Baltic International Bank darbības rādītāji un pārskati

Baltic International Bank finanšu pārskati liecina, ka Banka gadu no gada turpina ilgtspējīgu attīstību, sniedzot tās klientiem augstas kvalitātes finanšu risinājumus un izcilu servisu.

 Jaunākie finanšu rādītāji

Picture

Neauditētie finanšu dati uz 31.12.2017
*aktīvi pārvaldīšanā, brokeru pakalpojumu portfelis, emitētie parāda vērtspapīri, noguldījumi, subordinētie depozīti

 


 Jaunākie Bankas finanšu darbības pārskati

 

Baltic International Bank Gada pārskats par 2017. gadu (ENG)

Pārskats par periodu, kas noslēdzās 2017.gada 31.decembrī 

Neauditētie finanšu rezultāti par 2017.gadu 


 

Iepriekšējie pārskati

Skatīt iepriekšējos pārskatus
Atlasīt pēc gada