Baltic International Bank 2019. gadā sekmīgi turpinājusi realizēt biznesa modeļa maiņu

Jaunumi - 2020. gada 1. aprīlis

2019. gads ir bijis nozīmīgs Baltic International Bank stratēģisko mērķu izpildē, turpinot realizēt biznesa modeļa maiņu un stiprinot Bankas bilanci, lai nodrošinātu Bankas attīstību.

Picture

Bankai izdevies būtiski kāpināt vietējo Latvijas uzņēmēju interesi par Bankas piedāvātājiem pakalpojumiem un arī palielināt vietējo klientu skaitu Bankā. Pieaug vietējo klientu uzticība Bankas sniegtajiem pakalpojumiem, jo pēc konta atvēršanas klienti pakāpeniski palielina savu aktivitāti un ieņem arvien lielāku proporciju Bankas portfelī.

“Intensīvā darba rezultātus redzam jau šodien – esam uzlabojuši Bankas kapitāla pietiekamības rādītājus, samazinājuši riska svērto aktīvu apjomu un ienākumus nenesošo kredītu apjomu, kā arī īstenojuši Bankas kapitāla stiprināšanas plānu. Pērn būtiskāko prioritāšu vidū ir paveiktais Atbilstības stiprināšanas jomā, tāpat turpinām sekmīgi realizēt biznesa modeļa maiņu, kas Bankas uzmanības centrā bija jau kopš 2016. gada un jo īpaši pēdējos divus gadus. Aizvadītā gada beigās pusi no Bankas aktīvajiem klientiem veidoja Latvijas privātpersonas vai juridiskās personas. Aktīvu pārvaldīšana, brokerpakalpojumi saistībā ar finanšu instrumentiem un vērtspapīru turēšanas pakalpojumi privātpersonām, kā arī Bankas pakalpojumi uzņēmumiem – tās ir jomas, kam esam veltījuši īpašu vērību aizvadītajā gadā. Bankas sasniegtais kapitāla pietiekamības rādītājs, atbilstība regulatīvajām prasībām, kā arī klientu portfeļa sastāvs ļauj vadībai turpināt attīstīt Banku 2020. gadā, aktivizējot aizdevumu piešķiršanu vietējiem uzņēmējiem un privātpersonām. Latvijas uzņēmējdarbības kreditēšana un finansēšana ir Bankas nākamo divu gadu biznesa stratēģijas stūrakmens,” norāda Baltic International Bank valdes priekšsēdētājs Viktors Bolbats.

Bankas bruto ienākumi no komisiju darījumiem bijuši 9,94 miljonu eiro apmērā (salīdzinoši 2018. gadā: 9,89 milj. eiro), tādējādi Bankai šis ir jauns rekordgads bruto komisijas ienākumu ziņā. Bankas procentu ienākumi samazinājās tās kredītportfeļa un riska svērto aktīvu samazinājuma rezultātā. Taču Bankas kopējie pamatdarbības ienākumi palielinājās par 1,5%, sasniedzot 14,14 miljonus eiro (2018. gadā: 13,92 milj. eiro).

Kopējie Bankas pamatdarbības izdevumi samazināti līdz 14,7 miljoniem eiro (salīdzinoši 2018. gadā: 14,98 milj. eiro; 2017. gadā – 17,19 milj. eiro). Kopumā kopš 2017. gada Bankas vadība samazinājusi kopējos pamatdarbības izdevumus par 2,49 miljoniem eiro jeb 15%.

2019. gada beigās kopējā kapitāla rādītājs bija 14,84% apmērā (2018. gada beigās: 12,9%). Pirmā līmeņa kapitāla rādītājs (Tier 1 capital ratio) bija 9,84% (2018. gada beigās: 8,79%). Lai sasniegtu šādus rādītājus, Banka veikusi virkni aktivitāšu, tostarp izmantojot akcionāru atbalstu. Viens no kapitāla stiprināšanas pasākumiem bija riska svērto aktīvu izpirkšana no Bankas.

Pēc stāvokļa uz 2019. gada 31. decembri Bankas (dati par Koncernu norādīti iekavās) finanšu rezultāti bija šādi:

  • Aktīvi: EUR 227 miljoni (EUR 226 miljoni);
  • Kopējā kapitāla rādītājs: 14,84% (14,45%);
  • Likviditātes seguma rādītājs: 157%;
  • Zaudējumi: EUR 3,16 miljoni (EUR 3,44 miljoni);

Klientu struktūras izmaiņas un uzkrājumi tiem riska svērtajiem aktīviem, kas tika izveidoti vēl pirms jaunā biznesa modeļa ieviešanas, atstāja īslaicīgu negatīvu ietekmi uz Bankas finanšu rezultātiem, Bankai noslēdzot 2019. gadu ar zaudējumiem 3,16 miljonu eiro apmērā (tīrais finanšu rezultāts).

Bankas augsti likvīdie aktīvi (aktīvi ar investīciju līmeņa reitingu un prasības pret Latvijas Banku), prasības pret kredītiestādēm un prasības pret Latvijas Banku veidoja 122,76 miljonus eiro (122,76 miljonus eiro) jeb 54% (54%) no kopējiem aktīviem. Ieguldījumi valsts obligācijās veidoja 18,05 miljonus eiro (18,05 miljonus eiro) jeb 8% (8%) no kopējiem aktīviem. Bankas likvīdo aktīvu struktūra ir labi diversificēta: 13% veido obligācijas, 7% veido prasības pret kredītiestādēm, 78% veido prasības pret Latvijas Banku, un 2% veido kase. Likviditātes seguma rādītājs (LCR) bija 157%. Neto stabila finansējuma rādītājs (NSFR, Net Stable Funding Ratio), kas raksturo stabila finansējuma pieejamību aktīviem un ārpusbilances saistībām, ir sasniedzis 129%.

2019. gadā Banka ir pilnveidojusi iekšējo darījumu pārraudzības sistēmu (TMS) un investējusi līdzekļus darbinieku profesionālās kvalifikācijas celšanā un kompetenču stiprināšanā finanšu noziegumu apkarošanas jomā atbilstoši starptautiskajiem standartiem. To apliecina arī Ņujorkā (ASV) bāzētās reitingu aģentūras Sigma Ratings novērtējums, piešķirot Bankai finanšu noziegumu novēršanas atbilstības reitingu BBB+ un ierindojot Banku starp nozares līderiem.

Nozīmīgu lomu Bankas attīstībā ieņem digitālā transformācija – ieviešot jaunus digitālus rīkus un kanālus, klientiem piedāvājot Open Banking jeb atvērtās bankas sadarbības platformas risinājumu. Ieviesta Investīciju iespēju platforma, kurā esošie un potenciālie klienti var izvēlēties savu investīciju portfeli, izmantojot interaktīvo kalkulatoru. Tiek turpināts darbs pie jaunas internetbankas izveides.

Pērn Banka kļuvusi par pirmo vietējā kapitāla banku, kura saņēmusi “Ilgtspējas indeksa” augstāko novērtējumu – platīna kategoriju, tādējādi apliecinot, ka tā savā darbībā pilnībā integrējusi korporatīvās atbildības un ietekmes novērtēšanas standartus. Banka arī izdeva savu pirmo nefinanšu pārskatu saskaņā ar “NASDAQ ESG Reporting guide for Nordic and Baltic countries”. Jau trešo gadu pēc kārtas Banka saņēmusi "Ģimenei draudzīgi" apbalvojumu, kuru Labklājības ministrija piešķir uzņēmumiem, kuri savā ikdienas darbībā īsteno ģimenei draudzīgas uzņēmējdarbības principus.

Banka arī aktīvi iesaistījusies dialoga veidošanā, lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi Latvijā. Iesaistoties Finanšu nozares asociācijas darba grupā, dienaskārtībā akcentēti jautājumi par vietējā kapitāla banku biznesa modeļu transformāciju un banku vietu finanšu tirgū, un pienesumu Latvijas ekonomikai. Partnera statusā Banka piedalījusies trešajā “Starptautiskajā Ekonomikas Forumā” un diskutējusi forumā “Finansējuma risinājumi maziem un vidējiem uzņēmumiem”. Bankas pārstāvji dalījās ar savu ekspertīzi Open Banking jomā Baltijas biznesa tehnoloģiju izstādē un konferencē “RIGA COMM”, kā arī sadarbībā ar Tet rīkoja Tet Road Show: Cloud, Security, AI. Ukrainas pilsētās Kijevā, Dņeprā un Harkovā. Banka rīkoja augsta līmeņa Investīciju forumu, kura ietvaros tā dalībniekiem prezentējusi jaunākas ieguldījumu pārvaldības stratēģijas, lai rādītu nākotnes biznesa perspektīvas, kā arī veicinātu starptautisko investoru interesi par Baltijas tirgu.

2019. gadā Banka finansiāli atbalstīja Ilmāra Blumberga (1943-2016) mākslas darbu izstādi “Ilmārs Blumbergs. Beigas Ir.”, kā arī Latvijas Literatūras gada balvas (LALIGABA) pasniegšanas ceremoniju. Ar Bankas finansiālu atbalstu izveidots dienas aprūpes centrs “Terēzes māja” un izdots ievērojamās publicistes Marinas Kosteņeckas atmiņu krājums “Mans XX gadsimts". Savukārt lasīšanas veicināšanas projekta “Bibliotēka” ietvaros Banka turpināja sagatavošanas darbus unikālai ģimeņu un dzimtu grāmatu izstādei “Dzimtas grāmata”.

2019. gadā Banka nosvinējusi vērienīgā Bankas renovācijas un rekonstrukcijas projekta “Kalēju Kvartāls” pirmās kārtas Spāru svētkus, uz jaunajām telpām plānojot pārcelties 2020. gada nogalē.

Baltic International Bank gada pārskats par 2019. gadu pieejams šeit.

Atpakaļ uz ziņu sarakstu
KLIENTU APKALPOŠANA

(+371) 6700 0444

9:30 - 17:00

Pirmdiena - Piektdiena

pēc Latvijas laika GMT +02:00

Izmēģini jauno Internetbanku!

Izcila funkcionalitāte, ērta lietotāja pieredze, kā arī aktualizēti drošības risinājumi.

UZZINĀT VAIRĀK Arrow blue