Baltic International Bank darbības rādītāji un pārskati

Baltic International Bank finanšu pārskati liecina, ka Banka gadu no gada turpina ilgtspējīgu attīstību, sniedzot tās klientiem augstas kvalitātes finanšu risinājumus un izcilu servisu.

 Jaunākie finanšu rādītāji

Picture

Finanšu dati uz 30.06.2018
*aktīvi pārvaldīšanā, brokeru pakalpojumu portfelis, emitētie parāda vērtspapīri, noguldījumi, subordinētie depozīti

 


 

 Jaunākie Bankas finanšu darbības pārskati

 

Pārskats par periodu, kas noslēdzās 2018.gada 30.jūnijā

Pārskats par periodu, kas noslēdzās 2018.gada 31.martā 

Baltic International Bank Gada pārskats par 2017.gadu

Paziņojums par korporatīvo pārvaldību 2017

 


 

BIZNESA PĀRSKATS 2017

Lai ko jūs darītu, dariet to ar visu sirdi - ar šādu moto esam aizvadījuši jau ceturtdaļgadsimtu jeb katru no 9132 dienām kopš Bankas dibināšanas.Valērijs Belokoņs

   Baltic International Bank Biznesa pārskats 2017

 

Šis gads ir īpašs gan mūsu, gan visas Latvijas  valsts dzīvē - Latvija šogad svin simtgadi kopš valsts dibināšanas, savukārt mēs šogad atzīmējam ceturtdaļgadsimtu kopš Baltic International Bank dibināšanas!

 


Iepriekšējie pārskati

Skatīt iepriekšējos pārskatus
Atlasīt pēc gada