Standarta ieguldījumu stratēģijas

Standarta ieguldījumu stratēģijas dod jums iespēju izvēlēties kādu no Bankas piedāvātiem jau izveidotiem finanšu instrumentu portfeļiem. 

 

 

Baltic International Bank piedāvā vairākus iepriekš izstrādātus portfeļus, kas pēc to sastāva, riska līmeņa un ienesīguma atbilst konservatīvai, sabalansētai un aktīvai ieguldījumu stratēģijai.

 

Standarta stratēģijas iekļauj sevī Bankas un mūsu sadarbības partneru izstrādātas stratēģijas ar pierādītiem vēsturiskā ienesīguma rādītājiem. Mēs palīdzēsim jums izvēlēties produktu, kas vislabāk atbilst jūsu zināšanām un pieredzei, kā arī riska līmenim, kuru esat gatavs uzņemties un sagaidāmajam ienesīgumam.

 

Baltic International Bank investīciju eksperti veiks jūsu izvēlētā investīciju portfeļa profesionālu pārvaldīšanu, analizējot finanšu tirgu un tā attīstības tendences, informējot jūs par faktoriem, uz kuriem balstās pieņemtie investīciju lēmumi, jūsu izvēlētās stratēģijas darbības rādītājiem un  citiem būtiskiem jautājumiem. Jūs regulāri saņemsiet atskaites par sava investīciju portfeļa darbības rezultātiem.

Logo

Standarta ieguldījumu stratēģijas

EKSPERTĪZE

Bankas speciālisti palīdzēs izvēlēties Jūsu vēlmēm  un vajadzībām atbilstošāko finanšu instrumentu portfeli

CAURSPĪDĪGUMS

Bankas eksperti dalīsies ar finanšu tirgus informāciju un tās analīzi, uz kuru balstās pieņemtie investīciju lēmumi

EFEKTIVITĀTE

Bankas eksperti veiks finanšu instrumentu iegādi atbilstoši jūsu izvēlētai ieguldījumu stratēģijai un portfeļa profesionālu pārvaldīšanu

Svarīgi

 
JĀIELIEK ATRUNA LATVISKI!!! 
The information should not be construed, regarded or relied upon as investment recommendation, investment research, investment advice or a recommendation to transfer your assets for managing by a certain investment manager. Those who have read this information should choose an investment manager solely based on their own evaluation of the circumstances affecting their investments. The burden of responsibility for choosing the investment manager based on the information contained herein will entirely and exclusively rest upon a person having relied on the information.  

Pirms līguma slēgšanas ar Baltic International Bank par ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu papildus jūsu privātbaņķiera piedāvātajam attiecīgajam līgumam, lūdzam iepazīties ar šajā mājas lapas sadaļā esošajiem dokumentiem.
 

Jūs varētu interesēt arī šādi finanšu risinājumi