ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Mazo un vidējo uzņēmumu kreditēšana – Baltic International Bank stūrakmens 2020. gadā

Jaunumi - 2021. gada 13. aprīlis

2020. gads Baltic International Bank asociējas ar nozīmīgiem soļiem: 2020.gada vasarā Banka piedāvāja saviem klientiem absolūti jaunu internetbanku, kā arī, atbilstoši apstiprinātajai darbības stratēģijai, atsākusi kreditēšanu, koncentrējoties mazo un vidējo uzņēmumu segmentā.

Viktors Bolbats, Baltic International Bank valdes priekšsēdētājs: “Aizvadītais gads bijis izaicinošs ikvienam, tādēļ, izvērtējot padarīto, priecājos, ka esam mērķtiecīgi devušies uz priekšu, lai realizētu tos biznesa mērķus, ko bijām notiekuši gan aizvadītajām gadam, gan, kas paredzēti Bankas  biznesa stratēģijā līdz 2022. gadam.  2020. gadā sasniedzām pēdējo trīs gadu laikā augstāko kapitāla pietiekamības rādītājus, kad tika sasniegts kopējā kapitāla rādītājs  16,53% apmērā (2019. gada beigās: 14,84%). Pirmā līmeņa kapitāla rādītājs (Tier 1 capital ratio) bija 14,62% (2019. gada beigās 9,84%).

Bankai izdevies būtiski kāpināt vietējo uzņēmēju interesei par tās produktiem un pakalpojumiem, kā arī, esam  pārliecinoši turpinājuši palielināt vietējo klientu skaitu. 2020. gadā Bankas portfelī vairāk kā pusi – 56 % (2019. gadā – 50 %) no aktīvajiem klientiem veido Latvijas privātpersonas vai juridiskās personas.

Gada 2. ceturksnī atgriezāmies kreditēšanas segmentā un, līdz gada beigām, Banka izsniegusi kredītus par kopējo summu, kas pārsniedz 18 miljonus eiro. Esmu pārliecināts, ka ekonomiskās stabilitātes atjaunošanā pēc – pandēmijas posmā, vietējām kapitāla bankām būs nozīmīga loma un šo Banku darbības modelis ļauj izprast vietējo uzņēmēju vajadzības un nodrošināt uzņēmējiem nepieciešamos atbalsta mehānismus. Bankas sasniegtais kapitāla pietiekamības rādītājs, atbilstība regulatīvajam prasībām, kā arī sasniegtais klientu portfeļa sastāvs ļauj vadībai turpināt attīstīt banku 2021. gadā, turpinot aizdevumu piešķiršanu vietējām privātpersonām un uzņēmumiem.”

Uz 2020.gada beigām Bankas kapitāla pietiekamības un likviditātes radītājs pārsniedza Finanšu un Kapitāla Tirgus Komisijas noteiktus normatīvus.

Banka joprojām saglabāja spēcīgu komisijas ienākumu ģenerēšanas kapacitāti, sasniedzot bruto komisijas ienākumus 2,37 miljonu euro apmērā (2019. gadā: 4,27 milj. euro).

Ieguldījumi valsts obligācijās veidoja 22,86 miljonus eiro (18,06 milj. eiro) jeb 10,54% (7,97%) no kopējiem aktīviem. Likvīdo aktīvu struktūra ir labi diversificēta: 23,44 veido obligācijas, 4,76 veido prasības pret kredītiestādēm, 84,97 veido prasības pret Latvijas Banku, 5,00 veido kase un 6,42 akcijas. Likviditātes seguma rādītājs (LCR, Liquidity Coverage Ratio) bija 64,61%.

Pēc stāvokļa uz 2020. gada 31. decembri Bankas (dati par Koncernu norādīti iekavās) finanšu rezultāti bija sekojoši:

Aktīvi: 216,84 miljoni eiro (218,66 milj. Eiro);

Kopējais kapitāla rādītājs: 16,53% (14,92%);

Likviditātes seguma rādītājs: 64,61%;

Zaudējumi: 1,17 milj. eiro (3,09 milj. eiro).

2020. gadā Banka no akciju sabiedrības kļuvusi par Eiropas Komercsabiedrību (Societas Europaea) ar mērķi stiprināt Sabiedrības starptautisko dimensiju un veicināt starptautisko atpazīstamību Eiropas Savienībā, Sabiedrības un potenciālo klientu, citu starptautisko banku un finanšu pakalpojumu sniedzēju vidū.

Visa 2020. gada laikā Banka turpinājusi ieguldīt līdzekļus informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanā un attīstībā, kā arī darbinieku kompetenču pilnveidošanā un attīstībā. Banka ieviesusi virkni uzlabojumu IT sistēmā un 2020. gada pavasarī kleintiem sākusi piedāvāt jaunu internetbanku.

2020. gadā  Baltic International Bank atzīta par labāko digitālo banku Latvijā, izdevuma “Global Finance” rīkotajā konkursā “Worlds Best Digital Bank Awards 2020”.

Aizvadītajā gadā Banka jau otro gadu pēc kārtas saņēmusi Ilgtspējas indeksa augstāko – Platīna apbalvojumu, apliecinot uzņēmuma darbību atbilstoši ilgtspējas principiem. 2020. gadā, otro gadu pēc kārtas, Banka  publicējusi ESG  (Environmental. Social. Governance) ziņojumu.

2020. gadā  Banka pievienojusies jaunuzņēmumu asociācijai “Startin.lv”, novērtējot gan to lomu kopējā valsts ekonomikas attīstībā, gan to, cik nozīmīgi sniegt šim sektoram atbalsu, gan saskatot kopējā darba perspektīvu.

Banka, jau tradicionāli,  atbalstījusi Latvijas literatūras gada balvas (LALIGABA) apbalvošanas ceremoniju, kā arī turpinājusi darbu lasīšanas veicināšanas projekta “Bibliotēka” ietvaros. Latvijas Literatūras gada balva ir nozīmīgākais gada notikums literatūras nozarē Latvijā, tas nodrošina literāro darbu profesionālu izvērtējumu un atzinības izteikšanu autoriem par izcilākajiem darbiem, kuri gada laikā publicēti Latvijas rakstniecībā

Banka daudzu gadu garumā atbalstījusi izcilu kultūras un mākslas vērtību rašanos, un 2020. gadā ar Bankas atbalstu, lasīšanas veicināšanas projekta “Bibliotēka”ietvaros, klajā nācis unikāls heraldikas izdevums “Dzimtu ģerboņi mūsdienu Latvijā”, kas veltīts Latvijā reģistrētiem dzimtu ģerboņiem. Kā arī, Banka turpinājusi darbu, atjaunojot vēsturisko ēku kompleksu “Kalēju kvartāls ” Vecrīgā.

 

 

 

 

 

Atpakaļ uz ziņu sarakstu
KLIENTU APKALPOŠANA

(+371) 6700 0444

9:30 - 17:00

Pirmdiena - Piektdiena

pēc Latvijas laika GMT +02:00