Baltic International Bank darbības rādītāji un pārskati

Baltic International Bank finanšu pārskati liecina, ka Banka gadu no gada turpina ilgtspējīgu attīstību, sniedzot tās klientiem augstas kvalitātes finanšu risinājumus un izcilu servisu.

 Jaunākie finanšu rādītāji

Picture

Finanšu dati uz 31.03.2018
*aktīvi pārvaldīšanā, brokeru pakalpojumu portfelis, emitētie parāda vērtspapīri, noguldījumi, subordinētie depozīti

 


 

 Jaunākie Bankas finanšu darbības pārskati

 

Pārskats par periodu, kas noslēdzās 2018.gada 31.martā 

Baltic International Bank Gada pārskats par 2017.gadu

Paziņojums par korporatīvo pārvaldību 2017

 


 

Iepriekšējie pārskati

Skatīt iepriekšējos pārskatus
Atlasīt pēc gada