ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

PAZIŅOJUMS PAR KREDITORU SAPULCI

Jaunumi - 2023. gada 11. augusts

Ar Ekonomisko lietu tiesas 2023.gada 24.marta spriedumu civillietā Nr.C75010823 Baltic International Bank SE, reģ.Nr.40003127883, tika atzīta par likvidējamu un tika uzsākts tās likvidācijas process. Par Baltic International Bank SE likvidatoru ir iecelts zvērināts advokāts Olavs Cers, turpmāk tekstā – likvidators.

Ar šo likvidators paziņo, ka likvidējamās Baltic International Bank SE pirmā kreditoru sapulce notiks 2023.gada 29.septembrī, plkst.11.00, Bellevue Park Hotel Riga konferenču zālē “Berlin“ Slokas iela 1, Rīga. Reģistrēšanās sapulcei tiek uzsākta plkst.10.00.

Sapulces darba kārtība:

 1. Sapulces reglamenta pieņemšana.
 2. Kreditoru sapulces pārstāvju ievēlēšana kreditoru sapulces protokola parakstīšanai.
 3. Likvidatora ziņojums.
 4. Likvidācijas plāna apstiprināšana.
 5. Likvidatora atlīdzības un citu ar likvidācijas procesu saistītu izdevumu apmēra noteikšana.
 6. Likvidējamās kredītiestādes mantas atsavināšanas kārtības noteikšana.
 7. Speciālistu pieaicināšana.
 8. Mierizlīgumu slēgšana kredītiestādes likvidācijas procesā.
 9. Kreditoru komitejas ievēlēšana

Kreditoru sapulce notiks valsts valodā. Kreditori ir tiesīgi piedalīties sapulcē personīgi, vai ar pilnvarotā pārstāvja starpniecību.

Likvidējamai Baltic International Bank SE kreditoru prasījumu apmērs likvidācijas procesa uzsākšanas dienā bija EUR 88 064 144,95. Likvidējamās Baltic International Bank SE kreditoru sapulcē aicināti piedalīties tie kreditori, kuru prasījumi pārsniedz 1 % no visu kreditoru prasījumu summas. Kreditori, kuru prasījumi nesasniedz 1% no visu prasījumu kopsummas ir tiesīgi apvienoties un sevis pārstāvēšanai pilnvarot pārstāvi.

Kreditori ir tiesīgi sevis pārstāvēšanai pilnvarot ne vairāk kā vienu pārstāvi. Visi kreditori, kuri plāno kreditoru sapulcē piedalīties ar pilnvarotā pārstāvja starpniecību, tiek aicināti savlaicīgi, bet ne vēlāk kā desmit darba dienas pirms noteiktā sapulces datuma iesniegt likvidatoram pārstāvības tiesības apliecinošus dokumentus, adresējot tos likvidējamās Baltic International Bank SE likvidatoram Olavam Ceram jebkurā no zemāk norādītajiem veidiem:

 • klātienē Rīgā, Grēcinieku ielā 6, darba dienās darba laikā no plkst.10:00 līdz 16:00
 • nosūtot pa pastu kā ierakstītu pasta sūtījumu uz adresi Grēcinieku ielā 6, Rīga, LV-1050, Latvija
 • nosūtot elektroniska dokumenta formā atbilstoši Elektronisko dokumentu likumam noformētus uz kredītiestādes elektroniskā pasta adresi: secretary@bib.eu

Kreditora pārstāvība īstenojama ar notariālā kārtībā noformētu un apliecinātu pilnvaru, kurā norādīts pilnvarojuma apjoms, tajā skaitā, arī tiesības piedalīties un balsot kreditoru sapulcē. Ja kreditora pārstāvības tiesību kreditoru sapulcē apliecinoši dokumenti pievienoti pieteiktajam kreditora prasījumam, atkārtoti tie nav jāiesniedz, reģistrācijas brīdī uzrādot to orģinālu, ja prasījumam pievienota kopija, vai kopiju, ja prasījumam pievienots oriģināls.

https://www.vestnesis.lv/op/2023/154.KM1

Atpakaļ uz ziņu sarakstu
KLIENTU APKALPOŠANA

(+371) 6700 0444

9:30 - 17:00

Pirmdiena - Piektdiena

pēc Latvijas laika GMT +02:00