ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Pelniet, investējot bankas līdzfinansēšanas projektos!

Jaunumi - 2021. gada 16. jūnijs

Alternatīvo investīciju produkts: partnerībā ar Baltic International Bank Jums ir iespēja līdzfinansēt (kreditēt) Bankas izraudzītus privātpersonu vai juridisko personu biznesa projektus un uzņēmumus, kuru attīstībai Banka ir izsniegusi, vai gatavojas izsniegt kredītu.

 

Izmantojot šos pakalpojumus: 

  • jūs saņemsiet fiksētu ienākumu vidējā termiņā un ilgtermiņā;
  • jūsu investīcijas nebūs pakļautas finanšu tirgu svārstībām;
  • esiet gatavs uzņemties ar biznesa projekta realizāciju saistītus kredītriskus.

 

Priekšrocības:

  • jūs piedalāties Baltic International Bank speciālistu izvērtētu un Bankas līdzfinansētu, ilgtspējīgu biznesa projektu attīstības nodrošināšanā;
  • Bankas speciālisti kontrolē un uzrauga biznesa projekta realizāciju līdz tā īstenošanas beigām;
  • investīcijas ir nodrošinātas ar materiālu vērtību (nekustamais īpašums, zeme, aizņēmēja aktīvi);
  • pēc Trasta līguma noslēgšanas pārvaldīšanai nodotie līdzekļi tiek uzskaitīti atsevišķi no Bankas aktīviem;
  • divas reizes gadā jūs saņemsiet informāciju par Biznesa projekta (kredīta) statusu – aizņēmēja finansiālo stāvokli un aizņēmēja saistību izpildi atbilstoši aizdevuma līgumam, galvenajām izmaiņām pārskata periodā, tendencēm aizņēmēja darbības sfērā, tirgus situācijas analīzi aizņēmēja darbības reģionā.

 

 Picture

Banka var piedāvāt risinājumu un atbalstu gadījumā, ja jūs efektīvi plānojot savu uzņēmumu naudas plūsmu, vēlaties finansēt saistītus uzņēmumus vai uzņēmumus holdinga struktūrā.

 

Pieteikties konsultācijai

 

Investīciju iespējas

 

Baltic International Bank piedāvā inovatīvu investīciju kalkulatoru, rīku kurā Jums ir iespēja iepazīties ar Bankas aktuālo piedāvājumu un atbilstoši Jūsu interesēm atlasīt un izvēlēties dažādus investīciju produktus, noskaidrot atslēgas rādītājus – sagaidāmo ienesīgumu, termiņus, iespējamos riskus, kā arī pieteikties konsultācijai ar Bankas investīciju speciālistu.

 

Uzzināt vairāk

 

Biznesa projektu līdzfinansēšana ir alternatīvo investīciju instruments investoriem, kuri meklē finanšu tirgu svārstībām tieši nepakļautas investīciju iespējas, un kuri ir gatavi uzņemties paaugstinātu risku, kas saistīts ar attiecīgo biznesa projektu īstenošanu.

Izvēloties investēt ar šī instrumenta palīdzību, jūs piedalāties Baltic International Bank speciālistu rūpīgi izvērtētu un Bankas līdzfinansētu, ilgtspējīgu biznesa projektu attīstības nodrošināšanā.

Darījums tiek slēgts uz uzticības (trasta) līguma pamata, kas ļauj nodrošināt jūsu kapitāla papildu diversifikāciju, jo jūsu aktīvi tiek nošķirti no Bankas aktīviem.

Jūs varat izvēlēties investīciju projektus no Baltic International Bank piedāvāto un līdzfinansēto biznesa projektu klāsta. Pirms projekts nonāk piedāvājumā, Bankas speciālisti veic visaptverošu tā biznesa plāna un finanšu situācijas ilgtspējas izpēti, tādējādi, nodrošinot klientu investīciju maksimālu drošību.

Banka nodrošina aizdevuma izsniegšanas procesa īstenošanu un juridisko uzraudzību, kā arī tā tālāku administrēšanu līdz investīciju termiņa beigām, analizējot aizņēmēja finanšu stāvokli, maksājumu disciplīnu, juridisko informāciju, ķīlas atbilstību un citus būtiskus investīciju darījuma aspektus.

Atpakaļ uz ziņu sarakstu
KLIENTU APKALPOŠANA

(+371) 6700 0444

9:30 - 17:00

Pirmdiena - Piektdiena

pēc Latvijas laika GMT +02:00