ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Par atbalstu darbiniekiem pandēmijas laikā

Jaunumi - 2021. gada 7. jūlijs

Pēdējo pusotru gadu ierasts saukt par pandēmijas, ierobežojumu un krīzes laiku. Lai kā to dēvētu, pēc būtības tas ir bijis un joprojām ir sabiedrības pārmaiņu laiks. Attiecībā uz personāla vadību, pandēmijas laiks ir bijis visnotaļ radošs un izaicinājumiem bagāts. Ieklausoties personālvadības pieredzes stāstos, tā vien šķiet, ka šī bijusi iespēja realizēt gandrīz visas radošās idejas, attiecībā uz darbinieku atbalstu, iesaisti, motivāciju un darba organizāciju. Sākot ar pirmo pieredzi attālināta darba organizācijā līdz virtuālajām disko ballītēm un ceļojumiem, psihoterapijas seansiem un kulinārijas šoviem. Dažbrīd rodoties sajūtai, ka uzņēmumu HR* komandas sacenšas par atraktīvāko piedāvājumu saviem darbiniekiem. Tik tiešām šis ir bijis HR laiks un šī pieredze noteikti ir paplašinājusi to, kā sabiedrība vērtē un redz personāla vadības lomu un ietekmi organizācijā. Lai arī arvien vairāk organizāciju savus personāla vadības cilvēkus aicina pie stratēģijas un vadības galda, joprojām daudzviet personālvadības funkcijas aprobežojas tikai ar administrēšanu. Tieši aizvadītais pusotrs gads bijis posms, kad uzņēmumos “aci pret aci” satikās darbinieka un organizācijas vajadzības un HR loma šajā laikā bija ļoti nozīmīga un tika novērtēta.

Jebkurās attiecībās, ieskaitot  darba attiecības,  nepieciešams laiku pa laikam izkāpt no ikdienas rutīnas un paraudzīties no malas – vai joprojām ejam vienā virzienā, vai mums joprojām šajās attiecībās ir interesanti un mēs varam vēl viens otram ko dot un saņemt, vai mēs jūtamies novērtēti un cienīti utt. Darba devējiem un vadītājiem šis noteikti ir bijis uzticības pārbaudes laiks. Šajā laikā, kad visapkārt ir neskaidrība un nenoteiktība, izšķiroša loma ir personīgajai iesaistei, atbildībai un uzticībai. Pieredzējām, ka kontrole strādā līdz noteiktai robežai, bet lielākais darba lauks – savstarpēja uzticēšanās. Vadītāji individuālā līmenī daudz strādājuši ar uzticēšanās jautājumu – vai es uzticos saviem darbiniekiem;  kā es jūtos, ja nevaru visu kontrolēt; vai baidos, uzticēties saviem darbiniekiem; un - kas notiks, ja mana uzticība tiks pievilta. Arī darbinieki meklē atbildes uz jautājumiem: kas ir mainījies darbā, strādājot attālināti; vai joprojām spēju strādāt produktīvi; kā novilkt robežas starp darbu un mājas dzīvi; vai mans vadītājs man uzticas un, kā tas būs  atgriezties klātienes darbā.

 Picture

 

Runājot par atbalstu darbiniekiem pandēmijas laikā, novērojām dažādas pieejas – no pārbagāta piedāvājuma, kas dažkārt robežojās ar “par daudz”, līdz minimālam pirmās nepieciešamības atbalstam. Lai arī personāla atbalsta prakses tika daudz komunicētas un, bijusi iespēja mācīties vienam no otra gan valsts, gan pasaules līmenī, kvalitātes zīme ieraugāma tur, kur piedāvājums tiek piemeklēts atbilstoši konkrētās organizācijas kultūrai un darbinieka profilam. Darbojas senā patiesība – “kas der vienam, neder citam”. Šeit nu tiešām jāuzslavē daudzie piemēri, kur organizācijas aktīvi meklēja, izvērtēja un mācījās, lai piedāvātu saviem  darbiniekiem tādu atbalstu, kāds  tiešām ir nepieciešams konkrētajā situācijā.

 

Tas, ko  Baltic International Bank šajā laikā esam darījuši, lai atbalstītu savus darbiniekus:

1. Pirmā prioritāte bijusi darbinieku drošība un veselība. Esam izmantojuši savā rīcībā esošos līdzekļus, kas ļautu maksimāli ierobežot iespēju saslimt, kā arī atbalstīt darbiniekus, ja gadījumā tomēr ir nācies saskarties ar saslimšanu: esam papildinājuši un uzlabojuši darbinieku veselības apdrošināšanas polisi, iekļaujot psihoemocionālās palīdzības pieejamību darbiniekiem, kā arī visu šo laiku darbinieki ir finansiāli apdrošināti smagākiem saslimšanas gadījumiem ar Covid-19. Pieaicinot speciālistus, esam vērsuši uzmanību uz psihoemocionālo veselību, lai iedrošinātu darbiniekus domāt par to, atpazīt problēmas un meklēt profesionālu atbalstu, ja tāds nepieciešams. Šī gada pavasarī, tiklīdz tas bija iespējams, Banka bijām viena no pirmajām organizācijām, kas deva iespēju darbiniekiem saņemt vakcīnu darba vietā, turklāt, šāda iespēja tika rasta ne tikai darbiniekiem, bet arī viņu ģimenes locekļiem. 

2. Ģimene ir viena no vērtībām, kas Bankai kā darba devējam ir svarīga un tiek arvien meklēti veidi, kā atbalstīt darbiniekus un viņu ģimenes. Pagājušajā vasarā redzējām, ka darbinieki ir saguruši un norūpējušies par saviem bērniem, kuriem tā bija pirmā pieredze mācīties attālināti un, diemžēl, pavasarī izpalika tradicionālās ekskursijas un pasākumi mācību gada beigās. Arī vecāki bija saguruši no šī laika, līdz ar to Banka rada iespēju bērniem nākt vecākiem līdzi uz darbu, un, reizi nedēļā tika organizēta dienas nometne, kur bija iespēja mācīties dažādas mākslas tehnikas, apmeklēt kādu no Rīgas muzejiem, darbnīcām un kino.

3. Pagājušā rudens un ziemas periodā īpaši daudz ieguldījām vadītāju attīstībā. Līdzās organizācijas augstākajai vadībai, vidējā līmeņa vadītāji ir organizācijas asinsrite. Tieši vidējā līmeņa vadītāji visvairāk sastapās ar jauniem izaicinājumiem savu komandu vadībā un mērķu sasniegšanā. Tika organizēti semināri un diskusijas, sniedzot iespēju dalīties pieredzē, meklēt risinājumus un saņemt atbalstu no profesionāļiem. Mācības un darbinieku attīstība ir viena no personālvadības prioritātēm Bankā, un tiešām mācāmies daudz un arvien domājam kā attīstīt šo procesu organizācijā.

4. Svinības, pasākumi un nozīmīgu notikumu atzīmēšana ir svarīga organizācijas kultūrai un videi. Atbilstoši konkrētā brīža ierobežojumiem esam svinējuši kopīgos sasniegumus, individuālos panākumus un izaicinājuši darbiniekus veselīgiem ieradumiem.

5. Kā jau tas vairākkārt minēts, šis  laiks viesis izmaiņas, atbildības un iniciatīvas robežās. Jebkuras izmaiņas un aktivitātes organizācijā var ienākt “no augšas”, tomēr vairāk un arvien vairāk tās ienāk, un tiek aicinātas ienākt no “izpildfunkcijām”, kas ir darbinieki visos līmeņos. Arvien vairāk mūsu ikdienā ienāk viedokļu diskusijas, aptaujas, iekšējā līderība, un tas cieši saistīts ar personīgās atbildības uzņemšanos. Esam izveidojuši darbinieku pārstāvniecību uzņēmumā, kas ir vēl viens solis dažādības un iesaistes attīstībā.

Divas lietas, kas bieži tiek minētas kā ieguvums no pandēmijas laika ir – tehnoloģiju straujā attīstība un darba efektivitāte, tai skaitā attālināts darbs. Nenoliedzami tas ir radījis daudz jaunu paradumu, no kuriem vismaz daļa ir uz palikšanu. Papildus tam gan organizācijas līmenī, gan individuālā līmenī esam vairāk vai mazāk iemācījušies strādāt neziņas un pārmaiņu apstākļos. Ir svarīgi novērtēt situāciju, savu ietekmi uz to un darīt labāko, kas tajā mirklī un apstākļos ir iespējams. Tā ir svarīga kompetence ikvienam darbiniekam, jo ir skaidrs, ka pārmaiņas ir un būs mūsu darba neatņemama sastāvdaļa.

 

* Human Resource – personālvadība (eng.)

 

Inga Auziņa, Personāla vadības pārvaldes vadītāja, Baltic International Bank.

Atpakaļ uz ziņu sarakstu
KLIENTU APKALPOŠANA

(+371) 6700 0444

9:30 - 17:00

Pirmdiena - Piektdiena

pēc Latvijas laika GMT +02:00