētika (28,4%), kam seko datu privātuma un aizsardzības jautājumi (17,3%)  un klientu un patērētāju apmierinātības aspekti (14,8%).

Nefinanšu ziņošanas eksperts no Igaunijas Marko Sillers norādīja: “Visiem lielākajiem uzņēmumiem ir jāmeklē efektīvākie veidi, kādos demonstrēt savu progresu un ietekmi. Ja uzņēmums to nedara, tad tas vairs nerunā vienā valodā ar pārējo biznesa kopienu – klientiem, piegādātājiem, investoriem. Šodien skaisti, pašslavinoši vārdi jāpierāda ar datiem, izmērāmiem mērķiem un reāliem rezultātiem.”

Picture

Ietekmes pušu iesaisti un to lielo lomu jēgpilnā ziņošanā klausītājiem skaidroja arī A/S “Latvenergo” starptautisko attiecību speciālists Guntars Mihailovs: ”Ieinteresēto pušu iesaiste ir būtiska labas pārvaldības un ilgtspējas sastāvdaļa jebkurai organizācijai. Tā sniedz izpratni par abpusēji būtiskiem jautājumiem, uzlabo darbinieku motivāciju, paaugstina ieinteresēto pušu uzticēšanos un rezultātā veicina arī organizācijas vērtības pieaugumu. Latvenergo koncerns regulāri noskaidro ieinteresēto pušu viedokļus par līdzšinējo sadarbību un koncerna ilgtspējai būtiskiem aspektiem, kā arī apspriež priekšlikumus koncerna snieguma uzlabošanai. Būtisks ir arī ilgtspējas pārskata dizains un formāts, kādā ieinteresētās puses saņem sev būtisko informāciju par uzņēmuma darbību.”

SIA “Coca-Cola HBC Latvia” sabiedrisko attiecību vadītāja Dace Dricka atzina, ka ļoti lepojas “Coca-Cola HBC Latvia” sasniegumiem ilgtspējas jomā, tomēr vēlējās atgādināt visiem klātesošajiem, ka ilgtspējīgs sniegums nekad neapstājas, tāpēc uzņēmumiem jākoncentrējas gan uz ilgtspējas mērķu sasniegšanu ilgtermiņā, gan atbilstošu sabiedrības un iesaistīto pušu informēšanu par sasniegto, jo mūsdienu korporatīvi sociāli atbildīgā vidē tikai šāda pieeja būs dzīvotspējīga.

Pasākumā piedalījās vairāk nekā 30 dažādu uzņēmumu un organizāciju pārstāvji no dažādām nozarēm – finanses, mobilie sakari, enerģētika, loģistika, ražošana u.c. 

 

Par biedrību “Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts”
Biedrība „Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts” (InCSR) tika dibināta 2011. gada sākumā ar mērķi stiprināt valsts un vietējās kopienas ilgtspējīgu attīstību, izglītojot sabiedrību un paaugstinot izpratni par atbildīgu un tālredzīgu rīcību un sekmējot pilsoniskās sabiedrības attīstību. InCSR piedāvā uzticamus mērījumus, atbalsta un veicina pilsoniskās sabiedrības aktivitātes, rīko un piedalās dažādos projektos, semināros un kampaņās par tālredzīgu un drošu uzvedību, kā arī nodrošina platformu pieredzes un viedokļu apmaiņai.

Atpakaļ uz ziņu sarakstu
KLIENTU APKALPOŠANA

(+371) 6700 0444

9:30 - 17:00

Pirmdiena - Piektdiena

pēc Latvijas laika GMT +02:00

Izmēģini jauno Internetbanku!

Izcila funkcionalitāte, ērta lietotāja pieredze, kā arī aktualizēti drošības risinājumi.

UZZINĀT VAIRĀK Arrow blue