ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Baltic International Bank saglabā finanšu noziegumu novēršanas atbilstības reitingu BBB+, ierindojoties starp nozares līderiem!

Jaunumi - 2021. gada 18. jūnijs

Ņujorkas reitingu aģentūra “Sigma Ratings” atkārtoti piešķīrusi Baltic International Bank finanšu noziegumu novēršanas atbilstības reitingu BBB+, uzsverot vairākus uzlabojumus, ko Banka veikusi kopš 2019. gada, kad BBB+ reitings Bankai tika piešķirts pirmoreiz. Piešķirot BBB+ reitingu, “Sigma Ratings” ierindojusi Banku starp nozares līderiem.

Aģentūra novērtējusi Bankas attīstības perspektīvas kā neitrālas, kas galvenokārt skaidrojams ar tās ģeogrāfisko izvietojumu un saimnieciskās darbības mērogu.

Viktors Bolbats, Bankas valdes priekšsēdētājs, par saņemto novērtējumu norāda: “Esam gandarīti, ka Bankai  izdevies saglabāt pozitīvo novērtējumu BBB+, kas ir  apjomīga darba rezultāts, ko mērķtiecīgi esam turpinājuši arī pēc 2019. gada. Tikt atzītiem par nozares līderiem šajā vērtējumā ir vēl viens pozitīvs apliecinājums, kas ļauj Bankai pārliecinoši turpināt darbu kā nozīmīgai vietējā kapitāla bankai, sniedzot pienesumu valsts finanšu sektora attīstībā.”

“Sigma Ratings” savā ziņojumā norādījusi, ka, kopš iepriekšējā ziņojuma publicēšanas, Banka ir īstenojusi konkrētas darbības, lai stiprinātu savu pieeju finanšu noziegumu apkarošanai, tostarp: i) mazinājusi riskus, kas saistīti ar paaugstināta riska kontiem; ii) pārorientējusies uz vietējo tirgu un plašākām iespējām Eiropas Savienībā. Šīs ir dažas no izmaiņām Bankas stratēģijā, kā arī Latvijas regulatora centiens pamudināt regulējamās nozares dalībniekus samazināt savus riska posteņus.

Ziņojumā norādīts, ka, neskatoties uz arvien augstākajām tirgus prasībām (kas ietver gan iekšējo, gan ārējo spiedienu), Bankai izdevies saglabāt savu esošo izpildpersonu sastāvu, ieskaitot galvenos atbilstības grupas dalībniekus. Tāpat kopš iepriekšējā “Sigma Ratings” ziņojuma publicēšanas būtiski samazinājies ar dolāriem saistīto maksājumu skaits.

“Baltic International Bank reitings rāda, ka, neskatoties uz pieaugošo ģeopolitisko spriedzi, Banka kopš iepriekšējā ziņojuma 2019. gadā ir uzlabojusi savu kontroles sistēmu. Konkrētāk runājot, Banka ir atrisinājusi virkni jautājumu, uz kuriem “Sigma Ratings” bija norādījusi savā sākotnējā ziņojumā. Tāpat Banka turpinājusi samazināt riskus tās klientu bāzē un vairāk pievērsusies atbilstības jautājumiem finanšu noziegumu apkarošanas jomā no audita un risku novērtēšanas aspektiem”, minēts ziņojumā.

Sigma Ratings, Inc. (Sigma) ir aģentūra, kas pielieto novatorisku, uz tehnoloģijām balstītu pieeju ar darījumu partneru, kas nav kredītiestādes, saistīto risku apzināšanai. Sigma piešķir reitingus, novērtējot uzņēmumu līmeņa finanšu noziegumu riskus, un pielieto uz tehnoloģijām balstītu pieeju, lai sniegtu novērtējumu miljoniem uzņēmumu visā pasaulē.

Sigma vadības komandā ir profesionāļi, kuriem ir vairāk kā 100 gadi kopējās pieredzes, kā arī dziļas nozares zināšanas nelegālā finansējuma apkarošanas jautājumos – tieslietu, banku, finanšu eksperti un vadošie eksperti no ASV valdības.

Uzņēmums atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs un darbojas visā pasaulē, piedāvājot unikālus risku novērtējumus daudziem klientiem, ieskaitot finanšu iestādes, investīciju uzņēmumus, starptautiskos uzņēmumus, apdrošināšanas uzņēmumus un valdības.

 

Atpakaļ uz ziņu sarakstu
KLIENTU APKALPOŠANA

(+371) 6700 0444

9:30 - 17:00

Pirmdiena - Piektdiena

pēc Latvijas laika GMT +02:00