Baltic International Bank 2019. gada trešo ceturksni noslēdz ar peļņu; pieaudzis arī noguldījumu un aktīvu apjoms

Jaunumi - 2019. gada 29. novembris

2019. gada 3. ceturksnī Baltic International Bank turpināja uzrādīt pozitīvus pamatdarbības rezultātus, noslēdzot šo ceturksni ar peļņu 184 tūkstošu eiro apmērā. Pateicoties Bankas Valdes un komandas darbam novērojams aktīvu pieaugums par 30% un tīro komisijas ienākumu palielinājums par 31,4%. Tāpat Banka turpinājusi efektīvi strādāt pie visu darbības procesu optimizēšanas, jo šī gada pirmajos deviņos mēnešos, salīdzinot ar attiecīgo periodu iepriekšējā gadā, pamatdarbības ienākumu pieaugums sasniedzis pusmiljonu eiro, bet izdevumus izdevies samazināt par 3,5 miljoniem. Nodrošinot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas prasību izpildi Bankas kapitāla pietiekamības rādītājs sasniedzis 13,35% un likviditātes seguma rādītājs saglabājas augsts – 166% apmērā.

Picture

“Šo ceturksni Baltic International Bank aizvadīja ilgtspējīgas attīstības un vietējā tirgus veicināšanas zīmē, jo atbilstoši privātās bankas (privately-owned) stratēģijai par prioritāti izvirzām vietējo klientu apkalpošanu, īpaši koncentrējoties uz Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu kreditēšanu, investīciju pakalpojumu un aktīvu pārvaldīšanas pakalpojumu sniegšanu klientiem, kā arī jaunu pakalpojumu un produktu ar augstu pievienoto vērtību attīstīšanu. Tā kā Banka darbojas atbilstoši ESG jeb Environmental. Social. Governance pieejai, kas ir vērsta uz ilgtspējīgu attīstību visos Bankas darbības līmeņos, daudz paveikts arī ilgtspējīgas attīstības jomā, par ko var pārliecināties ikviens interesents, jo trešajā ceturksnī Banka publicējusi arī savu pirmo “Sociālās atbildības un ilgtspējīgas attīstības pārskatu”, kā arī noteikusi Ilgtspējīgas attīstības mērķus atbilstoši Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Vides programmas finanšu iniciatīvai,“ atklāj Baltic International Bank Valdes priekšsēdētājs Viktors Bolbats.

Baltic International Bank kā vietējā kapitāla banka vēlas veicināt vietējā reģiona attīstību, tāpēc uzsākts dialogs ar valsts institūcijām un nozari par esošās situācijas uzlabošanu, lai vēl vairāk veicinātu vietējā kapitāla banku pienesumu Latvijas tautsaimniecībai. Šeit jāņem vēra arī ārvalstu investīciju piesaistes nozīmība, kas ir viens no ekonomikas izaugsmes balstiem, tāpēc Baltic International Bank ir atbildīgs partneris ne tikai vietējo, bet arī ārvalstu klientu apkalpošanā. Viktors Bolbats

 

2019. gada 30. septembrī Bankas klientu kopējo līdzekļu apjoms sasniedza 498 miljonus eiro (dati par Koncernu norādīti iekavās), aktīvu pārvaldīšanā apjomam sasniedzot 101 miljonus eiro (101 miljonus eiro), kas ir par 36% vairāk nekā 2018. gada beigās. Brokeru apkalpošanā esošo finanšu instrumentu vērtība – 149 miljoni eiro (149 milj. eiro).

Tīrie komisijas ienākumi 2019. gada 3. ceturksnī pieauga par 31,4% (31,4%) salīdzinājumā ar šo pašu periodu iepriekšējā gadā un  veidoja 6,46 miljonus eiro (6,46 milj. eiro). Tīro komisijas ienākumu īpatsvars pieaudzis līdz 65,7% (64,6%). Tīro procentu ienākumu īpatsvars veidoja 15,6% (15,3%). Administratīvie izdevumi sasniedza 8,49 miljonus eiro (8,62 miljonus eiro), par 23,4% (22,4%) mazāk nekā iepriekšējā gadā.

2019. gada 30. septembrī Bankas pašu kapitāls bija 24,04 miljoni eiro (24,11 miljoni eiro). Pirmā līmeņa kapitāla pietiekamības rādītājs (Tier 1 capital ratio) bija 9,62% (9,68%). Kopējā kapitāla pietiekamības rādītājs (Total Capital Ratio) sasniedza 13,35% (13,43%).

Banka turpina darbu pie jauniem digitāliem rīkiem un kanāliem – sākot no 14. septembra ir pieejama atvērtās sadarbības platforma Open Banking, kas ļauj Bankai savos darbības procesos nodrošināt pilnīgu atbilstību Eiropas Savienības (ES) Maksājumu pakalpojumu direktīvas (Payment Service Directive 2 (PSD2) prasībām. Tāpat Banka strādā pie jaunās internetbankas platformas izstrādes.

Baltic International Bank ir noteikusi Ilgtspējīgas attīstības mērķus atbilstoši Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Vides programmas finanšu iniciatīvai, Banka savā darbībā koncentrēsies uz septiņiem no kopumā 17 apstiprinātajiem ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem - “Laba veselība un labklājība”, “Nabadzības un trūkuma izskaušana”, “Pieejama un tīra enerģija”, “Pienācīgs darbs un ekonomiska izaugsme”, “Industrija, inovācijas un infrastruktūra”, “Atbildīgs patēriņš un ražošana”, “Rūpes par klimatu”.

Banka turpina iesaistīties aktīvā dialogā ar valsts iestādēm un citām organizācijām par privāto banku vietu un lomu Latvijas tautsaimniecībā. Šo centienu ietvaros oktobrī Finanšu nozares asociācijas (Asociācija) vietējā kapitāla banku darba grupa, kurā Banku pārstāv Asociācijas Stratēģiskās attīstības komitejas līdzpriekšsēdētājs, Baltic International Bank valdes priekšsēdētājs Viktors Bolbats, mediju brokastīs aktualizēja jautājumus par vietējā kapitāla banku biznesa modeļu transformāciju, šo banku vietu finanšu tirgū un pienesumu Latvijas tautsaimniecībai.

Šī gada trešajā ceturksnī Banka atbalstījusi vairākus sabiedriski un sociāli nozīmīgus projektus, apliecinot rūpes par dažādām sabiedrības grupām. Ar Bankas atbalstu atklāts dienas aprūpes centrs: “TERĒZES MĀJA”. Sekmējot latviešu literatūras izaugsmi, izdots Marinas Kosteņeckas atmiņu krājums “Mans XX gadsimts". Rakstniece to sauc par mūža darbu un grāmatās dalās ar savu dzīvesstāstu, atmiņām par Latvijai izšķirošiem nesenās vēstures notikumiem un unikālu laikmeta liecību – Atmodas laikā no lasītājiem un atbalstītājiem saņemtām vēstulēm. Savukārt lasīšanas un rakstniecības veicināšanas projekts “Bibliotēka” trešajā ceturksnī aicināja Latvijas iedzīvotājus pieteikties unikālā ģimeņu un dzimtu grāmatu izstādes veidošanā.

Galvenie finanšu rādītāji:

Picture

Baltic International Bank finanšu pārskats par 2019. gada 3. ceturksni pieejams šeit.

Atpakaļ uz ziņu sarakstu
KLIENTU APKALPOŠANA

(+371) 6700 0444

9:30 - 17:00

Pirmdiena - Piektdiena

pēc Latvijas laika GMT +02:00