Ilgtspējīga attīstība
no paaudzes paaudzē

PAR BANKU

Aktualitātes

“Baltic International Bank Latvijas barometrs”: ceturtā daļa iedzīvotāju būtu gatavi īstermiņā maksāt par enerģiju vairāk, ja tā tiktu ražota videi draudzīgā veidā

Jaunākais “Baltic International Bank Latvijas barometra” pētījums atklāj, ka vairākums Latvijas iedzīvotāju ir apmierināti ar sava mājokļa lielumu un infrastruktūru, taču mājas tehniskais stāvoklis un ēkas būvniecības kvalitāte apmierina retāk. Tāpēc, ja tuvākajā laikā būtu jāplāno dzīvesvietas maiņa, galvenais jaunā mitekļa izvēles faktors būtu mājas tehniskais stāvoklis. Interesanti, ka ceturtā daļa Latvijas iedzīvotāju būtu gatavi īstermiņā maksāt vairāk par enerģiju, ja tā būtu ražota videi draudzīgā veidā. Mājokļa tehniskais stāvoklis - noteicošais Pētījums liecina, ka lielākā daļa (63%) aptaujāto Latvijas iedzīvotāju ir apmierināti ar dzīvesvietas apkārtējo infrastruktūru un pašreizējā mājokļa izmēru un lielāku dzīvesvietu nemaz nekāro. Tikmēr attiecībā uz mājas tehnisko stāvokli iedzīvotāju domas dalījās. 43% aptaujāto savas mājas tehnisko stāvokli vērtē pozitīvi, taču vairākums (48%) tomēr atzīst, ka mājas tehniskais stāvoklis ir diezgan neapmierinošs. Kā liecina pētījums, ēkas kvalitāti iedzīvotāji tomēr uzskata par ļoti būtisku faktoru. Gadījumā, ja patlaban būtu jāiegādājas jauns mājoklis, vairāk nekā puse (59%) iedzīvotāju norāda, ka par galveno izvēles kritēriju izvirzītu tā tehnisko stāvokli. Nedaudz retāk aptaujātie min, ka ņemtu vērā dzīvesvietas infrastruktūru – labu ceļu, sabiedriskā transporta, skolu un veikalu pieejamību (52%). Tāpat iedzīvotājiem ir svarīgi, lai mājoklim būtu salīdzinoši zemas uzturēšanas izmaksas (46%). Savukārt dzīvesvietas prestižs (6%) vai apkārtējā ainava (14%) iedzīvotājiem ir ievērojami mazāk svarīga, tāpat arī mājokļa tuvumus ģimenei un draugiem (12%). 80% informēti par alternatīvās enerģijas iespējām Domājot par attīstību nākotnē, aizvien vairāk tiek radīti dažādi jauni risinājumi, lai mājokļa uzturēšanu padarītu pēc iespējas ērtāku un energoefektīvāku. Jaunākā “Baltic International Bank Latvijas barometra” rezultāti rāda, ka iedzīvotājiem ir visai labas zināšanas par iespējām mājokļa uzturēšanā izmantot atjaunojamos enerģijas resursus. (52%) respondentu apliecinājuši, ka vislabākās zināšanas viņiem ir par saules bateriju izmantošanas iespējām. Salīdzinoši bieži iedzīvotāji norāda, ka ir informēti arī par to, kā izmantot biomasu (šķeldu, skaidas, kokskaidu granulas) un vēja turbīnas (attiecīgi 48% un 38%). Tikai katrs sestais (18%) atzīst, ka par atjaunojamās enerģijas ieguves tehnoloģijām neko nezina. Lūdzot iedzīvotājus izteikt prognozes par to, kā šīs tehnoloģijas varētu attīstīties nākotnē, vairākums (57%) vislielāko potenciālu saskata saules bateriju attīstībā. Nedaudz retāk iedzīvotāji uzskata, ka perspektīvas ir arī vēja turbīnu un vēja ģeneratoru (44%), kā arī biomasas izmantošanas iespējām (34%). Būtiski, ka Latvijas iedzīvotāji ir ne tikai informēti par atjaunojamās enerģijas iespējām, bet arī gatavi tās ieviest savā ikdienā. Proti, vairāk nekā ceturtā daļa (26%) iedzīvotāju būtu gatavi īstermiņā maksāt par izmantoto enerģiju vairāk, tostarp arī ieguldīt pāriešanā uz šādas enerģijas izmantošanu, ja tā tiktu ražota videi draudzīgā veidā. Respondenti (26%) arī atzinuši, ka pāriešanu uz videi draudzīgām enerģijas ieguves formām varētu veicināt valsts un pašvaldību atbalsts. Tikmēr salīdzinoši augstās iekārtu izmaksas joprojām ir galvenais šķērslis, kas iedzīvotājus attur izmantot atjaunojamo enerģiju savās mājās. Pilns jaunākais Baltic International Bank Latvijas barometrs - MĀJOKĻI UN ENERĢIJA, marts, 2017

Par izmaiņām veicot darījumus internetbankā un ar maksājumu kartēm interneta vidē

Lai veicinātu maksājumu drošību interneta vidē, 2017. gada 1. aprīlī stājas spēkā  Eiropas Banku iestādes (European Banking Authority) vadlīnijas un tām atbilstošie Finanšu  un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) noteikumi par maksājumu drošības veicināšanu internetā. Ņemot vērā straujo tehnoloģiju attīstību un tendences attālināto pakalpojumu izmantošanā banku klientu vidū, kā arī ar IT drošību saistīto apdraudējumu pieaugumu, no 2017.gada 1. aprīļa FKTK noteikumi visiem finanšu tirgus dalībniekiem paredz nodrošināt klientiem divu faktoru autentifikāciju, veicot gan darījumus internetbankā, gan arī darījumus ar maksājumu karti interneta vidē. Darījumu veikšana internetbankā No 2017.gada 1.aprīļa katrs darījums internetbankā būs jāapstiprina ar DigiPass vai Mobilā DigiPass ģenerētu unikālu kodu. Šī prasība būs spēkā: iesniedzot maksājumus naudas līdzekļu pārskaitīšanai uz citas personas vai uzņēmuma kontiem Baltic International Bank ietvaros un uz citām Latvijas vai ārvalstu bankām; iesniedzot pieprasījumus skaidras naudas izmaksai; izmantojot maksājuma importa pakalpojumus maksājumu pakešu apstrādei; veicot valūtas konvertāciju; iesniedzot brīvas formas ziņojumus Bankai. Darījumu veikšana ar maksājumu karti interneta vidē No 2017.gada 1.aprīļa maksājumu karšu lietotājiem, veicot darījumus ar maksājumu karti interneta vidē pie tiem tirgotājiem, kuri lūdz apstiprināt darījumu ar klienta papildu autentifikāciju (MasterCard SecureCode vai Verified by VISA), būs jānorāda Drošības kods un vienreizējā parole (One Time Password jeb OTP), kuru attiecīgā darījuma apstiprināšanai kartes lietotājs saņems īsziņas (SMS) veidā uz savu mobilo telefonu. Banka vienreizējās paroles (OTP)  nosūtīšanai izmantos maksājumu karšu lietotāju mobilo tālruņu numurus, kas pašlaik fiksēti Bankas SMS Pakalpojuma saņemšanai par karšu darījumiem.  Ja neesat SMS Pakalpojuma lietotājs vai vēlaties norādīt citu mobilā tālruņa numuru, lūdzam līdz 2017.gada 30.martam internetbankā atsūtīt brīvas formas ziņojumu, norādot mobilā tālruņa numuru vienreizējās paroles (OTP) saņemšanai. Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Jūsu personīgo baņķieri!

“Baltic International Bank Latvijas barometrs”: iedzīvotāju noskaņojums kļuvis optimistiskāks

Jaunākais “Baltic International Bank Latvijas barometra” pētījums liecina, ka iedzīvotāju noskaņojums kļuvis optimistiskāks. Indeksi ievērojami kāpuši kā nākotnes, tā arī tagadnes vērtējumos. Tāpat iedzīvotāji kļuvuši pozitīvāki, analizējot gan valdības darbu, gan iespējas atrast labu darbu. Pētījuma dati liecina, ka, salīdzinot ar decembri, janvārī aptaujātie iedzīvotāji pozitīvāk vērtējuši Latvijas pašreizējo ekonomisko stāvokli. Indekss pakāpies par pieciem punktiem, no -35 līdz -30. Tāpat par trīs indeksa punktiem uzlabojušās iedzīvotāju prognozes par Latvijas ekonomisko stāvokli pēc gada. Tā vērtējums uzlabojies no -9 līdz -6 indeksa punktiem. Decembrī iedzīvotāji izteica asu kritiku par valdības darbu. Tā vērtējums krasi noslīdēja par veseliem 11 punktiem, taču pētījuma dati liecina, ka janvārī iedzīvotāju sašutums ir nedaudz pieklusis. Valdības darba novērtējums uzlabojies par deviņiem punktiem, taču, neskatoties uz to, ar valdības darbu joprojām ir neapmierināts vairākums aptaujāto iedzīvotāju (77%), bet apmierināti – vien 15%. Tikmēr prognozes atrast labu darbu liecina par pozitīvākām pārmaiņām. Iedzīvotāji ik mēnesi ir izteikušies pesimistiski, vērtējot savas iespējas Latvijā atrast labu darbu, tomēr janvārī šis rādītājs beidzot uzlabojies, pakāpjoties par sešiem indeksa punktiem. Pētījuma mainīgās daļas ietvaros ir noskaidrots iedzīvotāju pašreizējā mājokļa novērtējums, mājokļa iegādes kritēriji, kā arī viedoklis par atjaunojamo energoresursu izmantošanu mājokļa uzturēšanā. Pētījuma otrās daļas rezultāti tiks publiskoti 20. martā.

Baltic International Bank – jauna vizuālā identitāte un mājas lapa

Šodien, 1.martā, ir būtiska diena Baltic International Bank dzīvē – Banka sāk izmantot jaunu vizuālo identitāti, un visiem esošajiem un potenciālajiem Bankas klientiem, sadarbības partneriem un citiem interesentiem ir pieejama jauna, mūsdienīga mājas lapa! Baltic International Bank pagājušā gada rudenī pieņēma jaunu, uz ESG (Environment. Social. Governance) principiem balstītu un uz atbildīgām investīcijām vērstu darbības stratēģiju. Mūsu mērķis ir gan investēt pašiem, gan dot iespēju mūsu klientiem nodot savu kapitālu nākamajām paaudzēm videi draudzīgā veidā, investējot perspektīvajā atjaunojamās enerģijas ražošanā Eiropā un citos projektos, kas nodrošina jaunākās paaudzes tehnoloģiju ienākšanu mūsu ikdienā.Baltic International Bank valdes priekšsēdētāja Ilona Guļčaka „Uzsākot aktīvi īstenot uz ilgtspējīgām investīcijām orientētu bankas darbības stratēģiju, mēs ne tikai strādājam pie jaunu produktu un pakalpojumu attīstības, bet esam izveidojuši arī jaunu, Bankas stratēģijai atbilstošu, mūsdienīgu vizuālo identitāti un jaunu interneta mājas lapu. Esam gandarīti, ka spējam pastāvīgi pilnveidot mūsu klientiem pieejamos risinājumus un iespējas!” turpina I.Guļčaka. Baltic International Bank izvēlētā jaunā zīmola krāsa – ZAĻAIS ZELTS - unikālā simbiozē apvieno divus Baltic International Bank būtiskus darbības pamatvirzienus: ilgtspējīgus, videi draudzīgus investīciju risinājumus mūsu klientu vajadzībām atbilstošus ikdienas bankas pakalpojumus un augstākā līmeņa individuālu servisu.

Būtiski paaugstinātas likmes noguldījumiem

Baltic International Bank no š.g. 1.februāra būtiski paaugstina procentu likmes noguldījumiem ASV dolāros, un tagad tā var sasniegt pat 2,15%. Baltic International Bank ir būtiski sniegt visiem bankas klientiem nepieciešamos finanšu pakalpojumus ar izdevīgiem nosacījumiem. Tādējādi mēs gan aktīvi attīstām alternatīvo ieguldījumu pakalpojumus, gan piedāvājam daudzveidīgas iespējas investēt finanšu tirgos, gan arī rūpējamies par klientiem, kuri vēlas izvietot savus līdzekļus klasiskajā noguldījumā.Baltic International Bank valdes priekšsēdētāja Ilona Guļčaka   Saskaņā ar Bankas stratēģiju un bankas portfeļa pārvaldīšanas principiem, noguldījumos izvietotos naudas līdzekļus Baltic International Bank investēs dažādos videi draudzīgos projektos, tādējādi Bankas klienti varēs ne tikai saņemt paaugstinātas procentu likmes, bet arī sniegt savu ieguldījumu vides saglabāšanā un attīstībā. Baltic International Bank piedāvā arī izdevīgas iespējas noguldīt jūsu brīvos naudas līdzekļus citās valūtās – EUR un GBP. Ar jau jaunajām, paaugstinātajām standarta noguldījumu likmēm var iepazīties Bankas mājas lapā, bet par personalizēto piedāvājumu, lūdzu, jautājiet savam personīgajam baņķierim.

Visas ziņas