Baltic International Bank obligācijas

Iegādājoties Baltic International Bank obligācijas, jūs ieguldāt līdzekļus finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu, vienlaikus atbalstot Bankas stratēģijas īstenošanu.

 

Pieteikties konsultācijai

Picture

 

Baltic International Bank obligācijas ir pievilcīgs ieguldījumu veids uz īsu vai vidēju termiņu. Izvēloties Bankas obligācijas, jūs gūsiet augstāku ienesīgumu nekā spēj nodrošināt standarta termiņnoguldījumi. Turklāt Baltic International Bank emitētās obligācijas ir lieliska iespēja atbalstīt Bankas stratēģijas īstenošanu!

Bankas obligācijas ir iekļautas biržas NASDAQ Riga Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā, kas ļauj ar tām veikt darījumus ne tikai Bankā, bet arī  biržā. Ja jums radīsies nepieciešamība pēc papildu resursiem, jūs varēsiet arī saņemt finansējumu no Bankas, izmantojot Bankas obligācijas kā nodrošinājuma objektu.

Detalizēta informācija par aktuālām obligāciju emisijām, valūtām, procentu likmēm un dzēšanas termiņiem ir  atrodama katras Obligāciju emisijas sērijas galīgajos noteikumos, kas ir pieejami sadaļā "Obligāciju piedāvājuma programma Nr.3" un "Obligāciju piedāvājuma programma Nr.2".

 

 


Baltic International Bank obligāciju programmas

Obligāciju piedāvājuma programma Nr.3

Baltic International Bank obligāciju piedāvājuma programmas Nr.3 pamatprospekts paredz obligāciju emisiju kopējā apjomā līdz EUR 15 000 000 (piecpadsmit miljoni eiro) ar dzēšanas termiņu no 1 līdz 10 gadiem EUR, USD un GBP valūtā ar fiksētu vai mainīgu procentu likmi. 

Katrs Obligāciju publiskais piedāvājums izsakāms atbilstoši konkrētā publiskā piedāvājuma galīgajiem noteikumiem. 

Baltic International Bank emitētās obligācijas ir iekļautas AS „Nasdaq Riga” Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā. 

Obligāciju emisijas ietvaros var tikt emitētas gan parastās obligācijas, gan subordinētās obligācijas Baltic International Bank subordinētā kapitāla piesaistei. 

ISIN Sērija Valūta Obligācijas nominālvērtība Procentu likme Dzēšanas datums
LV0000802122 BIB 2.1% 21/06/18 USD USD USD 1000 2.10% 21.06.2018.

 

Obligāciju piedāvājuma Nr.3 programmas pamatprospekts

Obligāciju piedāvajuma sērijas Nr. 01/03 BIB 2.1% 21/06/18 USD galīgie noteikumi

Obligāciju piedāvājuma programma Nr. 2

Baltic International Bank parastās obligācijas publiskajā apgrozībā:

 

ISIN Sērija Valūta Obligācijas nominālvērtība Procentu likme Dzēšanas datums
LV0000801801 BIB 1.6% 31/07/16 USD USD USD 1000 1.60% 31.07.2016.
LV0000801793 BIB 2.1% 31/07/17 USD USD USD 1000 2.10% 31.07.2017.
LV0000801819 BIB 1.8% 31/07/17 EUR EUR EUR 1000 1.80% 31.07.2017.
LV0000801959 BIB 2.1% 04/12/17 USD USD USD 1000 2.10% 04.12.2017.
LV0000801967 BIB 1.8% 04/12/17 EUR EUR EUR 1000 1.80% 04.12.2017.

 

Obligāciju piedāvājuma programmas Nr.2 ietvaros 2015.gada jūlijā Banka veica emisiju 4,40 miljonu ASV dolāru un 2,25 miljonu euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 un 2 gadi. Obligācijām tika noteikta fiksēta gada procentu likme 1,60% USD obligācijām ar dzēšanas termiņu 1 gads, 2,10% USD obligācijām ar dzēšanas termiņu 2 gadi un 1,80% EUR obligācijām ar dzēšanas termiņu 2 gadi. Sākotnējā izvietošanā pieteikumus šo obligāciju iegādei iesniedza 7 investori.

 

Savukārt, 2015.gada decembrī tika veiktas divas jaunas obligāciju emisijas, kuru apjoms bija 2,9 miljoni ASV dolāru (sērija Nr. 04/02  BIB 2.1% 04/12/17 USD) un 1 miljons eiro ar dzēšanas termiņu 2 gadi (sērija Nr. 05/02  BIB 1.8% 04/12/17 EUR).  Obligācijām ASV dolāros tika noteikta fiksēta gada procentu likme 2,10% un eiro obligācijām - 1,80%. Sākotnējā izvietošanā pieteikumus obligāciju iegādei iesniedza 4 investori, līdz ar to emisijas tika pilnībā izpārdotas.

 

Obligāciju piedāvājuma programmas Nr. 2 pamatprospekts

Obligāciju piedāvājuma sērijas Nr. № 01/02 BIB 1.6% 31/07/16 USD galīgie noteikumi

Obligāciju piedāvājuma sērijas Nr. 02/02 BIB 2.1% 31/07/17 USD galīgie noteikumi

Obligāciju piedāvājuma sērijas Nr. 02/02 BIB 2.1% 31/07/17 USD galīgo noteikumu grozījumi

Obligāciju piedāvājuma sērijas Nr. 03/02 BIB 1.8% 31/07/17 EUR galīgie noteikumi

Obligāciju piedāvājuma sērijas Nr. 03/02 BIB 1.8% 31/07/17 EUR galīgo noteikumu grozījumi

Obligāciju piedāvājuma sērijas Nr. 04/02 BIB 2.1% 04/12/17 USD galīgie noteikumi

Obligāciju piedāvājuma sērijas Nr. 05/02 BIB 1.8% 04/12/17 EUR galīgie noteikumi

 

Logo

Baltic International Bank obligācijas

PARTNERĪBA AR BANKU

Iespēja gūt ienākumus, piedaloties Bankas stratēģijas īstenošanā

IENESĪGUMS

Augstāks ienesīgums nekā standarta termiņnoguldījumam

IESPĒJAS

Iespēja pirkt un pārdot obligācijas biržā un saņemt papildu finansējumu no Bankas

Svarīgi

Baltic International Bank ir Noguldījumu garantiju fonda dalībnieks, tādējādi Jūsu noguldījumu drošību garantē Latvijas Republikas noguldījumu garantiju sistēma, atbilstoši Latvijas Republikas Noguldījumu garantiju likuma un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas saistošo noteikumu prasībām un tiesiskajam regulējumam. 

Atbilstoši Latvijas Republikas Noguldījumu garantiju likuma tiesiskajam regulējumam, investīcijas Obligācijās netiek pakārtotas un aizsargātas ar minētā likuma normām.

Jūs varētu interesēt arī šādi finanšu risinājumi